SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 50. Četvrtak, 18. prosinca 2008.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

134.

Na temelju članka 6. stavak 3. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 33/01, 10/02, 155/02, 45/03, 43/04, 40/05, 44/05 - pročišćeni tekst, 44/06 i 109/07), članka 28. točka 15. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01, 10/06, 6/06 - pročišćeni tekst, 35/07, 43/07 i 27/08) i članka 51. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 28/01, 16/04, 4/07, 12/07 pročišćeni tekst, 40/07, 50/07 i 35/08), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na sjednici 4. prosinca 2008. godine donijela je

ODLUKU
o utvrđivanju dana prestanka mirovanja mandata člana Skupštine i prestanku mandata člana Skupštine

I. Utvrđuje se da je s danom 11. studenoga 2008. godine prestalo mirovanje mandata člana Skupštine IVE ZRILIĆA i da je zamjenik člana Skupštine ŽELJKO PERKOVIĆ 11. studenoga 2008. godine prestao obnašati dužnost člana Skupštine.

II. Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/08-02/83

Ur. broj: 2170/1-05-01/5-8-3

Rijeka, 4. prosinca 2008.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=588&mjesto=00001&odluka=134
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr