SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 56. Utorak, 30. prosinca 2008.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

28.

Na osnovi stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, i 26/03 - pročišćeni tekst) i članka 18. Statuta Općine Mošćenička Draga, Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga, na sjednici održanoj 30. prosinca 2008. godine, donosi

II. IZMJENU I DOPUNU PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Mošćenička Draga za 2008. godinu

Članak 1.

Tablica u članku 1. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Mošćenička Draga (»Službene novine PGŽ« broj 53/07) mijenja se i glasi:

Red. broj

Naziv objekta

kn

Ukupno
kn

1.

Vodovod i kanalizacija Sv.Petar - Jir

 

1.946.636,49

2.

Uređenje javnih površina
. javne površine
- zaštitna ograda - 60.000,00
- zid Mošćenice - 36.500,00
- parkiralište A. Slatina - 74.000,00
- radovi po odluci OP - 79.500,00
. rampe regulacije prometa
. obnova javnog WC Sv. Ivan


250.000,00
104.000,00
200.000,00

554.000,00

3.

Investicijsko održavanje nerazvrsatnih cesta
- Asfaltiranje
- Uređenje postojećih priključaka nerazvrstanih cesta na D 66


770.000,00
235.000,00

1.005.000,00

4.

Javna rasvjeta
- Šet. 25. travnja-Sv. Ivan
- Armature javne rasjete
- Elekt. priključci


270.000,00
70.000,00
12.000,00

352.000,00

5.

Udruživanje sredstava za sanaciju odlagališta otpada Osojnica

 

7.500,00

6.

Vodoopskrba »Visoka zona Općine Mošćenička Draga«
- otplata kredita HBOR

 

1.255.000,00

 

Sveukupno

 

5.120.136,49

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»Sredstva za radove iz članka 1. osiguravaju se u Proračunu Općine Mošćenička Draga, i to iz:

- komunalnog doprinosa, kn 1.350.000,00

- prodaje nekretnina, kn 800.000,00

- potpora kn 200.000,00

- poreznih prihoda kn 2.770.136,49

Općinsko poglavarstvo posebnom odlukom odlučuje o namjeni sredstva unutar pojedinih stavaka Programa.«

Članak 3.

Ova I. Izmjena i dopuna Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije« a primjenjuje se od 1. siječnja 2008. godine.

Klasa: 011-01/08-01/17

Ur. broj: 2156/03-08-1

M. Draga, 30. prosinca 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik
Emilio Dešković, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr