SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 50. Četvrtak, 18. prosinca 2008.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

127.

Na temelju članka 46. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 55. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 22/01, 10/06, 16/06 - pročišćeni tekst, 35/07, 43/07 i 27/08), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na sjednici 18. prosinca 2008. godine donijela je

ODLUKU
o izboru člana Županijskog poglavarstva
Primorsko-goranske županije zaduženog za područje
pomorstva i prometa

I. GORAN MUFIĆ izabire se za člana Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije zaduženog za područje pomorstva i prometa.

II. Goran Mufić dužnost člana Županijskog poglavarstva počinje obnašati s danom 19. prosinca 2008. godine.

III. Mandat člana Županijskog poglavarstva traje do isteka mandata člana Županijskog poglavarstva umjesto kojeg je izabran.

IV. Ova Odluka stupa na snagu danom izbora, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/08-02/93

Ur. broj: 2170/1-05-01/5-8-3

Rijeka, 18. prosinca 2008.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=588&mjesto=00001&odluka=127
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr