SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 54. Subota, 27. prosinca 2008.
OPĆINA MRKOPALJ
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

29.

Na temelju članka 4. i 32. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 18. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 4/06) Općinsko vijeće Općine Mrkopalj, na sjednici dana 15. prosinca 2008. godine donijelo je

PLAN
Proračuna za 2009. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Općine Mrkopalj za 2009. godinu sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA


Prihodi poslovanja 7.833.700,00 kn 8.884.700,00 kn

Prihodi od prodaje

nefinancijske imovine 1.051.000,00 kn

Rashodi poslovanja 5.737.700,00 kn 9.260.700,00 kn

Rashodi za nabavu

nefinancijske imovine 3.523.000,00 kn


RAZLIKA

VIŠAK/MANJAK -376.000,00 kn


B. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA


RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA

IZ PRETHODNIH GODINA 373.000,00 kn


C. RAČUNA ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA


Primici od financijske imovine i zaduživanja 3.000,00 kn

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 0,00 kn

NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE 3.000,00 kn

VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA

SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 0,00 kn

+ NETO FINANCIRANJE /ZADUŽIVANJE


Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2009. godinu. Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu ovih izmjena i dopuna Proračuna.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2009. godine.

Klasa: 400-05/08-01/01

Ur. broj: 2112-05-01-08-2

Mrkopalj, 15. prosinca 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednik

Tomislav Cuculić, v. r.

PLAN PRORAČUNA ZA 2009. GODINU

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Plan Proračuna za 2009. godinu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=592&mjesto=51315&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr