SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 56. Utorak, 30. prosinca 2008.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

30.

Na osnovi člnka 18. Statuta Općine Mošćenička Draga (»Službene novine PGŽ« broj 33/01 i 01/02), a sukladno člankau 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01 i 103/03), Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga, na sjednici 30. prosinca 2008. godine, donosi

PROGRAM
javnih potreba iz socijalne skrbi za 2009. godinu

Članak 1.

Programom socijalne skrbi osigurava se zaštita i pomaganje invalidnim i hendikepiranim osobama, osobama koje su ugrožene ili nemoćne, koje ne mogu same bez pomoći druge osobe zadovoljiti svoje osnovne potrebe, zbog svoje invalidnosti, hendikepiranosti, nemoći, nepovoljnih imovinskih, gospodarskih, socijalnih i drugih razloga.

Članak 2.

Ovim Programom nastoji se povećati opći životni standard socijalno ugroženih stanovnika i njihovih obitelji, odnosno pomoći pojedincima i obiteljima kojima je zbog različitih uzroka potrebne takve pomoći, kao i udrugama koje skrbe o onemoćalim, hendikepiranim i invalidnim osobama.

Članak 3.

Sredstva u ukupnom iznosu od 193.500,00 kuna, raspoređuju se za:

- pomoći za podmirenje troškova

stanovanja kn 5.000,00

- Troškovi prehrane učenika kn 4.000,00

- Prijevoz invalidnih osoba kn 14.000,00

- Pomoć hendikepiranim osobama kn 10.000,00

- Pomoć Udrugama koje skrbe o

invalidnim i onemoćalim osobama kn 4.500,00

(Društvo distrofičara, Društvo multiple

skleroze, Udruga slijepih,

Udruga invalida rada, i dr.)

- Gradski crveni križ Opatija kn 20.000,00

- Subvencioniranje smještaja djece u vrtić kn 135.000,00

- Troškovi sahrana - depozitorij kn 1.000,00

Članak 4.

Općinsko poglavartsvo Općine Mošćenička Draga posebnim odlukama raspoređuje sredstva unutar pojedinih stavaka iz članka 3. ove Odluke.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2009. godine.

Klasa: 011-01/08-01/21

Ur. broj: 2156/03-08-1

M. Draga, 30. prosinca 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik
Emilio Dešković, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr