SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 55. Ponedjeljak, 29. prosinca 2008.
GRAD VRBOVSKO
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

55.

Na temelju članka 76. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 71/06) i članka 29. Statuta Grada Vrbovskog (pročišćeni tekst - »Službene novine PGŽ« broj 08/08), Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na svojoj sjednici 29. prosinca 2008. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba Grada Vrbovskog u športu za 2009. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u športu Grada Vrbovskog za 2009. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u športu od značaja za Grad Vrbovsko, a u svezi sa:

1. poticanjem i promicanjem športa,

2. provođenjem športskih aktivnosti djece i mladeži,

3. djelovanje športskih udruga, športskih zajednica i saveza,

4. športskom pripremom, domaćim i međunarodnim natjecanjima te općom i posebnom zdravstvenom zaštitom športaša,

5. športsko-rekreacijskom aktivnosti građana,

6. planiranjem, izgradnjom, održavanjem i korištenjem športskih građevina značajnih za Grad Vrbovsko.

Članak 2.

Svrha Programa je da se putem programskog cilja osiguraju preduvjeti za bavljenje tjelesnim aktivnostima, postizanje športskih dostignuća, promicanje i poticanje športa kao zdravog načina življenja.

Cilj donošenja Programa je sufinanciranje javnih potreba u športu Grada Vrbovskog za 2009. godinu, koje javne potrebe čine poglavito sljedeće aktivnosti, poslovi i djelatnosti:

- poticanje i promicanje športa,

- stvaranje uvjeta da gradski športski klubovi sudjeluju u sustavu domaćih i međunarodnih natjecanja

- ulaganje u razvoj športa djece i mladeži, kao i provođenje dijela programa tjelesne i zdravstvene kulture,

- poticanje uključivanja u šport i sportsku rekreaciju većeg broja građana.

Članak 3.

Aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Grad Vrbovsko provode se putem športskih klubova i drugih športskih udruga koje djeluju na području Grada Vrbovskog.

Članak 4.

Za provođenje programa osigurat će se sredstva u Proračunu Grada Vrbovskog za 2009. godinu u ukupnom iznosu od 944.530,00 kuna.

Članak 5.

Sredstva Proračuna Grada Vrbovskog planirana za šport u iznosu od 944.530,00 kuna raspoređuju se po namjenama i korisnicima kako slijedi:

I. DONACIJE 559.530,00

1. Kuglački klub »Kamačnik« Vrbovsko 15.000,00

2. Kuglački klub »Gomirje« Gomirje 15.000,00

3. Kuglački klub »Vrbovsko« Vrbovsko 15.000,00

4. Kuglački klub »Željezničar« Moravice 15.000,00

5. Kuglački klub »Policajac« Vrbovsko 15.000,00

6. Nogometni klub »Vrbovsko« Vrbovsko 180.000,00

7. Nogometni klub »Gomirje« Gomirje 86.000,00

8. Nogometni klub »Željezničar« Moravice 86.000,00

9. Šahovski klub »Goran« Vrbovsko 50.000,00

10. Školski športski klub »Goran« Vrbovsko 3.500,00

11. Školski sportski klub ŽTS Moravice 3.500,00

12. Športsko ribolovno društvo »Kamačnik« 6.530,00

13. Športsko rekreacijsko društvo »Žena« 3.000,00

14. Skijaški klub »Lovnik« 4.000,00

15. Hrvatsko planinarsko društvo

»Željezničar« Moravice 3.000,00

16. Planinarsko društvo »Kozarac« 3.000,00

17. Sportsko društvo »Osojnik« 3.000,00

18. Sportsko društvo Jablan 3.000,00

19. Ženski rukometni klub Vrbovsko 47.000,00

20. Teniski klub Vrbovsko 3.000,00

II. INVESTICIJE i ODRŽAVANJE

OBJEKATA 385.000,00

1. Troškovi energije 200.000,00

2. Komunalne usluge 10.000,00

3. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 75.000,00

4. Troškovi održavanja sportske dvorane

(zaposlenici) 100.000,00

Članak 6.

Jedinstveni upravni odjel Grada Vrbovskog prati i nadzire izvršavanje ovog Programa, te prati korištenje i utrošak sredstava iz Planu raspodjele sredstva iz članka 5. ovog Programa.

Članak 7.

Korisnici sredstava za šport dužni su do 28. veljače tekuće godine Jedinstvenom upravnom odjelu podnijeti izvješće o izvršenju programa i utrošku odobrenih sredstava za prethodnu godinu.

Članak 8.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama PGŽ«:

Klasa: 620-01/08-01-6

Ur. broj: 2193-01-01/08-1

Vrbovsko, 29. prosinca 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Gradskog vijeća
Slavko Medved, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr