SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 49. Petak, 12. prosinca 2008.
OPĆINA BAŠKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

45.

Temeljem članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 36/04) i članka 43. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 03/06 i 31/07), Općinsko poglavarstvo Općine Baška, na sjednici održanoj 24. studenoga 2008. godine, donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE
Plana upravljanja pomorskim dobrom na području
Općine Baška u 2008. godini

I.

U Planu upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Baška u 2008. godini (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 04/08 i 11/08) točka II. mijenja se i glasi:

»Zbog važnosti očuvanja i zaštite pomorskog dobra u 2008. godini, određuju se aktivnosti, potrebna sredstva i izvori istih, kako slijedi:

II.1. Aktivnost Potrebna Vrijeme

sredstva provedbe


1. Sanacija stare rive 1,020.884,89 01. - 04./08.

2. Rušenje zida na Veloj

plaži i odvoz materijala;

produženje Vele plaže 103.787,20 12/08.


Ukupno aktivnosti: 1,124.672,09

II.2. Izvori sredstava


. naknade za uporabu

pom. dobra 45.000,00

. naknade za koncesijska

odobrenja 760.000,00

. potpora PGŽ 103.787,20

. ostala sredstva proračuna 215.884,89


Ukupno izvori: 1,124.672,09

II.

Ove II. Izmjene i dopune Plana stupaju na snagu danom donošenja, primjenjuju se nakon ishođenja potvrde nadležnog tijela Primorsko-goranske županije i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-05/08-01/34

Ur. broj: 2142-03-08-3

Baška, 24. studenoga 2008.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
prof. dr. sc. Milivoj Dujmović, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr