SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 53. Srijeda, 24. prosinca 2008.
OPĆINA PUNAT
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

36.

Na temelju članka 37. Statuta Općine Punat (»Službene novine PGŽ« broj 02/06 i 10/06), u svezi sa člankom 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04), Općinsko Vijeće Općine Punat, na sjednici održanoj 22. prosinca 2008. godine donosi

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
u 2009. godini

Članak 1.

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2008. godine iskazuju se financijska sredstva potrebna za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja, te se definiraju aktivnosti - izdaci gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabave opreme u 2008. godini, u naselju Punat i Stara Baška, kako slijedi:


ELEMENTI PROGRAMA Planirana

sredstva


I) PRIHODI - IZVORI FINANCIRANJA


1. Ustupljeni dio poreza na dohodak 1.250.000,00


2. Prihodi od komunalnog doprinosa 7.000.000,00


3. Naknada za priključak na objekte

komunalne infrastrukture 433.000,00


4. Prihodi od koncesije - komunalne djelatnosti 205.000,00


5. Namjensko povećanje cijene vode 260.000,00


6. Ostali proračunski prihodi 686.750,00


UKUPNI PRIHODI: 9.834.750,00Rbr. N a z i v a k t i v n o s t i


1. Zelene površine 300.000,00


1.1. Park s anđelom (Ribarnica) 300.000,00


2. Nerazvrstane ceste 523.000,00


2.1. Dobava i ugradnja ležećih policajaca


2.2. Proširenje puta za groblje i uređenje križanja

prema Ul. Pešćivica


2.3. Nastavak uređenja Ulice Nikola Tesla


2.4. Probijanje i uređenje dijela Ulice Pelinković


3. Otkup zemljišta za gradnju

komunalnih objekata i uređaja 440.000,00


4. Javna rasvjeta 176.000,00


4.1. Jagorika k.br. 20 - zračno kabliranje + rasvjetno

tijelo


4.2. Novi put (kod zelene tržnice)


4.3. Kljepina 12 (objekt bivšeg Snooker kluba)


4.4. Puntarskih težaka


4.5. Guvnić - nasuprot odvojka


4.6 I. G. Kovačića kod br. 94.7. Pod topol kod odvojka za Školu - kandelaber;

križanje I. G. Kovačića i Pod topol; Pod topol -

Autobusna stanica kod kioska Tiska


4.8. Krčka ulica između br. 71 i 73;


4.9. Vladimir Nazor na sredini ulice


4.10. Kolušin iza kbr. 40


4.11. Galija na stup iza kbr. 70


4.12. Dekorativni kandelaber na Šetalištu I. Brusića

- 4 kom


5. Kanalizacija (fekalna i oborinska) 6.257.000,00


5.1. Vela Draga


5.2. Novi put


5.3. A. Cesarca- Zaobilaznica


5.4. Dio I. G. Kovačića i Zvonimirove od križanja sa

Kljepinom i Novim putom


5.5. Kanalizacija Kvarner-C2


5.6. A. Cesarca - Gajeva


5.7. A. Cesarca-Žorić-Klačić


5.8. Dio ulice Pelinković s padom prema Veloj Dragi


6. Sanacija odlagališta komunalnog otpada 982.000,00


6.1. Sanacija odlagališta komunalnog otpada 982.000,00


7. Vodoopskrba i deponija otoka Krka 715.750,00


7.1. Vodoopskrba otoka Krka (dio točke 1. Prihoda)

- HABOR 377.750,00


7.2. Deponija otpada (iz točke 1. Prihoda); vodoopskrba

(točka 5. Prihoda) 338.000,00


8. Nabava opreme 80.000,00


8.1. Prečistač fekalnih voda (otplata kredita) 80.000,00


UKUPNO Punat: 9.473.750,00


B) NASELJE STARA BAŠKA


9. Nerazvrstane ceste 277.000,00


9.1. Uređenje prilaznog puta (kod obitelji Horvat) 100.000,00


9.2. Uređenje cesta prema objektu Šerek 177.000,00


10. Otkup zemljišta 60.000,00


10.1. Otkup zemljišta za proširenje groblja 60.000,00

Javna rasvjeta 24.000,00


11.1. montaža LVC rasvjetnog tijela od TS prema

k.br. 251


11.2. montaža LVC rasvjetnog tijela kod k.br. 238


11.3. montaža LVC rasvjetnog tijela kod k.br. 43


11.4. montaža LVC rasvjetnog tijela u Donjem

Selu 2 kom 238


UKUPNO Stara Baška 361.000,00


SVEUKUPNO PUNAT I STARA BAŠKA 9.834.750,00


Članak 2.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2009. godini stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/08-01/6

Ur. broj: 2142-02-01-08-3

Punat, 22. prosinca 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Općinskog vijeća
Dragutin Žic, dipl. ing., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=591&mjesto=51521&odluka=36
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr