SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 35. Utorak, 30. prosinca 2003.
OPĆINA MATULJI
16

26.

PROGRAM
Upravnog odjela za samoupravu i upravu za 2004. godinu

NAZIV KORISNIKA UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU I UPRAVU

ZADAĆA (DJELATNOST):

Odjel je osnovan Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu Općinske uprave Općine Matulji (»Službene novine« PGŽ broj 10/93), kojom su propisani i njegovi poslovi i zadaci:

* urbanističko planiranje i uređenje prostora

* uređenje naselja, izgradnja i održavanje komunalnih objekata i uređaja komunalne infrastrukture

* priprema za projektiranje i izgradnju, ishođenje lokacijskih i građevinskih dozvola, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, parcelacije, geodetske podloge

* praćenje investicija i kontrola utroška sredstava

* upravljanje komunalnim, stambenim i poslovnim objektima u vlasništvu Općine

* naplata zakupnine, održavanje i izgradnja stambenog i poslovnog prostora

* utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade i komunalnog doprinosa, kao i njihove naplate, ugovaranje zakupa javno-prometnih površina u vlasništvu Općine i naplata ostalih naknada

* održavanje objekata zajedničke komunalne potrošnje

* poticanje poduzetničkih aktivnosti

* osiguranje lokalnih potreba stanovništva u oblasti brige o djeci, obrazovanja i odgoja, zdravstva i socijalne skrbi, zdravstvena zaštita životinja i zaštita bilja,

* zaštita kulturne baštine

* osiguranje lokalnih potreba stanovništva u sportu i tehničkoj kulturi

* razrez i naplata prihoda, koji pripadaju općini, izrada i izvršenje Proračuna Općine, izrada Godišnjeg obračuna Proračuna, vođenje knjigovodstvenih evidencija,

* vođenje pisarnice, arhiviranja i otpreme pošte

* pravni, protokolarni, savjetodavni i administrativno-tehnički poslovi u svezi sa radom Općinskog poglavarstva, Općinskog vijeća i njihovih radnih tijela

ZAKONSKA OSNOVA

»Odluka o ustrojstvu i djelokrugu općinske uprave Općine Matulji (»Službene novine« Primorsko-goranske Županije broj 10/93)

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Oganizacija Odjela određena je Pravilikom o unutrašnjoj organizaciji, koji je donijet uz prethodnu suglasnost Općinskog poglavarstva. Radom odjela rukovodi Pročelnik.

Odjel je organiziran u dva odsjeka:

* Odsjek za komunalni sustav

* Odsjek za samoupravu i upravu

Radom odsjeka rukovode voditelji Odsjeka.

U odjelu je sistematizirano 10 radnih mjesta, od kojih 4 otpadaju na Odsjek za komunalni sustav, a njih 6 na Odsjek za samoupravu i upravu.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2004. g.

Za potrebe provođenja ovog programa u 2004. g. planirano je ukupno 2.057.000,00

1. sredstva za plaće i naknade djelatnika 1.285.000,00

2. sredstva za materijalne troškove
Općinske uprave 632.000,00

3. sredstva za nabavku opreme 140.000,00

OSOBE ZADUŽENE ZA PROGRAM

Za fukcioniraje Upravnog odjela za samoupravu i upravu zadužena je Pročelnica Općinske uprave Biserka Gadžo, Voditelj Odsjeka za upravu i samoupravu Ljubomira Vrh i Voditelj Odsjeka za komunalni sustav, Branko Frlan.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=51&mjesto=51211&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr