SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 56. Utorak, 30. prosinca 2008.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

29.

Na osnovi stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/ 99, 57/00, 129/00, 59/01 i 26/03 - pročišćeni tekst) i članka 18. Statuta Općine Mošćenička Draga, Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga, na sjednici održanoj 30. prosinca 2008. godine, donosi

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Mošćenička Draga za 2009. godinu

Članak 1.

Utvrđuje se Program utroška sredstava za radove na objektima i uređajima komunalne infrastrukture te otplate kredita HBOR-a iz kojega su plaćeni izvedeni radovi na objektima i uređajima komunalne infrastrukture - vodoopskrbe »Visoka zona Općine Mošćenička Draga« za 2009. godinu, i to:

Red. broj

Naziv objekta

kn

1.

Vodovod i vodosprema Jir,
Sv. Petar

1.509.000,00

2.

Uređenje javnih površina

150.000,00

3.

Investicijsko održavanje
nerazvrsatnih cesta

350.000,00

4.

Javna rasvjeta

150.000,00

5.

Groblje Mošćenice i Brseč

150.000,00

5.

Udruživanje sredstava za sanaciju odlagališta otpada Osojnica

50.000,00

6.

Vodoopskrba »Visoka zona Općine Mošćenička Draga« - otplata
kredita HBOR

1.195.000,00

 

Sveukupno

3.554.000,00

Članak 2.

Sredstva za radove iz članka 1. osiguravaju se u Proračunu Općine Mošćenička Draga, i to iz:

- komunalnog doprinosa kn 800.000,00

- prodaje nekretnina, kn 400.000,00

- potpora kn 400.000,00

- poreznih prihoda kn 1.954.000,00

Općinsko poglavarstvo posebnom odlukom odlučuje o namjeni sredstva unutar pojedinih stavaka Programa.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2009. godine.

Klasa: 011-01/08-01/19

Ur. broj: 2156/03-08-1

M. Draga, 30. prosinca 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik
Emilio Dešković, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr