SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 47. Petak, 5. prosinca 2008.
OPĆINA PUNAT
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

30.

Na temelju članka 37. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 2/06), Općinsko vijeće Općine Punat, na 27. sjednici održanoj dana 24. studenoga 2008. godine donosi

ODLUKU
o izboru zastupnika u Skupštinu Gradskog društva
Crvenog križa Krk

Članak 1.

Za zastupnike u Skupštinu GD Crvenog križa Krk imenuju se:

Marinko Žic, Kralja Zvonimira 18, Punat

Petar Žic, Stare brajde 28, Punat

Alemka Žic, dr. med., I. G. Kovačića 45, Punat

Članak 2.

Mandat zastupnika iz čl. 1. ove Odluke u Skupštini GD Crvenog križa Krk traje četiri godine.

Članak 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 021-05/08-01/6

Ur. broj: 2142-02-01-08-4

Punat, 24. studenoga 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Općinskog vijeća
Dragutin Žic, dipl. ing., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=585&mjesto=51521&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr