SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 35. Utorak, 30. prosinca 2003.
OPĆINA MATULJI
16

18.

PROGRAM
javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi
Općine Matulji u 2004. godini

OPIS PROGRAMA

U Dječjem vrtiću Matulji ostvaruju se redoviti programi njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi, koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima. Redovni program provodi se u 10 odgojnih sku

pina u 5,5-satnom i 8 odgojnih skupina u 11-satnom organizacijskom obliku.

U 3 odgojne skupine 11-satnog programa jaslica upisano je 46 djece, a u 5 odgojnih skupina 11-satnog programa vrtića upisano je 132 djece. U 3 odgojne skupine 5,5-satnog programa u Matuljima upisano je 76 djece, a u 7 područnih vrtića (Rukavac - 23, Jušići 22, Brešca - 26, Brgud - 13, Zvoneća - 7, Mune - 12, Rupa-Lipa 17) ukupno 120 djece uzrasta od 2,5 do 6 godina.

U Matuljima djeluju i 2 skupine za rano učenje stranog jezika - talijanskog i engleskog - sa 32 upisane djece, a većina koristi 11-satni program.

Osim redovnih programa u Vrtiću se provode i »Specijalizirani programi« i to u popodnevnim satima: Tečajevi engleskog i talijanskog jezika, Male tjelesne aktivnosti, Glazbeni kutić, Likovna radionica, Mala scenska igraonica na čakavštini, Kraći program katoličkog vjerskog odgoja. Svi navedeni programi imaju verifikaciju Ministarstva prosvjete i športa a provode ih odgajatelji Vrtića. Specijaliziranim programima obuhvaćeno je preko 100 djece.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (N.N. 10/97)

POTREBNA SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Potrebna sredstva za realizaciju ovog programa planirana su u proračunu općine Matulji u visini od 2.500.000,00 kn.

POTREBAN BROJ DJELATNIKA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Za potrebe provođenja ovog programa u 20 odgojno-obrazovnih skupina, potrebno je ukupno 44 djelatnika

Ravnatelj - 1, voditelj računovodstva - 1, administrativno- računovodstveni djelatnik - 1, glavna medicinska sestra - 1, defektolog (stručni suradnik) - 1, odgajatelji - 29, kuharice - 3, spremačice - 5, pralja - 1, kućni majstor - 1

REZULTATI U 2003. g.

Dječji vrtić Matulji vrlo uspješno i kvalitetno provodi odgojno-naobrazbeni rad s djecom predškolskog uzrasta u 20 odgojnih skupina sa ukupno 400 djece.

Ograničavajući faktor je prostor u centralnoj zgradi, gdje je i interes roditelja za upis najveći; posebno za jaslice i 11- satni program vrtića.

Posebnost ustanove je velik broj (7) područnih vrtića sa po jednom mješovitom skupinom djece u svakom selu u zgradi područne škole. Polovica tih skupina ima mali broj djece (7-17), što je manje od normativa, ali Općina podržava njihovo djelovanje zbog udaljenosti tih sela od centra Općine (i 25 km).Trebalo bi planirati objedinjavanje najmanjih vrtića i prijevoz djece u jedan objekt, radi smanjivanja troškova.

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

Obzirom na starost opreme u svim objektima za očekivati je da će se kvariti veći strojevi i oprema - bojleri, frižideri, oprema kuhinje i praone u centralnoj zgradi, kao i vodovodne instalacije (cijevi, špine, vodokotlići).

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

INVESTICIJE U IDUĆE TRI GODINE

-Zamjena trulih prozora na centralnom objektu Vrtića u Matuljima:
najhitnije je potrebno zamijeniti 25 prozora = 284.000,00 kn
Trebalo bi planirati zamjenu svih prozora na objektu, kao i ulaznih vrata, što bi iznosilo ukupno 999.000,00 kn

-Izrada projektne dokumentacije i adaptacija potkrovlja Vrtića u Matuljima

- Zamjena prozora na Područnom vrtiću Brešca (vlasnik objekta je OŠ D. Gervais Brešca) - 25.000,00 kn

- Zamjena prozora na Područnom vrtiću Rupa (vlasnik OŠ D. Gervais Brešca) - 20.000,00 kn

PLAN NABAVE DUGOTRAJNE IMOVINE

- Nabava novih stolica i stolova za prizemlje i drugi kat centralne zgrade u Matuljima, što iznosi ukupno 66.000,00 kn

- Nabava novih stolica i stolova za Područne vrtiće Rukavac i Rupu = 19.000,00 kn

- Nabava novih stolica i stolova za Područne vrtiće Brešca, Brgud i Mune = 25.000,00 kn

- Postavljanje novih zavjesa na objektu vrtića u Matuljima (420 m2) = 97.000,00 kn

- Frižider veliki u kuhinji - 10.000,00 kn

- Univerzalna mješalica za kuhinju - 63.000,00 kn

- Ljuštilica krumpira za kuhinju - 15.000,00 kn

- Blatex za jaslice - 26.000,00 kn

PLAN RADNIH MJESTA

2004:

odgajatelj - 29, stručni suradnik (defektolog) - 1

zdravstveni voditelj - 1, ravnatelj - 1

voditelj računovodstva - 1

administrativno-računovodstveni djelatnik - 1

kuharice - 3, spremačice - 5 (3+2), pralja - 1

kućni majstor - 1

Ukupno: 44

2005. Zaposliti još 1 stručnog suradnika (psihologa)

Ukupno: 45

Klasa: 400-08/03-01/8

Ur. broj: 2156-04-03-39

Matulji, 4. prosinca 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Općinskog Vijeća
Općine Matulji
Klaudio Jelenić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=51&mjesto=51211&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr