SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 54. Subota, 27. prosinca 2008.
OPĆINA MRKOPALJ
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

33.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 18. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 4/

06), Općinsko vijeće Mrkopalj, na sjednici održanoj 15. prosinca 2008. godine, donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2009. godinu

Članak 1.

Ovim Programom gradnje objekata i uređaja (u daljem tekstu Program) utvrđuje se plan izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Mrkopalj za 2009. godinu, kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za realizaciju Programa.

Članak 2.

Programom iz prethodnog članka planira se izgradnja objekata i uređaja te nabavka opreme za izgradnju javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, groblja, objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda.

Članak 3.

Programom se planiraju slijedeće aktivnosti:

A/ IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA

A1Urbanistički plan uređenja mjesta
Mrkopalj 200.000,00 kn

A2Katastarske izmjere mjesta
i SRC Čelimbaša 480.000,00 kn


Ukupno: 680.000,00 kn

B/IZGRADNJA OBJEKATA ZA OPSKRBU PITKOM VODOM

B1Sanacija vodovoda Lučice-Sunger 200.000,00 kn

B2Vodovod Poljička Kosa 500.000,00 kn

B3Izgradnja ul. cjevovoda (Sunger,
Begovo Razdolje, B. Draga) 120.000,00 kn


Ukupno: 820.000,00 kn

C/ IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA

C1Ugradnja novog asfaltnog sloja
na nerazvrstanim cestama 100.000,00 kn


Ukupno: 100.000,00 kn

D/ IZGRADNJA GROBLJA

D1Izrada grobnica na groblju Mrkopalj 36.000,00 kn


Ukupno: 36.000,00 kn

E/IZGRADNJA JAVNIH SPORTSKIH TERENA
S PRIPADAJUĆOM INFRASTRUKTUROM

E1Izgradnja nogometnog igrališta 35.000,00 kn

E2Izgradnja skijaške kuće - Zagmajna 30.000,00 kn


Ukupno: 65.000,00 kn


SVEUKUPNO: 1.701.000,00 kn


Članak 4.

Sredstva za realizaciju Programa čine;

-sredstva Proračuna971.400,00 kn
/šumski doprinos 750.000,00 kn/

- komunalni doprinos714.600,00 kn

- prihodi od koncesija15.000,00 kn


Ukupno: 1.701.000,00kn

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/08-01/01

Ur. broj: 2112-05-01-08-26

Mrkopalj, 15. prosinca 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE MRKOPALJ

Predsjednik

Tomislav Cuculić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=592&mjesto=51315&odluka=33
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr