SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 53. Srijeda, 24. prosinca 2008.
GRAD CRES
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

43.

Temeljem članka 1. i 74. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 71/06), članka 19. Statuta Grada Cresa (»Službene novine PGŽ« broj 25/01, 29/01 i 15/03) Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj dana 12. prosinca 2008. godine donosi

PROGRAM
javnih potreba u športu za 2009. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u športu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od općeg značenja za Grad Cres, za koje se sredstva osiguravaju iz Proračuna Grada Cresa za 2009. godinu.

Od općeg značenja za Grad Cres su one aktivnosti, poslovi i djelatnosti u sportu koje se na području Grada Cresa poduzimaju u svezi s:

- poticanjem i promicanjem sporta,

- provođenjem dijela programa tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži,

- treningom, organizacijom i provođenjem sustava domaćih i međunarodnih natjecanja, te općom i posebnom zdravstvenom zaštitom sportaša,

- poticanjem rekreacijskih aktivnosti građana, kao i drugim sportskim aktivnostima koje su u službi unapređenja i čuvanja zdravlja i postizanja psihofizičke sposobnosti kod pučanstva,

- brigom za sportske objekte.

Članak 2.

Poslovi, djelatnosti i aktivnosti iz članka 1. ovog Programa provode se kroz rad sportskih klubova i njihovih udruga koje sustavno organiziraju treninge i prijavljuju se po granskim savezima na službena natjecanja.

Sportski klubovi i njihove udruge u sklopu svojih aktivnosti obuhvaćaju i mladež te ostalo pučanstvo radi provođenja rekreacijskih aktivnosti.

Članak 3.

Za aktivnosti, poslove i djelatnosti iz članka 1., a kroz djelovanje sportskih klubova i njihovih udruga iz članka 2. ovog Programa, Grad Cres u proračunu za 2009. godinu osigurava sredstva koja će se kao tekuće donacije rasporediti za sljedeće aktivnosti:

1. Nogometnom klubu Cres osiguravaju se sredstva za troškove održavanja nogometnih susreta, nabavku opreme, naknade treneru i druge materijalne troškove.

2. Košarkaškom klubu Cres osiguravaju se sredstva za troškove natjecanja, za troškove zakupa sportske dvorane i nabavku opreme.

3. Sportsko ribolovnom društvu »Parangal« osiguravaju se sredstva za sudjelovanje na natjecanjima.

4. Jedriličarskom klubu »Reful« osiguravaju se sredstva za redovne aktivnosti te sufinanciranje organizacije regate u Cresu.

5. Karate klubu osiguravaju se sredstva za unapređenje karate sporta u Cresu te pružanje mogućnosti stanovnicima otoka za bavljenje tim sportom.

6. Ski klubu osiguravaju se sredstva za sudjelovanje predstavnika Cresa u Ski klubu i natjecanjima u skijanju.

Članak 4.

Grad Cres financirat će tijekom 2009. godine poslove tekućeg održavanja Nogometnog igrališta Cres.

Članak 5.

Gradonačelnik vrši raspored sredstava temeljem zahtjeva pojedinog kluba te prati njihovo namjensko korištenje. Upravni odjel Grada Cresa podnosit će izvješće Gradskom poglavarstvu o ostvarivanju ovog programa.

Sredstva utvrđena ovim Programom izdvajat će se zavisno od dinamike ostvarenja Proračuna.

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu osam dana od dana donošenja, a primjenjuje se od 1. siječnja 2009. godine, te će se objaviti u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-01/08-01/27

Ur. broj: 2213/02-01-01-08-12

Cres, 12. prosinca 2008.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
mr. Nivio Toich, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=591&mjesto=10002&odluka=43
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr