SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 48. Ponedjeljak, 8. prosinca 2008.
OPĆINA OMIŠALJ
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

40.

Na temelju članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97 i 107/07), članka 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08), članka 1. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90 i 27/93), članka 74. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 71/06), članka 23. Zakona o udrugama (»Narodne novine« broj 88/01 i 11/02) i članka 17. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/01, 07/02 i 12/06), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 27. studenoga 2008. godine donijelo je

IZMJENE I DOPUNE
Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi,
informiranju i športu za 2008. godinu

Članak 1.

U Programu javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, informiranju i športu Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 52/07 i 26/08), Plan raspodjele sredstava za programe javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, informiranju i športu Općine Omišalj za 2008. godinu iz članka 4. stavka 2. mijenja se i glasi:


1.0. PREDŠKOLSKI ODGOJ


1.1. Redovita aktivnost Dječjeg vrtića »Katarina Frankopan« 1.190.000,00

1.2. Didaktika za vrtiće u Omišlju i Njivicama 20.000,00

1.3. Tekuće i investicijsko održavanje vrtića 30.000,00

1.4. Odgojno obrazovni rad na terenu - izleti 15.000,00

1.5. Projekt izgradnje novog DV 70.000,00


UKUPNO: 1.325.000,002.0. OSNOVNO OBRAZOVANJE


2.1. O.Š. Izborna nastava iz informatike i talijanskog 105.000,00

2.2. O.Š. Participacija u troškovima voditelja škole 11.000,00

2.3. O.Š. Tekuće donacije Osnovnoj školi 80.000,00

2.4. O.Š. Vannastavne aktivnosti u Osnovnoj školi 30.000,00

2.5. O.Š. ŠS klub Frankopan Omišalj 28.000,00

2.6. O.Š. »Mići čekavčići« - njegovanje tradicijske baštine 10.000,00

2.7. O.Š. Stručni suradnik za etničke manjine 17.000,00

2.8. Glazbena škola »Mirković« - Malinska (sufinanciranje) 12.000,00

2.9. Programi učenika osnovnoškolskog uzrasta - izvan škole 10.000,00

2.10. Radionice »Da učenje ne bude mučenje« - Nataša Špigl 10.000,00

2.11. Produženi boravak O.Š. FKF 38.600,00


UKUPNO: 351.600,003.0. SREDNJE I VIŠE OBRAZOVANJE


3.1. Stipendiranje učenika srednjih škola 65.000,00

3.2. Stipendiranje studenata 155.000,00

3.3. Tekuće donacije Srednjoj školi »Hrvatski kralj Zvonimir« 15.000,00

3.4. Izvannastavni p rogrami za učenike srednjih škola 15.000,00


UKUPNO: 250.000,004.0. KULTURA


4.1. KUD »Ive Jurjević« - Omišalj 180.000,00

4.2. Karneval. udruga »Omišjanski Babani« 16.000,00

4.3. Karnevalska udruga »Babani« - Omišalj 16.000,00

4.4. Ritmika i moderni ples pri KUU-a »Dubašnica« 20.000,00

4.5. Folklorno društvo »Njivice«- redovna djelatnost 40.000,00

4.6. Udruga »a IPAK« - redovna djelatnost 16.000,00

4.7. Udruga sopaca otoka Krka 4.000,00

4.8. Škola sopila - Njivice 8.000,00

4.9. Spomenička baština - konzervatorski i arh. radovi 150.000,00

4.10. Spomenička baština - etnološka baština 45.000,00

4.11. Spomenička baština - usluge nadzora 13.000,00

4.12. Ostali programi u kulturi 20.000,00

4.13. Spomen.baština Spomen kuća Kumbatović - Gliha 170.000,00


UKUPNO: 698.000,00


5.0. KNJIŽNICA


5.1. Intelekt. usluge (honorar) voditeljice knjižnice 54.000,00

5.2. Nabava novih knjiga 28.000,00

5.3. Periodika - časopisi 3.000,00

5.4. Čitanjem do nagrada 5.000,00

5.5. Programi i kreativne radionice pri knjižnici 10.000,00

5.6. Informatizacija knjižnice 15.000,00


UKUPNO: 115.000,006.0. CENTAR ZA KULTURU


6.1. Administrativni troškovi 44.900,00

6.2. Funkcionalni troškovi 966.000,00


UKUPNO: 1.010.900,007.0. INFORMIRANJE


7.1. Radio »Otok Krk« - obveze osnivača 18.000,00

7.2. Bežični internet i izrada općinskih WEB stranica 90.000,00

7.3. »GLASNIK« - općinsko glasilo 190.000,00

7.4. Oglašavanje putem info panoa i signalizacije 32.000,00

7.5. Kanal RI - ugovorne obveze 37.000,00

7.6. Novi list - Otočni Novi list - ugovorne obveze 20.000,00

7.7. 0stali izdaci za informiranje 13.000,00


UKUPNO: 400.000,008.0. ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA


8.1. Gimnastički klub »Omišalj - Njivice« 76.500,00

8.2. Jedriličarski klub »Pesja« - Omišalj 10.700,00

8.3. Rukometni klub »Omišalj« - Omišalj 216.000,00

8.4. Kick boxing športska udruga »Omišalj« 21.000,00

8.5. Boćarski klub »Trstena« - Njivice 51.500,00

8.6. Nogometni klub »Krk« - Krk - Škola nogometa 20.000,00

8.7. Šahovski klub »Kijac« - Njivice 18.700,00

8.8. Streljački klub »Bodulka« 3.000,00

8.9. Veslački klub »Glagoljaš« - Omišalj 175.000,00

8.10. Malonogometni klub »Njivice« 15.700,00

8.11. Nogometni klub »OŠK« - Omišalj 220.000,00

8.12. Ronilački klub »Njivice« 15.700,00

8.13. SRD « Zubatac« - Omišalj 25.000,00

8.14. Boćarski klub »Omišalj« - Omišalj 10.700,00

8.15. Konjički klub »Njivice« 4.500,00

8.16. JK »Flumen« - OM regata krstaša 5.000,00

8.17. Duhovski utorek - Dan Opć. - šport . nat. 20.000,00

8.18. BIG OM - big game fishing 50.000,00

8.19. »Basket tour« - natjecanje u uličnoj košarci 5.000,00

8.20. Sportaš otoka Krka 7.000,00

8.21. Sportska dvorana najam 140.000,00

8.20. Investicije u športske objekte 110.000,00

8.21. DVD »Njivice« - aktivnosi podmlatka 25.000,00

8.22. Ostali programi u športu I tehničkoj kulturi 67.000,00


UKUPNO: 1.313.000,009.0. UDRUGE GRAĐANA II. IZMJENA


9.1. Udruga antifašističkih boraca i antifašista otoka Krka 5.000,00

9.2. Podružnica antifašista Omišalj - Njivice 10.000,00

9.3. Udruga mladih »Maslina« 8.500,00

9.4. Hrvatsko društvo političkih zatvorenika - Rijeka 4.000,00

9.5. Udruga prijateljstva »Omišalj - Taglio di Po« 12.700,00

9.6. Udruga »Obitelj za mlade« 31.200,00

9.7. Županijska udruga za zaštitu životinja »Felix« - Krk 24.000,00

9.8. Društvo za poljepšavanje Omišlja 105.000,00

9.9. Klub mladih Omišalj 20.700,00

9.10. Lovačko društvo »Orebica« - Lovna jedinica »ŠLJUKA« 5.000,00

9.11. Kinološko društvo »KINOS« - Njivice 2.200,00

9.12. UDVDR - Ogranak Omišalj - Klub DINA 12.000,00

9.13. UVDR »Otok Krk«i UHDDR- »Otok Krk« 10.000,00

9.14. Programi ostalih udruga i građanskih inicijativa 5.000,00


UKUPNO: 255.300,0010.0. OBJEKTI DRUŠTVENOG STANDARDA


10.1. Funkcionalni troškovi i održavanje 30.000,00

10.2. Opremanje 135.000,00


UKUPNO: 165.000,00


UKUPNO SVEGA: 5.883.800,00


Članak 2.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

Klasa: 021-05/08-01/7

Ur. broj: 2142-06-08-01-3

Omišalj, 27. studenoga 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr