SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 55. Ponedjeljak, 29. prosinca 2008.
GRAD VRBOVSKO
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

53.

Na temelju članka 48. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 29. Statuta Grada Vrbovskog (pročišćeni tekst - »Službene novine PGŽ« broj 08/08) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici 29. prosinca 2008. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba Grada Vrbovskog u predškolskom odgoju
i naobrazbi, obrazovanju i znanosti za 2009. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba Grada Vrbovskog u predškolskom odgoju i naobrazbi, obrazovanju i znanosti za 2009. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se djelatnosti i poslovi u društvenoj brizi o djeci predškolske dobi, njihovom odgoju i naobrazbi, te dodatnom obrazova

nju učenika osnovnih i srednjih škola koje je interesa za Grad Vrbovsko.

Svrha ovog Programa je stvaranje i osiguranje organizacijskih, materijalnih, tehničkih i drugih uvjeta za odgoj i naobrazbu djece predškolskog uzrasta, te obogaćivanje redovitih programa učenika osnovnih i srednjih škola.

Članak 2.

Cilj ovog Programa je obuhvat što većeg broja djece predškolskim odgojem i naobrazbom, poticanje obrazovanja mladih sadržajima koji se ne postižu kroz redovne školske programe i to rano učenje stranog jezika, glazbeno obrazovanje, likovno obrazovanje kao i druge dopunske oblike obrazovanja.

Članak 3.

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba iz članka 2. ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Grada Vrbovskog za 2009. godinu u iznosu od 1.359.800,00 kuna.

Članak 4.

Sredstva za realizaciju ovog Programa u ukupnom iznosu od 1.359.800,00 kuna raspoređuju se:

1. Dječji vrtić »Bambi« Vrbovsko 1.161.000,00

- redovita djelatnost 1.091,000,00

- investicijsko održavanje građevinskih

objekata 70.000,00

2. Osnovna škola »I.G. Kovačića«: 63.800,00 - takmičenje »Znanost mladima« 3.620,00

- nagrade učenicima 1.500,00

- »suvremena knjižnica« 13.790,00

- školska zadruga »Kamačnik« 10.000,00

- oprema za dodatnu nastavu za

nacionalne manjine 8.000,00

- oprema informatičkog kabineta 10.000,00

- škola u prirodi 14.990,00

- Lidrano 2009. 1.900,00

3. Glazbeni razred Puhačke sekcije

DVD-a Vrbovsko 44.000,00

4. Željeznička tehnička škola Moravice 6.000,00

- nagrade učenicima 3.000,00

- mala pčelarska škola 3.000,00

5. Društvo »Naša djeca« Vrbovsko 85.000,00

- engleski jezik u Dječjem vrtiću 5.000,00

- blagdanske aktivnosti i darivanje djece 45.000,00

- Dječji forum 5.000,00

- za rad likovne radionice 10.000,00

- za opremanje prostora DND 3.000,00

- za pokretanje lutkarske i dramske sekcije 2.000,00

- za rad društva tijekom godine 15.000,00

Članak 5.

Raspodjelu financijskih sredstava iz članka 4. ovog Programa obavlja Jedinstveni upravni odjel sukladno planu raspodjele i Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovskog za 2009. godinu.

Članak 7.

Korisnici sredstava dužni su do 28. veljače tekuće godine podnijeti izvješće o izvršenju programa i utrošku odobrenih sredstava za prethodnu godinu.

Članak 8.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 601-04/08-01-6

Ur. broj: 2193-01-01/08-1

Vrbovsko, 29. prosinca 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Gradskog vijeća
Slavko Medved, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr