SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 54. Subota, 27. prosinca 2008.
OPĆINA DOBRINJ
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

37.

Na temelju članka 15. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03), članka 22., 33. i 85. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 3/06) i članka 27. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 17/06) Vijeće Općine Dobrinj, na 23. sjednici održanoj dana 22. prosinca 2008. godine, donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM
zdravstva, sporta i rekreacije na području Općine Dobrinj za 2009. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od interesa za Općinu Dobrinj, u svezi s:

podizanjem zdravstvenog standarda stanovništva

poticanjem i promicanjem sporta u cjelini

sportsko-rekreativnom aktivnošću građana

treningom i organiziranjem natjecanja podmlatka

stvaranjem prostornih uvjeta za rad sportskih organizacija

održavanjem funkcionalnosti sportskih objekata

Članak 2.

Sredstva za provođenje aktivnosti iz prethodnog članka osiguravaju se u Proračunu Općine Dobrinj za 2009. godine i utrošit će se kako slijedi:

Podizanje zdravstvenog standarda:

sufinanciranje hitne medicinske pomoći 40.000,00

ambulanta Šilo - dodatni tim 60.000,00

sufinanciranje pregleda kod doktora Ivaniša 20.000,00

KBC Rijeka - Dječja bolnica Kantrida 50.000,00


UKUPNO 170.000,00


Sportske manifestacije:

nogometni turnir 10.000,00

Pomoć sportskim društvima:

sufinanciranje rada SRD »Čikavica« Šilo 30.000,00

sufinanciranje rada SRD »Vela sten« Čižići 15.000,00

gorska služba spašavanja 8.000,00

planinarsko društvo »Obzova« 5.000,00

sufinanciranje NK »Krk« 40.000,00

NK »Ošk« Omišalj 5.000,00

Košarkaški klub Krk 5.000,00

Streljački klub Dub Malinska 15.000,00

sportaš otoka Krka 10.000,00

auto-moto društvo »Kvarner« 5.000,00

moto-klub Krk 2.000,00

Kapitalni projekt - izgradnja igrališta:

sportski i rekreacijski tereni 85.000,00

oprema dječjih igrališta 85.000,00

uređenje okoliša igrališta Šilo 85.000,00

uređenje okoliša igrališta Čižići 85.000,00

otkup zemljišta za igralište 800.000,00


UKUPNO 1.290.000,00


Članak 3.

Raspoređivanje sredstava iz članka 2. obavlja Jedinstveni upravni odjel na temelju pravovaljanih akata Općinskog vijeća te druge relevantne dokumentacije, u prvom redu financijskih planova sportskih društava koji su obavezni svake godine, najkasnije do 30. rujna, dostaviti Općini Dobrinj za narednu godinu, a najkasnije do 28. veljače izvršenje financijskog plana za prethodnu godinu.

Članak 4.

Ovaj Program se primjenjuje od 1. siječnja 2009. godine i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/09-161/01

Ur. broj: 2142-04-09-05-26

Dobrinj, 22. prosinca 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Općinskog vijeća
Zoran Kirinčić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr