SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 3. Petak, 6. veljače 2009.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

2.

Na temelju članka 7. i članka 29. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04 i 79/07), članka 3. Pravilnika o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje (»Narodne novine« broj 111/07), Županijsko poglavarstvo Primorsko-goranske županije je na 126. sjednici od 29. siječnja 2009. godine donijelo

ODLUKU
o ustrojavanju Postrojbi civilne zaštite
na području Primorsko-goranske županije

Članak 1.

Ovom se Odlukom ustrojavaju postrojbe civilne zaštite (dalje: Postrojbe) kao potpora za provođenje mjera zaštite i spašavanja kojih su nositelji operativne snage zaštite i spašavanja koje se u okviru redovne djelatnosti bave zaštitom i spašavanjem te za provođenje mjera civilne zaštite.

Članak 2.

Postrojbe na razini Primorsko-goranske županije su postrojbe civilne zaštite specijalističke namjene, i to:

1. Tim za spašavanje iz ruševina (USAR) koji u svom sastavu ima tri skupine, a ukupna veličina tima je 43 pripadnika,

2. Tim za logistiku koji u svom sastavu ima tri skupine, a ukupna veličina tima je 43 pripadnika.

Članak 3.

Postrojbe će se mobilizirati u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće čije posljedice nadilaze mogućnosti gotovih operativnih snaga.

Mobilizaciju postrojbi obavlja Područni ured Rijeka, Državne uprave za zaštitu i spašavanja, a po nalogu župana.

Članak 4.

Sredstva za ustrojavanje, opremanje, obučavanje i djelovanje postrojbi osiguravaju se u Proračunu Primorsko- goranske županije.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-04/09-03/2

Ur. broj: 2170/1-05-01/6-09-04

Rijeka, 29. siječnja 2009.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Župan
Zlatko Komadina, dipl. ing., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=597&mjesto=00001&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr