SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 54. Subota, 27. prosinca 2008.
OPĆINA MRKOPALJ
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

34.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 18. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 4/06) Općinsko vijeće Općine Mrkopalj, na sjednici održanoj dana 15. prosinca 2008. godine donijelo je

ODLUKU
o donošenju Programa financiranja javnih potreba
Općine Mrkopalj u 2009. godini

Članak 1

U Odluci o Proračunu Općine Mrkopalj za 2009. godinu osiguravaju se financijska sredstva za financiranje javnih potreba na području Općine Mrkopalj.

Članak 2.

Financijska sredstva iz članka 1. ove odluke raspoređuju se korisnicima prema Tabeli 1., koja je sastavni dio ove Odluke.

Članak 3.

Financijska sredstva iz članka 2. ove Odluke doznačava Jedinstveni upravni odjel Općine Mrkopalj prema dinamici naznačenoj u Tabeli 1.

Članak 4.

Ova će se Odluka objaviti u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2009. godine.

Tabela 1.

PROGRAM FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA
IZ PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ ZA 2009. GODINU


Red. KORISNIK NAMJENA NAČIN UKUPNO

br. SREDSTAVA FINANCIRANJA 2009. GOD.


1. Tekuće donacije O.Š. Mrkopalj

- Sredstva za pos.namj. sufinan. izvan. prema

programa zahtjevu 40.000,00

- Sredstva za posebne namj. program produženog

boravka po ugovoru 20.000,00

- Sred.za posebne namjene školska zadruga prema zahtjevu 12.000,00

-Tek. don. u naravi darovi za Sv. Nikolu prema zahtjevu 16.000,00


2. Tekući transferi nog. kluba Mrkopalj za redovnu prema

djelatnost zahtjevu 150.000,00


3. Tekući transferi skij. klubu za redovnu prema

»Bjelolasica« Mrkop. djelatnost zahtjevu 90.000,00

5/a za organizaciju prema

Memorijala mira zahtjevu 10.000,00

5/b za izgradnju prema

skijaš. prostorija zahtjevu 30.000,00


4. Tekući transferi Biatlonskom za redovnu prema

klubu Gorski kotar djelatnost zahtjevu 42.500,00


5. Tekući transferi udruzi »Sklad« za redovnu djelatnost prema zahtjevu 10.000,00


6. Tek. tran. vatrog. službi za redovnu djelatnost prema zahtjevu 328.000,00


7. Tekuće tran. za plan. dr. »Bijele stijene« za redovnu djelatnost prema zahtjevu 15.000,00


8. Tek. trans. Turističkoj zajed. za redovnu djelatnost 1/12 mjesečno 80.000,00


9. Tek. tr. Centru za brdskoplan. za redovnu prema

poljop. Stara Sušica djelatnost zahtjevu 20.000,00


10. Tek.tran.Udruzi za redovnu prema

Sungerski Lug djelatnost zahtjevu 15.000,00


11. Tek. tran. političkim strankama za redovnu djelatnost prema zahtjevu 20.000,00

12. Tek. donacije Crvenom križu za redovnu djelatnost prema zahtjevu 21.000,00

13. Tek. donacije Matici umirovljenika za redovnu djelatnost prema zahtjevu 6.000,00

14. Tek. donacije Udruzi vunarica za redovnu djelatnost prema zahtjevu 10.000,00

15. Tek. don. Udruzi veterana za redovnu prema

Domovinskog rata Mrkopalj djelatnost zahtjevu 5.000,00

16. Tek. donacije vjerskim zajednicama za redovnu djelatnost prema zahtjevu 15.000,00

za crkveni zbor

17. Tek. donacije Hrv. rat. voj. za redovnu prema

invalidima Gorski kotar djelatnost zahtjevu 5.000,00

18. Ostali prij. nep. organiz. prema za redovnu prema poj.

poj.zaht. djelatnost zahtjevima 20.100,00

- Škola mira 5.900,00

- Udruga Maxima škola roditeljstva 4.200,00

19. Tek. transferi Službi za za redovnu prema

zašt. i spašavanje djelatnost zahtjevu 5.000,00

20. Tek. transferi Nastav. za redovnu prema

zavodu za javno zdravstvo djelatnost zahtjevu 5.700,00

21. Tek.transferi Gorskoj službi spašavanja za redovnu djelatnost prema zahtjevu 5.000,00


UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 996.300,00


22. Sred.za jed. soc. pomoći prema svakom kor.

Prav. 400,00 kn 12.500,00

23. Sred.za red. mjes. soc. pomoći svakom kor.

prema Prav. 300,00 kn mj. 50.000,00

24. Sred. za jednok. pomoći za rođ. svakom kor.

djeteta prema Prav. 1500,00 kn 7.500,00

25. Ost. nak. u naravi 2.000,00

26. Sred. za pomoć u sl. elem. nep. prema zahtjevu 25.000,00

27. Sred. za učen. i stud. stipendije mjesečno 500,00 kn 100.000,00

po korisniku

28. Sportske stipendije prema zahtjevu 25.800,00


Ukupno nak. građ. i kućanstvima 222.800,00


SVEUKUPNO TEKUĆI TRANSFERI ZA JAVNE POTREBE 1.219.100,00


Klasa: 02105/0801/01

Ur. broj: 211205010833

Mrkopalj: 15. prosinca 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik

Tomislav Cuculić, v r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=592&mjesto=51315&odluka=34
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr