SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 56. Utorak, 30. prosinca 2008.
OPĆINA KLANA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

45.

Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90 i 27/93) i članka 26. Statuta Općine Klana (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 03/06 i 07/06) Općinsko vijeće Općine Klana, na sjednici održanoj 29. prosinca 2008. godine donijelo je

II. IZMJENE i DOPUNE PROGRAMA
javnih potreba u kulturi Općine Klana za 2008. godinu

Članak 1.

U Programu javnih potreba u kulturi Općine Klana za 2008. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 06/08 i 33/08) mijenja se članak 2. i glasi:

»Program javnih potreba u kulturi na području Općine Klana sastoji se od:

1. potpora kulturnim društvima

2. ulaganja i financiranja djelovanja objekata i ustanova u kulturi

3. organizacije kulturnih manifestacija

4. ostalih programa

1. Potpore kulturnim društvima

- tekuće donacije MPZ Matko Laginja 35.000,00 kuna

- tekuće donacije PZ Sv. Jerolim 7.000,00 kuna

- tekuće donacije Društvu za povjesnicu 50.000,00 kuna

- tekuće donacije udrugama maškara 16.627,10 kuna

- tekuće donacije Udruzi umirovljenika

Općine Klana 15.000,00 kuna

- kapitalna donacija Društvu za

povjesnicu - arheološki radovi 120.000,00 kuna

2. Ulaganja i financiranje djelovanja

objekata i ustanova u kulturi

- energija za kino i društvene domove 35.742,25 kuna

- izdaci za tekuće i investicijsko održa-

vanje kina i društvenih domova 4.904,84 kuna

- uređenje stare škole u Brezi 127.664,18 kuna

- uređenje sale u Studeni (mješač

zraka) 42.281,54 kuna

- multimedijalni centar - materijalni

troškovi, nabava opreme i knjiga 472.671,01 kuna

- uređenje spomenika u Studeni 172.106,36 kuna

- uređenje društvenog prostora u Liscu 410.597,58 kuna

3. Organizacija kulturnih manifestacija

- organizacija izbora za najljepšu

okućnicu i balkon 4.500,00 kuna

- obilježavanje mjesnih blagdana 23.990,95 kuna

- izdaci za priredbe i manifestacije 51.000,00 kuna

- obilježavanje Dana Općine 99.500,00 kuna

- znanstveni skup Dani Matka Laginje 2.526,00 kuna

- arhiviranje materijala 3.000,00 kuna

4. Ostali programi

- sufinanciranje izdavanja Vjesnika

Državnog arhiva u Rijeci 1.000,00 kuna

- Primorski Novi list 15.000,12 kuna

- Glasnik Općine Klana 64.102,00 kuna

- izrada zastave i grba Općine Klana 4.892,00 kuna«

Članak 2.

II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Klana za 2008. godinu stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-01/08-01/02

Ur. broj: 2170-06-08-01-03

Klana, 29. prosinca 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik
Slavko Gauš, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr