SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 53. Srijeda, 24. prosinca 2008.
OPĆINA PUNAT
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

34.

Na temelju članka 37. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 2/06 i 10/06), te članka 58., 59. i 60. Zakona o trgovini (»Narodne novine« broj 87/08 i 116/08), Općinsko Vijeće Općine Punat, na 28. sjednici održanoj dana 22. prosinca 2008. godine donosi

ODLUKU
o radnom vremenu prodavaonica

Članak 1.

Ovom Odlukom definira se radno vrijeme prodavaonica na području Općine Punat.

Članak 2.

Prodavaonice mogu od ponedjeljka do subote započeti s radom najranije u 6.00 sati, a završiti s radom najkasnije do 21.00 sat.

Članak 3.

Prodavaonice nedjeljom i u dane blagdana ne rade, osim u razdoblju od 1. lipnja do 1. listopada kao i tijekom mjeseca prosinca kada mogu započeti s radom najranije u 7.00 sati, a završiti s radom najkasnije u 14.00 sati.

Prodajna mjesta određena čl. 60. Zakona o trgovini (»Narodne novine« broj 87/08) mogu raditi nedjeljom tijekom cijele godine u vremenu od 0 do 24 sata.

Članak 4.

Od 1. lipnja do 1. listopada prodavaonice mogu od ponedjeljka do subote započeti s radom u 6.00 sati, a završiti najkasnije u 23.00 sata.

Članak 5.

Na dan uoči Uskrsa (Velika subota), na dan 24. prosinca i 31. prosinca prodavaonice mogu završiti s radom najkasnije do 15.00 sati ako taj dan pada u radni dan, odnosno najkasnije do 14 sati ako taj dan pada u nedjelju.

Članak 6.

Prodavaonice unutar luka nautičkog turizma sukladno čl. 59 Zakona o trgovini mogu raditi svakodnevno od 0 do 24 sata.

Članak 7 .

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 021-05/08-01/6

Ur. broj: 2142-02-02-08-7

Punat, 22. prosinca 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Općinskog vijeća
Dragutin Žic, dipl. ing., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=591&mjesto=51521&odluka=34
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr