SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 55. Ponedjeljak, 29. prosinca 2008.
GRAD VRBOVSKO
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

57.

Na temelju članka 457. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima (»Narodne novine« broj 111/93, 34/99 i 52/00), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) područnoj samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/ 01 i 129/05) i članka 29. Statuta Grada Vrbovskog (pročišćeni tekst »Službene novine PGŽ« broj 08/08) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici održanoj 29. prosinca 2008. godine donijelo je

ODLUKU
o povećanju temeljnog kapitala trgovačkog društva
Bijela kosa d.o.o.

Članak 1.

Grad Vrbovsko, kao jedini član Društva - osnivač, povećava temeljni kapital trgovačkog društva Bijela kosa d.o.o. Goranska 1, Vrbovsko, uplatom u novcu i to u iznosu od 2.000.000,00 kn na žiro-račun tvrtke 2402006-1100448352.

Uplata sredstava na ime povećanja temeljnog kapitala izvršit će se do podnošenja prijave za upis u sudski registar.

Članak 2.

Sukladno članku 1. ove Odluke temeljni kapital trgovačkog društva Bijela kosa d.o.o. povećava se za iznos od 2.000.000,00 kn (dvamilijunakuna) i iznosi 2.020.000,00 kn (dvamilijunadvadesettisućakuna ).

Članak 3.

Grad Vrbovsko ovim iznosom povećanja temeljnog kapitala trgovačkog društva Bijela kosa d.o.o. financira investicije u izgradnju skijališta Bijela kosa.

Članak 4.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Vrbovskog, Anton Mance, da temeljem ove Odluke u ime Gradskog Vijeća Grada Vrbovskog kao osnivača Bijele kose d.o.o. Vrbovsko kod javnog bilježnika Ivanke Antić, Vrbovsko, potpiše Izjavu o izmjeni Izjave o osnivanju trgovačkog društva Bijela kosa d.o.o.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 024-08/08-01-1

Ur. broj: 2193-01-01/08-01-1

Vrbovsko, 29. prosinca 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Gradskog Vijeća
Slavko Medved, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr