SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 53. Srijeda, 24. prosinca 2008.
OPĆINA PUNAT
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

35.

Na temelju članka 37. Statuta Općine Punat (»Službene novine PGŽ« 02/06 i 10/06) i članka 28. st.1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04), Općinsko vijeće Općine Punat, na sjednici održanoj dana 22. prosinca 2008. godine, donijelo je

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture u 2009. godini

I.

Programom održavanja komunalne infrastrukture u 2009. godini utvrđuje se održavanje komunalne infrastrukture na području Općine Punat u 2009. godini, vrsta poslova održavanja te financijska sredstva potrebna za ostvarivanje Programa, kako slijedi:


E L E M E N T I PROGRAMA


I) PRIHODI 2.522.400,00


1. Prihod od komunalne naknade 1.300.000,00


2. Boravišna pristojba 600.000,00


3. Dio od zakupa javnih površina 322.400,00


4. Potpora Turističke zajednice Općine Punat 300.000,00


II) AKTIVNOSTI - IZDACI 2.522.400,00


1. ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA 1.000.000,00

Obavlja se prema programima održavanja parkovnih i ostalih zelenih površina, a sadrži:

a. sječu drveća, rezanje granja, košnju travnjaka i sl. te utovar i odvoz otkosa i ostalog zelenog

otpada na deponij

b. sječa granja i drveća u izvanrednim okolnostima

c. otklanjanje manjih kvarova na uređajima za održavanje parkova

d. zaštita ukrasnog bilja od bolesti i štetnika

e. utrošak vode za parkove i tuševe


2. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA 670.000,00

a. Čišćenje javnih površina prema unaprijed dogovorenom održavanju i pometanju javnih površina

unutar određenih ciklusa te prema potrebi. Čišćenje i pometanje se obavlja strojno i ručno.

b. Odvoz smeća sa malim vozilom obuhvaća:

- pražnjenje košarica i kontejnera

- odvoz krupnog otpada ostavljenog oko kontejnera za kućno smeće

c. Održavanje nerazvrstanih cesta čini:

- čišćenje prometnica (uklanjane pijeska, čišćenje rigola, uz rub košenje raslinja, tretiranje pesticidima)

- u izvanrednim okolnostima uklanja se snijeg i led te obavlja posipavanje javnih površina pijeskom,

sipinim i solju

d. Uređenje i čišćenje plaža obuhvaća:

- uklanjanje i odvoz smeća

- uklanjanje nanijetog otpada

- uklanjanje kamenja sa šljunčanog dijela plaža

e. Održavanje oborinske kanalizacije:

- Čišćenje vodolovnih šahti i cijevi


3. VERTIKALNA I HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA 25.000,00

a. dobava novih i zamjena oštećenih prometnih znakova

b. postavljanje prometnih znakova sa stupovima

c. postavljanje znakove privremene regulacije prometa

d. označavanje horizontalne signalizacije


4. ODRŽAVANJE DEPONIJA 75.000,00

a. plaćanje dežurnog radnika na deponiji kod Lovačkog doma

b. uređenje i poravnavanje deponije


5. ODVOZ PRIKUPLJENOG OTPADA SA JAVNIH POVRŠINA NA DEPONIJU 85.400,00

a. odvoz prikupljenog krupnog otpada iz baja-ugovorena obveza s Ponikvom


6. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 450.000,00

a. utrošak el. energije -300.000,00

b. tekuće održavanje -120.000,00

c. božićno-novogodišnja iluminacija -30.000,00


7. OSTALE KOMUNALNE USLUGE 130.000,00

a. održavanje ribarnice, javnih sanitarija

b. održavanje dječjih igrala, klupa i koševa za otpad

c. održavanje parkirališta


8. DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA 87.000,00

a. usluge DDD mjera sa nadzorom

b. usluge veterinarske stanice (uklanjanje leševa životinja, sanitarni pregled ribarnice i sl.)

c. mjere zaštite bilja


II.

Program održavanja komunalne infrastrukture u 2009. godini stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/08-01/6

Ur. broj: 2142 -02-01-08-4

Punat, 22. prosinca 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Općinskog vijeća
Dragutin Žic, dipl. ing., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=591&mjesto=51521&odluka=35
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr