SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 50. Četvrtak, 18. prosinca 2008.
OPĆINA DOBRINJ
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

30.

Na temelju članka 4. i 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 i 178/ 04), članka 7. Odluke o komunalnim djelatnostima u Općini Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/06), članka 33. i 85. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 3/06) i članka 27. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 11/06), Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 22. sjednici održanoj 9. prosinca 2008. godine, donijelo je

ODLUKU O IZBORU OSOBE
kojoj će se povjeriti obavljanje poslova komunalne
djelatnosti održavanja i izgradnje nerazvrstanih cesta
(ugradnja mikroasfalta hladnim postupkom)

1. Obavljanje poslova komunalne djelatnosti održavanja i izgradnje nerazvrstanih cesta - ugradnja mikroasfalta hladnim postupkom, povjerava se:

- G.P.P. MIKIĆ d.o.o., Pušća 131, 51513 Omišalj

2. Općinsko poglavarstvo Općine Dobrinj sklopit će ugovor o obavljanju poslova komunalne djelatnosti održavanja i izgradnje nerazvrstanih cesta - ugradnja mikroasfalta hladnim postupkom na vrijeme od 1 (jedne) godine.

3. Cijene za obavljanje predmetnih komunalnih poslova iskazane su u troškovniku u prilogu ove Odluke, a plaćanje izvršenih radova vrši se u roku od 15 dana od dana ispostave računa.

4. Obveze Izvoditelja utvrdit će se ugovorom o povjeravanju komunalnih poslova.

Obrazloženje

Općina Dobrinj je u postupku ograničenog prikupljanja ponuda uputila poziv na prikupljanje ponuda od 18. stude nog 2008. godine, Klasa: 022-05/08-32/31, Ur. broj: 2142-04- 02-08-40, za obavljanje poslova komunalne djelatnosti održavanja i izgradnje nerazvrstanih cesta - ugradnja mikroasfalta hladnim postupkom.

Na poziv su pravovremeno pristigle 2 (dvije) ponude i to:

1. G.P.P. MIKIĆ d.o.o., Pušća 131, 51513 Omišalj,

2. ISTARSKE CESTE d.o.o., Partizanski put 140, 52100 Pula.

Pregledom dostavljenih ponuda Povjerenstvo za provođenje postupka odabira ponuditelja je utvrdilo da je potpuna i najpovoljnija ponuda G.P.P. MIKIĆ d.o.o., Pušća 131, 51513 Omišalj.

Sukladno članku 7. Odluke o komunalnim djelatnostima u Općini Dobrinj Općinsko vijeće je prihvatilo prijedlog Povjerenstava i odlučilo na način prikazan u izreci ove Odluke.

Klasa: 021-05/08-29/22

Ur. broj: 2142-04-01-08-4

Dobrinj, 9. prosinca 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Općinskog vijeća
Zoran Kirinčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr