SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 50. Četvrtak, 18. prosinca 2008.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

128.

Na temelju članka 107. stavak 2. i članka 108. stavak 3. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03), članka 26. stavak 1. i 2. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2008. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 50/07 i 21/08) i članka 28. točka 15. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 22/01, 10/06 i 16/06 - pročišćeni tekst, 35/07, 43/07 i 27/08), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na sjednici 18. prosinca 2008. donijela je

ODLUKU
o davanju suglasnosti i odobravanju jamstva za kreditno zaduženje Domu zdravlja Primorsko-goranske županije

I.

Daje se suglasnost Domu zdravlja Primorsko-goranske županije za kreditno zaduženje u iznosu od 16.000.000,00 kn kod Erste& Steiermärkische Bank d.d. Rijeka.

II.

Daje se jamstvo Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka za osiguranje dugoročnog kredita iz točke I. ove Odluke čime se jamči povrat kredita kojeg Dom zdravlja Primorsko-goranske županije, uzima kod Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka, pod slijedećim uvjetima:

- Iznos kredita: 16.000.000,00 kuna sa valutnom klauzulom u EUR, uvećano za kamate i naknadu

- Namjena kredita: financiranje podmirenja dospjelih obveza prema dobavljačima i isplata otpremnine prema Programu zbrinjavanja viška djelatnika

- Način korištenja kredita:

15. 1. 2009. - 12.000.000.00 kuna

31. 3. 2009. - 4.000.000,00 kuna

- Rok vraćanja kredita: pet godina bez počeka

- Otplata kredita: otplate glavnice u polugodišnjim jednakim ratama, obračun i plaćanje kamata mjesečno

- Nominalna kamatna stopa: promjenjiva, tromjesečni EURIBOR + 2,75 postotnih poena godišnje

- Efektivna kamatna stopa: 8,69 % na dan 10. 10. 2008.

- Naknada za odobrenje kredita: 0,25% jednokratno

- Metoda obračuna kamata: proporcionalna

- Iznos kamata: 3.430.017,18 kuna

- Instrumenti osiguranja kredita: neopozivo jamstvo Primorsko-goranske županije, tri mjenice, dvije zadužnice

III.

Ovlašćuje su župan Primorsko-goranske županije Zlatko Komadina da potpiše odobreno jamstvo.

IV.

Obvezuje se Dom zdravlja Primorsko-goranske županije da nakon sklapanja ugovora o kreditu dostavi Upravnom odjelu za proračun i financije jedan primjerak sklopljenog ugovora, te polugodišnje dostavlja izvješće o izvršenju obveza po navedenom ugovoru.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/08-02/94

Ur. broj: 2170/1-05-01/5-8-3

Rijeka, 18. prosinca 2008.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=588&mjesto=00001&odluka=128
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr