SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 54. Subota, 27. prosinca 2008.
OPĆINA DOBRINJ
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

35.

Na temelju članka 15. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 95/03), članka 22., 33. i 85. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine PGŽ« broj 3/06) i članka 27. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 17/06), Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 23. sjednici održanoj dana 22. prosinca 2008. godine, donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM
javnih potreba u kulturi na području Općine Dobrinj
u 2009. godini

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se oblici aktivnosti i opseg istih na području Općine Dobrinj u svezi s promicanjem kulture, organizacijom kulturnih, društvenih i tradicionalnih manifestacija, zaštitom spomenika kulture te informativnom i izdavačkom djelatnošću.

Članak 2.

Temeljem potreba obavljanja djelatnosti iz područja kulture, a u svrhu ostvarivanja aktivnosti iz članka 1., utvrđuju se sljedeći oblici aktivnosti, načini sudjelovanja Općine Dobrinj u istima, te sredstva potrebna za provođenje istih, a koja se osiguravaju u proračunu Općine Dobrinj i iz sredstava spomeničke rente za 2009. godinu:

KULTURNE MANIFESTACIJE

- proslave i pokroviteljstva 100.000,00

- maškarane udruge 20.000,00

- prigodni božićni darovi djeci 20.000,00

POMOĆ KULTURNIM DRUŠTVIMA

- sufinanciranje KD »Sv. Petar« Gabonjin 20.000,00

- sufinanciranje KD »Sv. Juraj« Kras 20.000,00

- sufinanciranje KD »Ive Jelenović« Dobrinj 100.000,00

- festival folklora otoka Krka 10.000,00

- pomoć povjesnom društvu otoka Krka 1.000,00

- pomoć Društvu sopaca 2.000,00

- ostala društva koja nisu posebno navedena,

po odluci Vijeća 50.000,00

INFORMIRANJE

- usluge promidžbe i informiranja - Novi list,

Kanal RI 150.000,00

- sufinanciranje rada Radia OK 30.000,00

KAPITALNI PROJEKT

- izgradnja doma Tribulje-Klanice 100.000,00

- izgradnja spomenika 85.000,00


UKUPNO 708.000,00


Članak 3.

Jedinstveni upravni odjel Općine Dobrinj, u skladu sa ovim Programom, a temeljem odluka Općinskog vijeća i pravovaljane dokumentacije, vrši raspored sredstava.

Članak 4.

Ovaj Program primjenjuje se od 1. siječnja 2009. godine i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/09-161/01

Ur. broj: 2142-04-09-05-24

Dobrinj, 22. prosinca 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Općinskog vijeća
Zoran Kirinčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr