SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 55. Ponedjeljak, 29. prosinca 2008.
GRAD VRBOVSKO
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

54.

Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90. i 27/93), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/ 05) i članka 29. Statuta Grada Vrbovskog (pročišćeni tekst - »Službene novine« broj 08/08) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici 29. prosinca 2008. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba Grada Vrbovskog u kulturi
za 2009. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u kulturi Grada Vrbovskog za 2009. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se djelatnosti, djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za Grad Vrbovsko kao i za njegovu promociju na svim razinama.

Ovim Programom stvaraju se uvjeti za zadovoljavanje potreba u sljedećim kulturnim djelatnostima:

- amatersko stvaralaštvo u glazbi, likovnoj umjetnosti i literarnom stvaralaštvu,

- bibliotečna djelatnost,

- likovne radionice,

- literarna manifestacija »Goranovo proljeće«,

- kulturno stvaralaštvo mladih,

- investicijsko i tekuće održavanje objekata kulture na području Grada Vrbovskog.

Programom javnih potreba u kulturi obuhvaćaju se svi oblici promicanja kulture i kulturnih djelatnosti koje doprinose razvitku i unapređenju svekolikog kulturnog života u Gradu Vrbovskom.

Članak 2.

U 2009. godini Grad Vrbovsko sufinancirat će javne potrebe u kulturi kako slijedi:

- program knjižnične djelatnosti Gradske knjižnice Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko,

- program manifestacije »Goranovo proljeće,

- programi kulturno-umjetničkih društava,

- programe kulturnih ustanova i pojedinaca,

- te održavanje domova kulture i objekata kulturne baštine.

Članak 3.

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba iz članka 2. ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Grada Vrbovskog za 2009. godinu.

Članak 4.

Za realizaciju ovog Programa planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 791.000,00 kuna a raspoređuju se:

I. DONACIJE 552.000,00

1. Gradska knjižnica Ivana Gorana

Kovačića Vrbovsko 285.000,00

2. »Goranovom proljeću« Lukovdol 20.000,00

3. DVD-u Vrbovsko za puhački orkestar 35.000,00

4. Udruženju mažoretkinja »Korak po

korak« Vrbovsko 25.000,00

5. KUD-u »Ivan Goran Kovačić« Vrbovsko 10.000,00

6. KUD-u »Željezničar« Moravice 10.000,00

7. KUD-u »Gomirje« Gomirje 10.000,00

8. Crkvenom horu »Vladika Danilo Jakšić« 5.000,00

9. Oblikovnoj likovnoj radionici »Plemenitaš«

(raku saziv i park skulptura mladih

umjetnika) 25.000,00

11. KUD-u »Frankopan« Severin na Kupi 10.000,00

12. Udruzi žena »PRI KUPE« 10.000,00

13. Dječja udruga »Krijesnica« 6.000,00

14. SKD Prosvjeta Pododbor Moravice 7.000,00

15. SKD Prosvjeta Gomirje 15.000,00

16. Željeznička tehnička škola Moravice:

- keramičarska radionica 2.000,00

17. Mesopusnoj udruzi Jablan 6.000,00

18. Župa Sv. Ivana Nepomuka Vrbovsko

- za popravak orgulja 30.000,00

19. Župa Sv. Antuna, Plemenitaš

- za obnovu tornja i krova crkve 30.000,00

20. Neraspoređena sredstva (pričuva) 11.000,00

II. ODRŽAVANJE OBJEKATA 239.000,00

1. Tekuće i invsticijsko održavanje domova 139.000,00

2. Ostali troškovi 100.000,00

Članak 5.

Neraspoređena sredstva u iznosu od 11.000,00 kuna koristit će se za kulturne programe koji se pojave tijekom godine a koji nisu planirani ovim programom, a sredstva će se korisnicima dodijeliti temeljem posebne odluke Gradskog poglavarstva Grada Vrbovskog.

Članak 6.

Raspodjelu financijskih sredstava iz članka 4. ovog Programa obavlja Jedinstveni upravni odjel sukladno planu raspodjele i Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovskog za 2009. godinu.

Članak 7.

Korisnici sredstava za kulturu dužni su do 28. veljače tekuće godine Jedinstvenom upravnom odjelu podnijeti izvješće o izvršenju programa i utrošku odobrenih sredstava za prethodnu godinu.

Članak 8.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 612-01/08-01-7

Ur. broj: 2193-01-01/08-01-1

Vrbovsko, 29. prosinca 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Gradskog vijeća
Slavko Medved, ing, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr