SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 55. Ponedjeljak, 29. prosinca 2008.
GRAD VRBOVSKO
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

50.

Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/02, 59/01, 82/01, 103/03 i 44/06) i članka 29. Statuta Grada Vrbovskog (pročišćeni tekst »Službene novine PGŽ« broj 08/08) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na svojoj sjednici 29. prosinca 2008. godine, donosi

ODLUKU
o III. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u socijalnoj skrbi za 2008. godinu

Članak 1.

U članku 4. Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u socijalnoj skrbi za 2008. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 54/07, 29/08 i 40/08) iznos »1.883.400,00« zamjenjuje se iznosom »1.916.400,00«.

U tablici:

- pod rednim brojem 5. Besplatnu marendu učenika osnovne škole iznos »70.000,00« zamjenjuje se iznosom »80.000,00«

- pod rednim brojem 10. Jednokratne novčane pomoći studentima iznos »40.000,00« zamjenjuje se iznosom »53.000,00« ,

- iza rednog broja 19. dodaje se novi redni broj 19.1. koji glasi »19.1. Zdravstvena njega u kući 10.000,00«.

Članak 2.

Članak 5. mijenja se kako slijedi:

»Za realizaciju Socijalnog programa točke 15. članka 2. »Pomoć u kući starijim osobama« planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 770.662,00 kuna, a raspoređuju se za:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 550-01/08-01-14

Ur. broj: 2193-01-01/08-1

Vrbovsko, 29. prosinca 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Gradskog vijeća
Slavko Medved, ing., v.r.

 

Odluka o III. izmjenama i dopunama Progr  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr