SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 53. Srijeda, 24. prosinca 2008.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

135.

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je greška u objavi II. Izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2008. godinu koja je objavljena u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« broj 50. od 18. prosinca 2008. godine, te se daje

ISPRAVAK
II. izmjena i dopuna Proračuna
Primorsko-goranske županije za 2008. godinu

U Posebnom dijelu II. Izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije, u Razdjelu 4. - Upravni odjel za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb, Glava 42. Zdravstvena zaštita, u programu »Edukacija i prevencija«

- riječi iz naziva aktivnosti A420202 »Rano otkrivanje raka dojke - administrativno praćenje nacionalnog programa« zamjenjuju se riječima »Rano otkrivanje raka dojke - administrativno praćenje nacionalnog programa - NZZJZ«

- riječi iz naziva aktivnosti A420212 »Uvođenje sustava kvalitete prema normi HRN EN ISO 9001« zamjenjuju se riječima »Uvođenje sustava kvalitete prema normi HRN EN ISO 9001 - NZZJZ«

- riječi iz naziva aktivnosti A420213 »Akreditacija laboratorija zdravstveno-ekološkog odjela« zamjenjuju se riječima »Akreditacija zdravstveno-ekološkog odjela - NZZJZ«.

Klasa: 021-04/08-02/84

Ur. broj: 2170/1-05-01/4-08-6

Rijeka, 22. prosinca 2008.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=591&mjesto=00001&odluka=135
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr