SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 35. Utorak, 30. prosinca 2003.
OPĆINA MATULJI
16

25.

PROGRAM
javnih potreba u gospodarstvu za 2004. godinu

SVRHA PROGRAMA

Program gospodarstva usmjeren je ka stvaranju povoljnijih uvjeta za razvoj gospodarstva.

OPIS PROGRAMA

Program gospodarstva sadrži potpore za osnivanje poljoprivrene zadruge, projekt očuvanja autohtonih sorti jarbola, izradu programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH, održavanje i dorada web stranica, očuvanje turističko planinanrskih puteva, te ostale potpore gospodarstvu.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Za potrebe provođenja ovog programa u 2004. g. planirano je ukupno 300.000 kuna, prema financijskom planu u privitku.

POTREBAN BROJ DJELATNIKA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

U realizaciju navedenog programa uključen je član Poglavarstva zadužen za gospodarstvo, te stručni suradnici.

REZULTATI U 2003. g.

Realizacija gospodarskih programa po planu izvršenja proračuna u 2003. godini kroz očuvanje životnog okoliša, te stvaranje uvjeta za proizvodnju autohtonih proizvoda i upravljanje poljoprivrednim državnim zemljištem. Priprema marketinškog prostora za promoviranje razvojnih programa općine Matulji (radnih zona) i poduzetnika sa našeg područja, te stvaranje boljih komunalnih i financijskih uvjeta za poslovanje poduzetnika.

OSOBE ZADUŽENE ZA PROGRAM

Osoba zadužena za praćenje, te izvješćivanje realizacije Programa gospodarstva u Općini Matulji je Miodrag Šarac, član Općinskog poglavarstva zadužen za gospodarstvo.

FINANCIJSKI PLAN
PROGRAMA GOSPODARSTVA OPĆINE MATULJI
ZA 2004. GODINU

U Proračunu u 2004. godinu za resor gospodarstva predviđena sredstva raspodjeljuju se za sljedeće programe - potpore:

a) OSNIVANJE POLJOPRIVREDNE

ZADRUGE 100.000,00 kn

Budući da dugogodišnjim naporima kroz

razne programe oživljavanje poljoprivrede

na području općine Matulji ne napređuje

željenom dinamikom. Novom strategijom

buduće vlade da se razviju regionalni

poljoprivredni centri za kvalitetnije i brže

oživljavanje poljoprivrede predlaže se

osnivanje Zadruge u sklopu bi bio i trening

centar koja bi se bavila podučavanjem i

proizvodnjom hrane na poljoprivrednim

površinama Republike Hrvatske i Općine

Matulji.

Budući da su potrebna sredstva u iznosu

od 700.000,00 kn za osnivanje zadruge,

početak proizvodnje i opremanje trening

centra, a Općina Matulji nije u mogućnosti

većinskim dijelom sudjelovati u izgradnji

pokušat će se animirati privatni kapital

i na taj način pokrenuti oživljavanje

poljoprivrede.

Ukoliko se u toku 2004. godine ne osnuje

zadruga nastavilo bi se sa programom

Revitalizacija starih i podizanje novih

voćnjaka na području općine Matulji

s mogućnostima održivog razvitka i

razvoja prirodi bliskog turizma u suradnji

sa gosp. Francom Kotarom.

b) PROJEKT OČUVANJA

AUTOHTONIH SORTI - JARBOLA 50.000,00 kn

Cilj programa je očuvanje autohtonih sorti

bilja na području općine Matulji, te

priprema istih za gospodarsku valorizaciju.

Projekt Jarbola se provodi u suradnji sa

Institutom za poljoprivredu i turizam iz

Poreča. Cilj projekta je identifikacija bijele

i crne sorte Jarbole, minivinifikacija i

utvrđivanje karakteristika od vina i podi-

zanje matičnog nasada u svrhu dugoroč-

nog očuvanja sorte Zvonećanske Jarbole.

Na osnovi sklopljenog ugovora i dina-

mike rada potrebna su navedena sredstva.

c) PROGRAM RASPOLAGANJA

POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM

U VLASNIŠTVU RH 70.000,00 kn

U skladu sa Zakonom o poljoprivrednom

zemljištu potrebno je izraditi Program ras-

polaganja poljoprivrednim zemljištem u

vlasništvu Republike Hrvatske na pod-

ručju Općine Matulji.

Za izradu programa je potrebno u 2004.

g. osigurati 90.000,00 kn, iz proračuna općine

Matulji bi se osiguralo 70.000,00 kn, a

20.000,00 kn iz proračuna primorsko-go-

ranske županije ili nadležnog Ministarstva.

d) ODRŽAVANJE I DORADA

WEB STRANICA 25.000,00 kn

e) STRUČNA POTPORA

PODUZETNIKA 25.000,00 kn

Ministarstva i županije sa velikim brojem

programa potiču gospodarstvo. S obzirom

da mali broj gospodarstvenika koristi iste

poticaje potrebno je osigurati stručne kon-

zultante koji bi poduzetnicima pomogli

u traženju adekvatnih programa, pripremi

dokumentacije, te pomagali i davali podršku

u ostalim segmentima iz poduzetništva.

f) OČUVANJE TURISTIČKO PLANI-

NARSKIH PUTEVA 2.500,00 kn

Sredstva se planiraju utrošiti za održavanje i

uređenje šetnica i planinarskih staza na Lisini

g) LOVAČKO DRUŠTVO »LANE«

Planirana sredstva će biti potpora Općine

Matulji za obilježavanje 100 godina djelo-

vanja lovačkog društva.

g) OSTALE POTPORE ZA GOSPO-

DARSTVO 12.500,00 kn

- Promidžba radnih zona u općini Matulji

- Organiziranje proizvodnih dana Općine

Matulji u suradnji sa Regionalnom veletr-

žnicom Rijeka Matulji, gdje bi se omogućilo

proizvođačima hrane mogućnost plasmana

svojih proizvoda

- Sudjelovanje u županijskim programima

razvoja gospodarstva

- Pripreme za ostale programe razvoja

poduzetništva, turizma i poljoprivrede

u Općini Matulji

- Sufinanciranje centra za brdsko-planinsku

proizvodnju

SVEUKUPNO: 300.000,00 kn

Klasa: 400-08/03-01/8

Ur. broj: 2156-04-03-03

Matulji, 4. prosinca 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Općinskog vijeća
Općine Matulji
Klaudio Jelenić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=51&mjesto=51211&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr