SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 56. Utorak, 30. prosinca 2008.
OPĆINA KLANA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

44.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 110/04 i 178/04) i članka 26. Statuta Općine Klana (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 03/06 i 07/06) Općinsko vijeće Općine Klana, na sjednici održanoj 29. prosinca 2008. godine donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
u Općini Klana za 2008. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2008. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 06/08 i 33/08) mijenja se članak 2. i glasi:

»Sredstva potrebna za realizaciju ovog Programa su sljedeća:

- komunalni doprinos 200.000,00 kuna

- Proračun Općine Klana 829.024,12 kuna

- naknada za koncesiju 2.000,00 kuna«

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Sredstva iz članka 2. ovog Programa utrošit će se na sljedeći način:

1. Javne površine

a) uređenje školskih stepenica 168.000,00 kuna

izvori financiranja:

- komunalni doprinos 150.000,00 kuna

- Proračun Općine Klana 16.000,00 kuna

- naknada za koncesiju 2.000,00 kuna

b) nabava javne dekorativne rasvjete 15.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 15.000,00 kuna

c) uređenje okoliša zgrade Općine

Klana 295.376,40 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 295.376,40 kuna

d) uređenje parkova (općina, HŠ,

pošta) 71.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 71.000,00 kuna

2. Nerazvrstane ceste

a) uređenje zida u Vinodolcu 92.142,20 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 42.142,20 kuna

- komunalni doprinos 50.000,00 kuna

b) usluge nadzora 30.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 30.000,00 kuna

c) geodetsko-katastarske usluge 50.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 50.000,00 kuna

d) uređenje zaobilaznice na Liscu 211.578,50 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 211.578,50 kuna

e) prometna signalizacija 9.223,20 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 9.223,20 kuna

f) izmjena projekta uređenja

ceste Kalužica 48.190,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 48.190,00 kuna

g) otkup zemljišta za izgradnju cesta 13.533,52 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 13.533,52 kuna

3. Prijevoz putnika

a) autobusna čekaonica Sv. Rok 26.980,30 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 26.980,30 kuna«

Članak 3.

Ove II. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2008. godinu stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-01/08-01/1

Ur. broj: 2170-06-08-01-03

Klana, 29. prosinca 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik
Slavko Gauš, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr