SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 3. Petak, 6. veljače 2009.
GRAD NOVI VINODOLSKI
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

1.

Na temelju članka 9. i 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« RH broj 86/08) gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog Oleg Butković, dipl.ing., donosi dana 21. siječnja 2009. godine sljedeći

PLAN PRIJMA U SLUŽBU
u upravna tijela Grada Novog Vinodolskog
za 2009. godinu

I.

Ovim Planom prijma utvrđuje se prijam u službu u Grad Novi Vinodolski tijekom 2009. godine (kratkoročni plan).

II.

Utvrđuje se da je Pravilnikom o unutarnjem redu (»Službene novine PGŽ« broj 26/07) u:

n Uredu Grada predviđeno ukupno 6 radnih mjesta, a popunjeno 6 radnih mjesta,

n Upravnom odjelu za urbanizam i razvoj predviđeno ukupno 4 radna mjesta, a popunjena 3 radna mjesta, te se ne planira prijam službenika na neodređeno vrijeme, ali se planira prijam

- 1 (jedan) vježbenik sa visokom stručnom spremom, građevinski smjer,

n Upravnom odjelu za komunalni sustav i zaštitu okoliša predviđeno ukupno 11 radnih mjesta, a popunjeno 10 radnih mjesta, te se ne planira prijam službenika na neodređeno vrijeme,

n Upravnom odjelu za financije predviđeno ukupno 6 radnih mjesta, a popunjena 4 radna mjesta, te se planira prijam na neodređeno vrijeme

- 1 (jedan) samostalni suradnik za financije.

III.

Za planirani prijam u službu osigurana su sredstva u Proračunu Grada Novog Vinodolskog za 2009. godinu.

IV.

Plan prijama u službu Grada Novog Vinodolskog za 2009. godinu stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 112-01/09-01/1

Ur. broj: 2107/02-04-09-1

Novi Vinodolski, 21. siječnja 2009.

Gradonačelnik
Oleg Butković, dipl. ing., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=597&mjesto=51250&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr