SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 56. Utorak, 30. prosinca 2008.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

32.

Na osnovi točke 2. članka 39. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 111/97 i 13/98) i članka 18. Statuta Općine Mošćenička Draga (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 33/01 i 01/02) Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga, na sjednici održanoj 30. prosinca 2008. godine, donosi

PROGRAM
javnih potreba u športu za 2009. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u športu utvrđuju se aktivnosti poslovi i djelatnosti od interesa za Općinu Mošćenička Draga u 2009. godini, a u svezi:

. poticanjem i promicanjem športa u cjelini,

. športsko-rekreativna aktivnost stanovništva Općine,

. trenigom, organiziranjem, provođenjem i učešćem u sustavu natjecanja.

Članak 2.

Sredstva za provođenje redovnih i natjecateljskih aktivnosti raspoređuju se u iznosu od kn 297.600,00, i to:

1. NK »DRAGA« Mošćenička Draga za

natjecateljske aktivnosti kn 149.400,00

2. NK »DRAGA« Mošćenička Draga

za redovnu djelatnost kn 70.000,00

3. BK »DRAGA« Mošćenička Draga kn 18.000,00

4. JK »ORION« Mošćenička Draga kn 18.000,00

5. Ostalim udrugama po zahtjevima kn 22.200,00

6. Sportske manifestacije kn 20.000,00

Članak 3.

Općinsko poglavarstvo Općine Mošćenička Draga posebnim odlukama raspoređuje Sredstva pod točom 5 i 6. članka 2. ovog Programa na osnovi zaprimljenih zahtjeva udruga.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« a primjenjuje se od 1. siječnja 2009. godine.

Klasa: 011-01/08-01/23

Ur. broj: 2156/03-08-1

M. Draga, 30. prosinca 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik
Emilio Dešković, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr