SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 47. Petak, 5. prosinca 2008.
OPĆINA PUNAT
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

29.

Na temelju članka 37. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 2/06), Općinsko vijeće Općine Punat, na 27. sjednici održanoj dana 24. studenoga 2008. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o usvajanju Glavnog plana razvoja turizma
Primorsko-goranske županije

Članak 1.

Usvaja se Glavni plan razvoja turizma Primorsko-goranske Županije, pod uvjetom da se Izmjenama i dopunama Glavnog plana razvoja turizma PGŽ u isti ugrade sljedeće:

a) U dijelu koji se odnosi na Općinu Punat potrebno je uvrstiti sljedeće projekte:

- Casino park

- Creative park

- Bus/brod

- Boutique hotel

- Biciklistička staza

- Etno park

- Park (lavanda)

- Tematske plaže

- Luksuzne vile

- Hoteli, apartmani i naselja

b) Glavni plan razvoja turizma PGŽ treba biti dinamičan plan sa mogućnošću korekcije ili dopune planova za svaku pojedinu regiju ili Općinu.

c) Glavni plan razvoja turizma PGŽ mora biti kompatibilan s Prostornim planom uređenja Županije, a posebice s Prostornim planom uređenja Općine Punat.

d) Izmjenama i dopunama Glavnog plana omogućiti unošenje sljedećih projekata:

- Signalizacija morskog puta - oznaka plovnog koridora izvan uvale i u uvali Puntarska Draga

- Puntarska Draga - nautički centar sjevernog Jadrana

- Izmještavanje Kampa Pila izvan naselja

- Uz oznaku kampova dodati »prostor«

- Košljun najposjećeniji kao sakralni objekat

- Izgradnju raznih vrsta hotela za Staru Bašku (npr. Boutique hoteli)

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 021-05/08-01/6

Ur. broj: 2142-02-01-08-3

Punat, 24. studenoga 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Općinskog vijeća
Dragutin Žic, dipl. ing., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=585&mjesto=51521&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr