SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 53. Srijeda, 24. prosinca 2008.
OPĆINA PUNAT
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

38.

Temeljem čl. 37. Statuta Općine Punat (»Službene novine PGŽ« broj 02/06 i 10/06) Općinsko vijeće Općine Punat, na sjednici održanoj 22. prosinca 2008. godine, donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM
javnih potreba u kulturi, sportu, građanskoj prevenciji i radu Udruga na području Općine Punat u 2009. godini

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se oblici aktivnosti i opseg istih na području Općine Punat u svezi s:

- promicanjem kulture,

- organizacijom kulturnih, društvenih i tradicionalnih manifestacija

- zaštitom spomenika kulture

- informativnom i izdavačkom djelatnošću

- poticanjem i promicanjem sporta u cjelini

- sportsko-rekreativnom aktivnošću djece, mladeži i ostalih stanovnika Općine

- treningom, organiziranjem i provođenjem sustava sportskog natjecanja mladeži

- stvaranjem prostornih uvjeta za rad kulturnih i sportskih organizacija te rada Udruga sa sjedištem u Općini Punat i šire

- provođenjem svih ostalih aktivnosti sukladno pojedinačnim planovima društava, klubova i udruga sa područja Općine Punat i šire

Članak 2.

Temeljem potreba obavljanja djelatnosti iz područja kulture, sporta, građanske prevencije i rada Udruga, a u svrhu promicanja istih, utvrđuju se slijedeći oblici aktivnosti, način sudjelovanja Općine Punat u istima, te sredstva potrebna za provođenje istih, a koja se osiguravaju u proračunu Općine Punat za 2009. godinu:

- sufinanciranje rada KUD-a Punat80.000,00 kn

- sufinanciranje rada Udruge puntarskih

užanci30.000,00 kn

- sufinanciranje rada Društva sopaca

otoka Krka1.000,00 kn

- sufinanciranje troškova božićno-novo-

godišnjeg i uskrsnog koncerta10.000,00 kn

- organizacije i provođenje programa

obilježavanja Dana Općine30.000,00 kn

- organizacija i provođenje programa

obilježavanja Dana mjesta Stara Baška10.000,00 kn

- organizacija kazališnih predstava5.000,00 kn

- sufinanciranje Festivala krčkog folklora7.000,00 kn

- sufinanciranje organizacije izložbi u

galeriji Toš20.000,00 kn

- suf. rada Ljetne škole glagoljice u Puntu7.000,00 kn

- provođenje projekta Vrednovanja

kulturne baštine15.000,00 kn

- dobava novih knjižnih naslova.10.000,00 kn

- revitalizacija i zaštita spomeničke baštine150.000,00 kn

- sufinanciranje programa Prilozi za

povijest otoka Krka14.914,50 kn

- izdavanje općinskog glasila Punte moj100.000,00 kn

- financiranje emisija na Kanalu RI

tematski vezanih uz Općinu Punat65.880,00 kn

- sufinanciranje izdanja Otočkog Novog

lista36.600,00 kn

- sufinanciranje rada Radio OK40.000,00 kn

- sufinanciranje rada Malonogometnog

kluba Punat70.000,00 kn

- sufinanciranje rada Nogometnog kluba

Krk20.000,00 kn

- sufinanciranje rada SRD Arbun Punat15.000,00 kn

- sufinanciranje rada Yacht kluba Punat10.000,00 kn

- sufinanciranje rada Škole šaha u Puntu20.000,00 kn

- sufinanciranje rada Ženskog boćarskog

kluba Punat5.000,00 kn

- suf. rada ŠDBR Punat2.500,00 kn

- suf. rada Streljačkog kluba Bodulka Krk5.000,00 kn

- suf. rada Lovačkog društva LJ Punat10.000,00 kn

- suf. rada Ronilačkog kluba Punat10.000,00 kn

- suf. organizacije regate10.000,00 kn

- suf. troškova održavanja lovačkog doma10.000,00 kn

- podmirenje troškova zakupa prostora za

rad knjižnice i udruga30.000,00 kn

- suf. programa antifašističkih boraca

Punat i otoka Krka15.000,00 kn

- suf. rada HVIDR-e Krk10.000,00 kn

- suf. rada Udruge branitelja Dom. rata

otoka Krka i Punta15.000,00 kn

- suf. rada Udruge pčelara otoka Krka1.000,00 kn

- suf. rada Udruge umirovljenika Punat25.000,00 kn

- suf. Rada Puntarske zaklade za

starije i nemoćne10.000,00 kn

- suf. rada Udruge brodara Punat15.000,00 kn

- suf. rada Udruge mladih maslina Punat5.000,00 kn

- suf. rada Udruge maslinara Punat10.000,00 kn

- suf. rada Udruge invalida Kvarnerskih

otoka5.000,00 kn

- suf. rada civilnih invalida rada, udruge

invalida distrofičara, udruge osoba

oštećene sluha i vida, udruga oboljelih

od paraplegije i multipleskleroze6.000,00 kn

- suf. rada Povijesnog društva otoka Krka1.000,00 kn

- suf. rada Kluba zdravlja Krk i Kluba

liječenih ovisnika »Gromača«7.504,00 kn

- suf. rada Crvenog križa Krk50.000,00 kn

- provođenje programa građanske

prevencije22.000,00 kn

- provođenje programa Savjeta mladih20.000,00 kn


Ukupno: =1.067.398,50 kn


Članak 3.

Raspoređivanje sredstava iz čl. 2. ovog Programa obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Punat, na temelju pravovaljanih akata te druge relevantne dokumentacije, u prvom redu financijskog plana društava, koja su obavezna svake godine, a najkasnije do 30. rujna dostaviti Općini Punat godišnji plan i program rada za narednu godinu, a najkasnije do 28. veljače Izvješće o izvršenju financijskog plana i programa za prethodnu godinu.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu u roku od osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« a primjenjuje se od 1. siječnja 2009. godine.

Klasa: 402-07/08-01/3

Ur. broj: 2142-02-01-08-6

Punat, 22. prosinca 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Općinskog vijeća
Dragutin Žic, dipl. ing., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=591&mjesto=51521&odluka=38
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr