SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 1. Ponedjeljak, 19. siječnja 2009.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

1.

Na temelju članka 38. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03, 44/06 i 79/07), točke VI. Odluke o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2008. godini (»Narodne novine« broj 52/08), članka 15. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2008. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 50/07 i 21/08) i članka 43. Poslovnika Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 27/01 i 6/04), Županijsko poglavarstvo je na 124. sjednici 22. prosinca 2008. godine donijelo

ODLUKU
o izmjeni Odluke o visini novčanog iznosa za podmirenje troškova grijanja na drva i rasporedu sredstava
jedinicama lokalne samouprave za pomoć za
podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji
se griju na drva u 2008. godini

I.

U Odluci o visini novčanog iznosa za podmirenje troškova grijanja na drva i rasporedu sredstava jedinicama lokalne samouprave za pomoć za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2008. godini (Klasa: 022-04/08-03/28; Ur. broj: 2170/1-05-01/6-08-05 od 18. rujna 2008. godine), tablica »Raspored sredstava jedinicama lokalne samouprave za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2008. godini«, koja je sastavni dio Odluke, mijenja se i glasi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-04/08-03/39

Ur. broj: 2170/1-05-01/6-08-34

Rijeka, 22. prosinca 2008.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Župan
Zlatko Komadina, dipl. ing., v.r.

 

Odluka o izmjeni Odluke o visini novčano  


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=595&mjesto=00001&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr