SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 35. Utorak, 30. prosinca 2003.
OPĆINA MATULJI
16

22.

PROGRAM
javnih potreba u socijali za 2004. godinu

SVRHA PROGRAMA

Programom Socijalne skrbi, osigurava se zaštita i pomaganje osoba, koje su ugrožene, nemoćne ili druge osobe, koje same ili uz pomoć članova obitelji ne mogu zadovoljti svoje potrebe, zbog nepovoljnih osobnih, gospodarskih, socijalnih i drugih okolnosti.

Cilj Programa socijalne skrbi je podizanje općeg životnog standarda građana i njihovih obitelji, osiguravanje potrebnih sredstava za život i pružanje usluga pojedincima, koji se uslijed društvenih ili prirodnih uzroka nalaze u posebnom stanju potrebe za društvenom pomoći.

OPIS PROGRAMA

Socijalni Program sadrži:

1. pomoć socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama (paketi hrane, smještaj u vrtić, socijalnu ustanovu, ogrjev, lijekovi, troškovi stanovanja, vode električne energije)

2. prijevoz djece s teškoćama u razvoju

3. besplatne marende za učenike osnovnih škola

4. besplatne autobusne karte DDK, učenike srednjih škola, socijalno ugrožene i nemoćne

5. subvencioniranje programa Crvenog križa Opatija-Aktiva Matulji

6. pomoći udrugama

7. subvencije javnom prometu

ZAKONSKA OSNOVA

»Zakon o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 59/01)

»Odluka o socijalnoj skrbi (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 29/01)

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Za potrebe provođenja ovog programa u 2004. g. planirano je u proračunu općine Matulji ukupno 580.000 kuna.

POTREBAN BROJ DJELATNIKA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

U realizaciju navedenog programa uključeni su članovi Socijalnog vijeća Općine Matulji.

REZULTATI U 2003. g.

U 2003. g. proveli su se planirani programi te je najugroženijim obiteljima osigurano mjesečno plaćanje režijskih troškova, paketi hrane i ogrjev. Za djecu i siromašne obitelji sufinancirani su troškovi prehrane, smještaj u dječjem vrtiću, osigurane su besplatne marende učenika, troškovi prijevoza učenika osnovnih, srednjih škola i studenata, besplatan prijevoz dijaliziranih bolesnika i djece sa teškoćama u razvoju, te besplatne karte za dobrovoljnje davaoce krvi, ako su krv dali više od 50 puta (muškarci), odnosno žene više od 40 puta.

OSOBE ZADUŽENE ZA PROGRAM

Osoba zadužena za praćenje, te izvješćivanje realizacije Programa socijale u Općini Matulji je dr. Mladen Prenc, član Općinskog poglavarstva zadužen za socijalu.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01), i članka 20. Statuta Općine Matulji (»Službene novine« broj 24/01), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 4. prosinca 2003. god. donosi

PROGRAM
javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2004. godinu

Članak 1.

Programom Socijalne skrbi, osigurava zaštita i pomaganje osoba koje su ugrožene, nemoćne ili druge osobe koje same ili uz pomoć članova obitelji ne mogu zadovoljiti svoje potrebe zbog nepovoljnih osobnih, gospodarskih, socijalnih i drugih okolnosti.

Članak 2.

Cilj Programa socijalne skrbi je podizanje općeg životnog standarda građana i njihovih obitelji, osiguravanje potrebnih sredstava za život i pružanje usluga pojedincima koji se uslijed društvenih ili prirodnih uzroka nalaze u posebnom stanju potrebe za društvenom pomoći.

Članak 3.

Socijalna zaštita sadržana je u ustavnim načelima i drugim dokumentima donesenim pri Ministarstvu rada i socijalne skrbi dana 10. 5. 1993. god.

Članak 4.

Socijalni Program za tekuću godinu sadrži:

1. pomoć socijalno ugrozenim, nemoćnim i drugim osobama (paketi hrane, smještaj u vrtić, socijalnu ustanovu, ogrjev, lijekovi, podmirenje stanovanja, troškovi vode el. energije ...),

2. prijevoz djece s teškoćama u razvoju,

3. besplatne marende za učenike osnovnih škola,

4. besplatne autobusne karte za DDK, učenike srednjih škola, socijalno ugrozene i nemoćne,

5. subvenciju programa Gradskog društva crvenog križa Opatija - Aktiva Matulji,

6. pomoći udrugama.

7. razno

Članak 5.

Socijalnu skrb, Općina Matulji pruža preko Socijalnog vijeća koje djeluje pri Poglavarstvu Općine Matulji.

Članak 6.

Socijalno vijeće djeluje i pruža socijalnu skrb na temelju Odluke o socijalnoj skrbi kojom se utvrđuju prava, oblici, uvjeti i način ostvarivanja socijalne skrbi.

Klasa: 400-08/03-01/8

Ur. broj: 2156-04-03-04

Matulji, 4. prosinca 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Općinskog vijeća
Općine Matulji
Klaudio Jelenić, v.r.

FINANCIJSKI PLAN
JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI
OPĆINE MATULJI ZA 2004. GODINU

21. Pomoć udrugama 35.000,00

25. Subvencija Crvenog križa Opatija -

Aktiv Matulji 40.000,00

23 Prijevoz djece s teškoćama u razvoju 100.000,00

23.1 Pomoć socijalno ugroženima, nemoćnima

i drugim osobama (paketi hrane, smještaj u

vrtić, soc. ustanovu, ogrjev, lijekovi,

podmirenje troškova stanovanja, vode,

el. energije...) 140.000,00

22. Besplatne marende osnovnih škola 50.000,00

22.1 Besplatne autobusne karte za učenike

socijalno ugrožene, nemoćne 75.000,00

25.1 Subvencije javnom prometu 140.000,00


U K U P N O: 580.000,00

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Općinskog vijeća
Općine Matulji
Klaudio Jelenić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=51&mjesto=51211&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr