SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 55. Ponedjeljak, 29. prosinca 2008.
GRAD NOVI VINODOLSKI
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

55.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01 i 79/06), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05), članaka 54. i 74. Zakona o prostornom uređenju i građenju (»Narodne novine« broj 76/ 07) i članka 19. Statuta Grada Novog Vinodolskog (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/01, 18/03, 23/05, 7/06 i 8/08) Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog, na 28. sjednici održanoj dana 15. prosinca 2008. godine donosi sljedeću

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra

Članak 1.

Utvrđuje se da:

- dio k.č. br. 16279/3, dio puta površine 90,00 m2 vlasništvo Grada Novog Vinodolskog, u katastarskom operatu upisana u posjedovnom listu 1176 Javno dobro putevi i vode, ne predstavlja javno dobo u općoj uporabi - dio puta već građevinsko zemljište za formiranje gradilišta ili okućnice.

Članak 2.

Nekretnina iz članka 1. ove Odluke temeljem iste se isključuje iz opće uporabe kao javno dobro u općoj uporabi, otpisuje iz posjedovnog lista 1176 Javno dobro putevi i vode Novi i pripisuje u posjedovni list 1175 k.o. Novi na posjednika Grad Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 944-01/08-01/68

Ur. broj: 2107/02-01-08-2

Novi Vinodolski, 16. prosinca 2008.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVOG VINODOLSKOG

Predsjednik
Milorad Komadina, dipl. iur., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr