SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 56. Utorak, 30. prosinca 2008.
OPĆINA KLANA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

49.

Na temelju članka 32. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 26. Statuta Općine Klana (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 03/ 06 i 07/06) Općinsko vijeće Općine Klana, na sjednici održanoj 15. prosinca 2008. godine, donijelo je

PRORAČUN
OPĆINE KLANA ZA 2009. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Općine Klana za 2009. godinu sastoji se od:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 5.

Proračun Općine Klana za 2009. godinu stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2009. godine.

Klasa: 021-01/08-01/48

Ur. broj: 2170-06-08-01-01

Klana, 15. prosinca 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik
Općinskog vijeća
Slavko Gauš, v. r.

 

Proračun Općine Klana za 2009. godinu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr