SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 55. Ponedjeljak, 29. prosinca 2008.
OPĆINA BAŠKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

51.

Temeljem članaka 16. i 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 03/06 i 31/07) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 29. prosinca 2008. godine, donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM
javnih potreba u kulturi i obrazovanju na području
Općine Baška u 2009. godini

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se oblici aktivnosti i opseg istih na području Općine Baška u svezi s:

. promicanjem kulture, programima i organizacijom kulturnih, društvenih, tradicionalnih manifestacija, zaštitom spomenika kulture, informativnom i izdavačkom djelatnošću,

. društvenom brigom o djeci predškolskog uzrasta,

. sufinanciranjem izbornih programa i drugih aktivnosti u oblasti osnovnog obrazovanja, stimuliranjem deficitarnih zanimanja, poticanjem, stipendiranjem i nagrađivanjem darovitih i uspješnih učenika i studenata, te stvaranjem uvjeta za nesmetano zadovoljenje svih potreba u ovoj oblasti.

Članak 2.

Temeljem potreba obavljanja djelatnosti iz područja kulture, a u svrhu promicanja iste, utvrđuju se sljedeći oblici aktivnosti, načini sudjelovanja Općine Baška u istima, te sredstva potrebna za provođenje istih, a koja se osiguravaju u proračunu Općine Baška za 2009. godinu:

. financiranje rada KD »Šoto« 120.000,00

. sufinanciranje rada Udruge sopaca Krk 2.000,00

. mala škola glagoljice 5.000,00

. Zavičajni muzej 40.000,00

. sufinanciranje festivala folklora otoka Krka 7.000,00

. arheološki radovi na crkvi Sv. Nikole 5.000,00

. »Malin« - radovi sanacije objekta 15.000,00

. suorganiziranje tradicionalnih pučkih zabava

(maškare) 44.800,00

. organiziranje kulturno-zabavnih programa za

Dan Općine 50.000,00

. organizacija tradicionalne pučke fešte

»Ribarski dan« 55.000,00

. suorganiziranje kulturno-zabavnih programa

za Dan domovinske zahvalnosti 35.000,00

. suorganizacija proslave »Rokove« 10.000,00

. suorganizacija proslave »Slucinje« (sv. Lucija) 8.000,00

. suorganizacija proslave Dana sv. Elizabete

(sv. Jelisaveta) 3.000,00

. suorganizacija »Lignjade« 10.000,00

. pokroviteljstvo obilježavanja prosinačkih

blagdana (sv. Nikola, Božić. Nova godina) 80.000,00

. organizacija manifestacije »Crna ovca« 170.000,00

. Godina glagoljice - »Sarcen glagoljaj« 150.000,00

. Dan iseljenika otoka Krka 7.000,00

. ostalo (pokroviteljstva, proslave, donacije 35.000,00


Ukupno: 851.800,00


Članak 3.

Temeljem utvrđenih potreba u području obrazovanja, od predškolskog odgoja do studija, Općina Baška će provoditi aktivnosti i poduzimati mjere, za što se u proračunu Općine Baška za 2009. godinu osiguravaju sredstva, kako slijedi:

. financiranje rada dječjeg vrtića 746.799,96

. dječji vrtić - nabava uređaja, strojeva,

opreme 33.427,97

. financiranje izbornih programa (uključujući

i drugi izborni jezik) - O.Š. 123.600,00

. sufinanciranje školske marende, izleta,

ekskurzije, posjeta kazalištu - O.Š. 61.010,00

. sufinanciranje voditelja - O.Š. 11.712,00

. računala i računalna oprema - O.Š. 10.000,00

. uredska oprema i namještaj - O.Š. 15.000,00

. sufinanciranje nabave knjiga - O.Š. 2.000,00

. sufinanciranje prijevoza učenika i studenata 21.000,00

. stipendije (nadareni učenici, deficitarna

zanimanja, studenti) 192.200,00

. nagrađivanje uspješnih učenika 1.500,00

. SŠ Hrvatski kralj Zvonimir 16.000,00


Ukupno: 1,234.249,93


Članak 4.

Jedinstveni upravni odjel Općine Baška, u skladu s ovim Programom, a temeljem odluka izvršnog tijela i pravovaljane dokumentacije, obavlja raspored sredstava.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2009. godine.

Klasa: 021-05/08-01/10

Ur. broj: 2142-03-08-10

Baška, 29. prosinca 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Mišel Budimilić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr