SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 54. Subota, 27. prosinca 2008.
OPĆINA DOBRINJ
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

36.

Na temelju članka 15. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03), članka 22., 33. i 85. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 3/06) i članka 27. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 17/06) Vijeće Općine Dobrinj, na 23. sjednici održanoj dana 22. prosinca 2008. godine, donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM
javnih potreba iz socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja
na području Općine Dobrinj u 2009. godini

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se oblici, aktivnosti i opseg istih na području Općine Dobrinj:

- programom socijalne skrbi osigurava se zaštita i pomaganje osobama koje su ugrožene ili nemoćne, koje ne mogu niti same niti uz pomoć članova obitelji zadovoljiti svoje osnovne potrebe zbog nepovoljnih imovinskih, gospodarskih, socijalnih ili drugih razloga,

- društvenom brigom o djeci predškolskog uzrasta provodi se organizirani predškolski odgoj,

- sufinanciranje izbornih programa i drugih aktivnosti u oblasti osnovnog obrazovanja, poticanje stipendiranje i nagrađivanje darovitih i uspješnih učenika, te stvaranje uvjeta za nesmetano zadovoljenje svih potreba u ovoj oblasti.

Članak 2.

Ovim Programom se nastoji povećati opći životni standard socijalno ugroženih građana i njihovih obitelji, odnosno pomoći pojedincima i obiteljima, kojima zbog različitih uzroka takva pomoć treba.

Članak 3.

Općina Dobrinj socijalnu skrb pruža u skladu s Odlukom o socijalnoj skrbi i temeljem akata Općinskog vijeća donešenih slijedom razrađenih prijedloga Odbora za kulturu, socijalnu skrb i društvene djelatnosti u sljedećim iznosima:

- pomoć obiteljima i kućanstvima 200.000,00

- dar novorođenoj djeci 40.000,00

- pomoć udrugama invalida, boraca,

Crvenog križa i ostalih 157.000,00


UKUPNO 397.000,00


Članak 4.

Temeljem potreba i interesa stanovništva Općine Dobrinj dječji vrtić u Polju provodi ogranizirani predškolski odgoj i to ostvarivanjem primarnog programa od 9 sati, na način i kakvoćom koji su propisani normativima djelatnosti (prehrana, zdravstvena zaštita i dr.).

Za provođenje aktivnosti iz prethodnog stavka osiguravaju se sredstva u u proračunu za 2009. godinu u ukupnom iznosu od 1.350.000,00 kuna, kako slijedi:

- plaće i naknade djelatnika dječjeg vrtića,

sufinanciranje boravka djece (uz sudjelovanje

roditelja), ostali materijalni rashodi 550.000,00

- sufinanciranje jaslica 50.000,00,

i

- uređenje vrtića Polje 450.000,00

- oprema za vrtić Polje 300.000,00,

koji se planira sufinancirati iz kapitalne pomoći državnog proračuna.

Članak 5.

U skladu s potrebama u osnovnom obrazovanju na području Općine Dobrinj,a glede učenja stranih jezika i ustroja izbornih programa, poticanja, stipendiranja i davanje potpore uspješnim i nadarenim učenicima, te uspostavljanja uvjeta za zadovoljenje svih potreba iz oblasti osnovnog obrazovanja, Općina Dobrinj će provoditi aktivnosti i poduzimati mjere za što se u proračunu osiguravaju sredstva kako slijedi:

- financiranje izbornih programa 85.000,00

- izvanškolske aktivnosti 100.000,00

- šah škola 12.000,00

- O.Š.Fran Krsto Frankopan 100.000,00

- pomoć Srednjoj školi Hrvatski Kralj Zvonimir 5.000,00

- stipendije 220.000,00

- sufinanciranje prijevoza učenika 160.000,00

te kapitalni projekti:

- idejni projekt škole 85.000,00

- radovi na nadogradnji škole 500.000,00


UKUPNO 1.267.000,00


Članak 6.

Jedinstveni upravni odjel Općine Dobrinj, u skladu s ovim programom, a temeljem odluka Općinskog vijeća i pravovaljane dokumentacije vrši raspored sredstava.

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. siječnja 2009. godine i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/09-161/01

Ur. broj: 2142-04-09-05-26

Dobrinj, 22. prosinca 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Općinskog vijeća
Zoran Kirinčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr