SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 35. Utorak, 30. prosinca 2003.
OPĆINA MATULJI
16

19.

PROGRAM
javnih potreba u školstvu za 2004. godinu

SVRHA PROGRAMA

Svrha Programa javnih potreba u školstvu je stjecanje kvalitetnog osnovnoškolskog, srednješkolskog i visokoškolskog obrazovanja.

OPIS PROGRAMA

Program javnih potreba u školstvu provodi se aktivnostima podupiranjem osnovnog obrazovanja, financiranjem

redovnih i dodatnih programa osnovnih škola Matulji i Brešca, srednjoškolskog obrazovanja klauba +4, te stipendiranjem najboljih studenata.

ZAKONSKA OSNOVA

Zakon o osnovnom školstvu (N.N. 59/90, 26/93, 27/94, 7/ 96 i 59/01)

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Za potrebe provođenja ovog programa u 2004. g. planirano je ukupno 240.000 kuna

POTREBAN BROJ DJELATNIKA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

U realizaciju programa uključeni su profesori i nastavnici.

REZULTATI U 2003. g.

U šk. god. 2003/04 upisano je u OŠ »Dr. A. Mohorovičić« Matulji 616 učenika. U školi se ostvaruju sljedeći projekti i programi: Projekt »Otvorena škola«, koji se provodi već sedmu godinu, Program za prevenciju i suzbijanje ovisnosti, dio je Programa »Otvorene škole« - centralnog projekta škole, a uz programe »Zdravi život«, »Globe«, »Ekoprogram«, program zdrastvenog odgoja. Zadatak je projekta okupljanje učenika u njihovo slobodno vrijeme s ciljem udaljavanja učenika s ulice.

»U šk. god. 2003/04 upisano je u OŠ »Drago Gervais« Brešca 233 učenika u 17 razrednih odjela.

U sklopu škole djeluje 5 područnih odjela, i to PO Mune (trorazredni), PO Zvoneća (trorazredni), PO Veli Brgud (trorazredni), PO Rupa-Lipa (trorazredni) i PO Pasjak (četverorazredni).

Škola radi na 6 lokacija. Udaljenost područnih odjela od matične škole je relativno velika. U svrhu senzibilizacije javnosti za potrebe učenika u OŠ Brešca organizirani su sljedeći projekti i programi: Program prevencije ovisnostii CAP, Projekt prevencije zlostavljanja djece, »Zdrava škola« - Europska mreža škola, koja promiče zdravlje, RWCT-čitanje i pisanje za kritičko mišljenje-praćenje primjene naučnih strategija i tehnike rada, »NET u školi« - ineternetizacija školstva.

OŠ Brešca primljena je u europsku mrežu škola, koje promiču zdravlje.

OSOBE ZADUŽENE ZA PROGRAM

Osoba zadužena za praćenje, te izvješćivanje realizacije Programa školstva u Općini Matulji je Marijana Kalčić, član Općinskog poglavarstva zadužena za školstvo.

FINANCIJSKI PLAN PROGRAMA ŠKOLSTVA
OPĆINE MATULJI U 2004. GODINI

I. Temeljem dostavljenih zahtjeva osnovnih škola »Dr. Andrija Mohorovičić« Matulji i »Drago Gervais« Brešca za financiranje programa iz djelatnosti osnovnog obrazovanja u 2004. g. odobrava se financiranje sljedećih aktivnosti.

OŠ »Dr. Andrija Mohorovičić«

1. DODATNA NASTAVA za učenike koji

žele proširiti svoje znanje iz pojedinih

predmeta (hrvatski jezik, engleski jezik,

matematika, fizika, kemija i biologija) 25.000,00

2. ŠKOLSKI LIST »Cvrčak« 5.000,00

3. NATJECANJA I SMOTRE u organi-

zaciji Ministarstva prosvjete i športa za

predmete navedene u točki 2. 5.000,00

4. NASTAVNI PRIBOR - video kazete,

razne knjige, precizni instrumenti, razne

kemikalije, didaktički materijal, strunjače,

klupice za dvoranu, lopte, vijače,

razne kemikalije 5.000,00

5. NAJBOLJI ODJEL - nagradni izlet u

sklopu programa rada škole s besplatnim

prijevozom 2.500,00

6. ŠKOLSKI OSKAR - »MUDRA SOVA«

- za učenike koji su na javnim nastupima,

u organizaciji Ministarstva prosvjete i športa

postigli najviši rang 2.000,00

7. ULAGANJE U ODRŽAVANJE

OBJEKTA 39.000,00

- zamjena žičane ograde na školskom igralištu

- sanacija sanitarnih čvorova

- uređenje dječjih svlačionica


UKUPNO: 84.000,00

OŠ »Drago Gervais« Brešca

1. PRODUŽENI BORAVAK - ČUVANJE

DJECE - 14.400,00

čuvanje djece do dolaska autobusa

2. STVARALAČKI PROGRAMI -

NASTAVNA SREDSTVA -

likovne, informatičke, astronomske,

zemljopisne, matematičke...

radionice 6.600,00

3. ŠKOLSKI LIST - »Pčelica« 5.000,00

4. DIDAKTIČKI MATERIJAL ZA

UČENIKE I MATERIJAL ZA LIKOVNE

AKTIVNOSTI - video kazete, CD-i,

potrošni materijal 8.000,00

5. PEDAGOŠKO-PSIHOLOŠKE

RADIONICE - I razred - rad

na razvoju emocionalne inteligencije;

II razred - rad na usklađivanju

misli i osjećaja; III - rad na razvoju

komunikacijske kompetencije;

IV razred - ljudska prava; V i VI

razred - rad na razumijevanju

vlastitih potreba i razvoju samopoštovanja,

VII i VIII razred - načini odupiranja

negativnim pritiscima i nagovorima 6.000,00

6. PROJEKT »CAP - »International center

for assault prevention« -

Projekt »Prevencija zlostavljanja djece« 4.000,00

7. NATJECANJA I SMOTRE UČENIKA 8.000,00

8. UNAPREĐIVANJE UČIONIČKOG

PROSTORA

- sanacija poda u nižim razredima PO

Pasjak 32.000,00


UKUPNO: 84.000,00

II.

IZDACI ZA DODATNE PROGRAME

OSNOVNOG, SREDNJEG I VIŠEG

ŠKOLSTVA

- STUDENTI »KLUBA 4+« - AUTOBUSNE

KARTE

- NAGRADE NAJUSPJEŠNIJIM

UČENICIMA OSNOVNIH I

SREDNJIH ŠKOLA 33.000,00

III.

STIPENDIJE NAJBOLJIM STUDENTIMA 39.000,00


SVEUKUPNO: 240.000,00

Ur. broj: 400-08/03-01/8

Klasa: 2156-04-03-27

Matulji, 4. prosinca 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Općinskog vijeća
Općine Matulji
Klaudio Jelenić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=51&mjesto=51211&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr