SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 53. Srijeda, 24. prosinca 2008.
OPĆINA PUNAT
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

37.

Temeljem čl. 37. Statuta Općine Punat (»Službene novine PGŽ« broj 02/06 i 10/06) Općinsko vijeće Općine Punat, na sjednici održanoj 22. prosinca 2008. godine, donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM
javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom i
srednjoškolskom obrazovanju, socijalnoj skrbi i zdravstvu na području Općine Punat u 2009. godini

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se oblici aktivnosti i opseg istih na području Općine Punat u svezi s:

- društvenom brigom o djeci predškolskog uzrasta,

- sufinanciranjem izbornih programa i drugih aktivnosti u oblasti osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja poticanjem stipendiranjem i nagrađivanjem darovitih i uspješnih učenika i studenata, te stvaranjem uvjeta za nesmetano zadovoljenje svih potreba u ovoj oblasti

- djelomičnom provedbom preventivne i primarne zdravstvene zaštite

- zaštitom i pomaganjem osobama koje su ugrožene ili nemoćne, koje ne mogu same niti uz pomoć članova obitelji zbog nepovoljnih imovinskih, gospodarskih, socijalnih i drugih razloga zadovoljiti svoje osnovne potrebe

- povećanjem zdravstvenog i općeg standarda svih stanovnika

Članak 2.

Temeljem potreba obavljanja djelatnosti iz područja predškolskog odgoja, osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja, socijalne skrbi i zdravstva utvrđuju se slijedeći oblici aktivnosti, način sudjelovanja Općine Punat u istima, te sredstva potrebna za provođenje istih, a koja se osiguravaju u proračunu Općine Punat za 2009. godinu, kako sljedi:

- financiranje rada dječjeg vrtića

K. Frankopan 770.000,00 kn

- sufinanciranje rada dječjeg vrtića Sv. Male

Terezije Punat 80.000,00 kn

- financiranje izbornih programa osnovne

škole PJ Punat117.600,00 kn

- financiranje troškova naknade voditelja

osnovne škole PJ Punat11.712,00 kn

- sufinanciranje ekskurzija i izleta, turnira

te ostalih aktivnosti iz domene osnovno-

školskog obrazovanja25.688,00 kn

- sufinanciranje rada Osnovne glazbene

škole Mirković6.000,00 kn

- sufinanciranje tekućih programa SŠ Hrvatski

kralj Zvonimir Krk5.000,00 kn

- sufinanciranje kapitalnih projekata SŠ H.

kralj Zvonimir Krk10.000,00 kn

- sufinanciranje prijevoza učenika i

studenata30.000,00 kn

- opremanje dječjeg igrališta novim

rekvizitima20.000,00 kn

- nagrade učenicima i studentima200.000,00 kn

- potpore za nabavu opreme

novorođenčadi60.000,00 kn

- darovi djeci za Novu godinu25.000,00 kn

- osiguranje besplatnih ultrazvučnih pregleda

za stanovnike Općine Punat 19.200,00 kn

- sufinanciranje rada turističke ambulante33.000,00 kn

- sufinanciranje rada Centra za dijalizu22.512,00 kn

- sufinanciranje rada Doma zdravlja39.396,00 kn

- sufinanciranje dobave opreme za rad

Doma zdravlja16.000,00 kn

- pružanje socijalne skrbi sukladno Odluci o

socijalnoj skrbi (»Službene novine PGŽ«

broj 41/05) i odlukama Socijalnog vijeća130.000,00 kn


Ukupno: 1.621.108,00 kn


Članak 3.

Raspored sredstava utvrđen ovim Programom vrši Jedinstveni upravni odjel Općine Punat sukladno dokumentaciji i odlukama Općinskog poglavarstva.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu u roku od osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« a primjenjuje se od 1. siječnja 2009. godine.

Klasa: 402-07/08-01/3

Ur. broj: 2142-02-01-08-5

Punat, 22. prosinca 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Općinskog vijeća
Dragutin Žic, dipl. ing., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=591&mjesto=51521&odluka=37
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr