SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 53. Srijeda, 24. prosinca 2008.
OPĆINA LOPAR
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

30.

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
u 2009. godini

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se mjerila i način rasporeda prihoda za izgradnju objekata komunalne infrastrukture:

Članak 2.

Prihodi utvrđeni ovim Programom su:

1. KOMUNALNI DOPRINOS =800.000,00 kn

2. NAKNADA ZA PRIKLJUČKE =50.000,00 kn

3. OSTALI PRORAČUNSKI

PRIHODI =5.025.000,00 kn


UKUPNO: =5.875.000,00 kn


Članak 3.

Prihodi utvrđeni u članku 2. ovog Programa raspoređuju se na građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture po komunalnim djelatnostima kako slijedi:

1. JAVNE POVRŠINE =300.000,00 kn

- uređenje parkirališta =100.000,00 kn

- javni WC =100.000,00 kn

- uređaji, strojevi i oprema =100.000,00 kn

2. NERAZVRSTANE CESTE =0,00 kn

3. JAVNA RASVJETA =225.000,00 kn

- proširenje javne rasvjete =200.000,00 kn

- oprema za novogodišnju rasvjetu =25.000,00 kn

4. ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE

OTPADNIH VODA =1.070.000,00 kn

- rekonstrukcija sigurnosnog ispusta

CS3 San Marino =470.000,00 kn

- izgradnja idejnog projekta pročiščivača

otpadnih voda =100.000,00 kn

- projektna dokumentacija za sigurnosni

ispust CS3 i CS4 =50.000,00 kn

- projektna dokumentacija za sanaciju

ispusta CS3 i CS4 (Ambul.) =50.000,00 kn

- izgradnja odvodnje i DTK mreže

prema Sorinju =400.000,00 kn

5. GROBLJA I SPOMENICI

KULTURE =3.200.000,00 kn

- zaštita sakralne i spomeničke baštine

(izgradnja crkve Sv. Nikole i Sv. Roka,

Trg Ivana Krstitelja) =1.100.000,00 kn

- zemljište za proširenje groblja =100.000,00 kn

- izgradnja mrtvačnice i uređenje

groblja =2.000.000,00 kn

6. OPSKRBA PITKOM VODOM =930.000,00 kn

- izgradnja i rekonstrukcija cjevovoda =280.000,00 kn

- izgradnja hidrantske mreže =150.000,00 kn

- vodosprema =500.000,00 kn

7. GRADNJA OBJEKATA I UREĐENJE

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE =150.000,00 kn

- idejni projekt za sportsku dvoranu =90.000,00 kn

- izgradnja autobusne čekaonice =60.000,00 kn

Klasa: 011-03/08-01/01

Ur. broj: 2169/02-01-08-29

Lopar, 22. prosinca 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Damir Paparić, prof., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=591&mjesto=51281&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr