SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 56. Utorak, 30. prosinca 2008.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

31.

Na osnovi članka 2. Zakona o o finaciranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90 i 27/93) i članka 18. Statuta Općine Mošćenička Draga (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/01 i 01/02), Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga, na sjednici održanoj 30. prosinca 2008. donosi

PROGRAM
javnih potreba u kulturi za 2009. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u kulturi obuhvačaju se svi oblici poticanja i promicanja kulture i kulturnih djelatnosti što pridonose razvitku i unapređivanju svekolikog kulturnog života Općine Mošćenička Draga ovisno o potrebama i postignutom razvitku kulture i kulturnih djelatnosti.

Članak 2.

U Proračunu Općine Mošćenička Draga za 2009. godinu osiguravaju se sredstva u iznosu od 568.900,00 kuna za:

1. redovni rad knjižnica Mošćenička

Draga i Brseč kn 67.900,00

2. nabava knjiga i knjižne građe kn 20.000,00

3. finaciranje redovnih aktivnosti Udruga

iz oblasti kulture kn 10.000,00

4. Katedra čakavskog sabora Općine

Mošćenička Draga - redovna djelatnost kn 18.000,00

5. Katedra čkavskog sabora Općine

Mošćenička Draga - trajna kulturna

dobra kn 20.000,00

6. Pjevački zbor »Sv.Andrija« kn 18.000,00

7. Potpore za tiskanje knjiga kn 10.000,00

8. Projekti u kulturi izvan područja

Općine kn 50.000,00

9. Tradicijski običaji - maškare kn 20.000,00

10. Obnova i zaštita nepokretnih kulturnih

dobara kn 335.000,00

Članak 3.

Doznake sredstava iz članka 2. od točke 3., 5., 7., 8., 9. i 10. vrši se po pojedinačnim odobrenjima Općinskog poglavarstva Općine Mošćenička Draga.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« a primjenjuje se od 1. siječnja 2009. godine

Klasa: 011-01/08-01/22

Ur. broj: 2156/03-08-1

M. Draga, 30. prosinca 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik
Emilio Dešković, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr