SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 35. Utorak, 30. prosinca 2003.
OPĆINA MATULJI
16

28.

PROGRAM
građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2004. godinu

SVRHA PROGRAMA

Svrha Programa je poboljšati kvalitetu komunalnog uređenja izgradnjom nedostajuće i rekonstrukcijom postojeće infrastrukture, čime se stvaraju preduvjeti razvoja Općine, posebno u segmentu gospodarstva pripremom komunalne infrastrukture radnih zona. Cilj Programa je cjelovito rješavanje vodoopskrbe na cijelom prodručju Općine, početak cjelovitog rješavanja kanalizacije, te izgradnja parkirališta Jušići. Radovima na izgradnji i proširenju nogostupa, groblja, igrališta i javne rasvjete poboljšava se komunalni standard i uređenost naselja.

OPIS PROGRAMA

Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture čine:

1. Vodoopskrba

2. Kanalizacija

3. Izgradnja komunalne infrastrukture

INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

U realizaciju ovog Programa uključeno je komunalno društvo »Komunalac« u suvlasništvu Općine, no najveći dio radova povjerit će se najpovoljnijim ponuđačima sukladno Zakonu o javnoj nabavi.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Za potrebe provođenja ovog Programa u 2004. g. planirano je ukupno 23.780.547,00 kuna, i to: za vodoopskrbu 18.950.000, za kanalizaciju 1.000.000, te ostalu infrastrukturu 3.830.000 kn.

REZULTATI U 2003. g.

U 2003. g. nastavljena je izgradnja vodovoda od vodospreme Šmogori do vodospreme Orljak, te prema naseljima Bregi i Bečinići, čime su se stvorili uvjeti za normalnu vodoopskrbu naselja Rukavac, Bregi, Benčinići, Mihotići i Frančići. Pored toga najveći dio sredstava utrošen je u izgradnju cesta. Dovršeni su radovi na deniveliranom raskrižju u radnim zonama RZ-1 i RZ-2. Izvode se radovi na rekonstruciji raskrsnice Trtni, a izvršena je priprema i otkup zemljišta za izgradnju prilaznih cesta u radne zone RZ1, i RZ-2. Osim toga izvedeni su radovi na proširenju groblja Matulji i priprema za proširenje goblja Rukavac, dok će se radovi na izgradnji parkirališta Jušići najvjerovatnije prenjeti u 2004. g. Realizirani su i planirani radovi na proširenju javne rasvjete, a zbog nerješenih imovinsko-pravnih odnosa neće biti realizirana izgradnja nogostupa na Kuku.

CILJEVI ZA 2004. g.

Prioritetni zadaci u 2004. g. su nastavak radova na izgradnji sustava vodoopskrbe i to izgradnja tlačnog cjevovoda Orjak-Bregi-Benčinići, zatim tlačnog cjevovoda Jušići-Zdemer i izgradnja vodospreme Zdemer. Treba pripremiti i projektnu dokumentaciju za vodoopskrbu naselja od Zvoneće do Ružića, kao i za vodoopskrbu naselja Mune i Žejane. Obzirom da su započeti radovi na sustavu sanitarne kanalizacije Liburnijske rivijere dio sredstava predviđen je za sufinanciranje tog projekta, kao i za izgradnju dijela kanalizacije u zahvatu rekonstrukcije raskrsnice Trtni. Nastavlja se sa otkupom zemljišta za potrebe izgradnje infrastrukture u radnim zonama, a predviđen je i otkup zemljišta za izgradnju dječjeg igrališta u Brgudu i proširenje groblja u Zvoneći. Predviđena je izgradnja prilaznih cesta u radne zone RZ-1 i RZ- 2, kao i rekostrukcija raskrsnice Tibo i Trtni (II. faza). U planu je izgradnja parkirališta Jušići, proširenje groblja Rukavac, izgradnja nogostupa u Jušićima i Matuljima i proširenje javne rasvjete.

OSOBE ZADUŽENE ZA PROGRAM

Za provedbu, kontrolu i izvješćivanje o realizaciji Programa zaduženi su čaln Općinskog Poglavarstva g. Branko Frlan, ing. i referenti u Odsjeku za komunalni sustav Boris Babić i Vojmir Ivaničić

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=51&mjesto=51211&odluka=28
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr