SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 47. Petak, 5. prosinca 2008.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

117.

Na temelju čanka 9a. stavak 4. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90 i 27/93), članka 76. stavak 4. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 71/06), članka 20. stavak 2. Zakona o tehničkoj kulturi (»Narodne novine« broj 76/93 i 11/94) i članka 28. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 22/01, 10/06, 16/06 /pročišćeni tekst/, 35/07, 43/07 i 27/08), Županijska skupština Primorsko- goranske županije na sjednici 4. prosinca 2008. godine donijela je

PROGRAM JAVNIH POTREBA U ODGOJU I OBRAZOVANJU

1. Natjecanja i smotre učenika u znanju, vještinama i umijećima 295.000,00

1.1. Udruga »RICLIO« Natjecanje »Ča je ča?« 3.000,00

1.2. Društvo matem. i fizičara Rijeka Natjecanje iz matematike i fizike 10.000,00

1.3. Centar za odgoj i obraz. Rijeka Sudj. na drž. sport. susr TEŠ, PH u plivanju, smotre učen. zadruga 10.000,00

1.4. Hrvatska matica iseljenika Liter. natjecanje za djecu u iseljeništvu i natjecanje »Zlatna ribica« 5.000,00

1.5. Esperanto društvo Rijeka Hrvatsko natjecanje u znanju esperanta za uč. OŠ i SŠ 3.000,00

1.6. SGŠ »Mirković«, Opatija Državno natjecanje komornih sastava 10.000,00

1.7. Općina Klana Natjecanje »Najbolji čitači« 2.000,00

1.8. Općina Kostrena Školski susreti »Igrom i prijateljstvom u ...« 3.000,00

1.9. Centar tehničke kulture Rijeka Županijsko natjecanje iz informatike 40.000,00

1.10. Društvo »Naša djeca« Rijeka Smotra »Radost, igra i stvaralaštvo djece ...« 5.000,00

1.11. Društvo »Naša djeca« Rijeka Župan. smotra »Dani kruha - dani zahvalnosti ...« 12.000,00

1.12. Društvo »Naša djeca« Rijeka Župan. natjecanje mladih čuvara okoliša 10.000,00

1.13. Ustanove kojima nije osnivač PGŽ Natjec. prema vremen. Agen. za odgoj i obraz. 182.000,00

2. Programske aktivnosti, manifestacije, izdavaštvo i bibliotečna djelatnost 280.000,00

2.1. Dječji vrtić »Orepčići« Kraljevica Programske aktivnosti (3 programa) 3.000,00

2.2. Dječji vrtić Opatija Projekt »Osjećaj za prirodu«, Opatijski dječji dan, »Picasso u dječjem vrtiću« 7.000,00

2.3. Dječji vrtić Rijeka Program BistRIć - rad s darovitom djecom 2.000,00

2.4. Dj. vrtić »Cvrčak i mrav«, Tribalj Eko program uređenja okoliša vrtića 3.000,00

2.5. Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka Izdavanje internih udžbenika i školskog lista »Učkarić« 5.000,00

2.6. OGŠ »Aleksandra Jug Matić« Izd.CD-a, prog. rada zborova, obilj. 10. obljet. i nastup dj. zbora »Torretta» 10.000,00

2.7. SGŠ »Mirković«, Opatija Gala koncert mladih, Projekt: »Veliki i mali za Opatiju« 7.000,00

2.8. Dom za odgoj djece Cres Škola vitraja 3.000,00

2.9. Dom za odgoj djece Cres Posjet kazališnim i kino predstavama 2.000,00

2.10. Društvo »Naša djeca« Matulji Programske aktivnosti (4 programa) 7.000,00

2.11. Društvo »Naša djeca« Kastav Program »Dobrica« - senzibil. djece za human., Dječji dan grada Kastva 3.000,00

2.12. Društvo »Naša djeca« Opatija Programske aktivnosti (3 programa) 7.000,00

2.13. Društvo »Naša djeca« Mali Lošinj Programske aktivnosti (3 programa) 7.000,00

2.14. Društvo »Naša djeca« Rijeka Organizacija izložaba, Kazalište za djecu i mlade »Šufit« 8.000,00

2.15. Društvo »Naša djeca« Rijeka EKO-škola MČO, »Dan obitelji - dan dječjih igara« 8.000,00

2.16. Zajednica društava Crvenog križa Ljetni i zimski kampovi, Prevent. progr. spasil. sl. života na vodi 6.000,00

2.17. Grad. druš. Crv. križa, Novi V. Likovna radionica 4.000,00

2.18. Dječji zbor »Halubajčići« Programske aktivnosti (festivali, smotre) 3.000,00

2.19. Dječji zbor »Zvona Viškova« Programske aktivnosti (festivali, smotre) 3.000,00

2.20. KČS »Ljubo Pavešić« »Mića čakavska škola«,Trad.susr.čakav.-4. svibanj va Škrljevu 3.000,00

2.21. KČS Grobnišćine Literarni i likovni radovi - suradnja s OŠ 3.000,00

2.22. Hrvatsko filološko društvo Rijeka Međunarodni skup slavista i Izdavanje časopisa »Riječ« 10.000,00

2.23. Društvo matem. i fizičara Rijeka Izdavanje Almanaha 5.000,00

2.24. Društvo matem. i fizičara Rijeka Organizacija Festivala znanosti 15.000,00

2.25. Akad. politehn. društvo Rijeka Obrazov. mladih o ekologiji termoelektrana i nuklearnih elektrana 7.000,00

2.26. Geografsko društvo Rijeka Programske aktivnosti 4.000,00

2.27. Kazališna radionica Malik Rijeka Kazališna predstava »Neobično dijete« i međun. sur. s kazal. iz Ljubljane 8.000,00

2.28. Udruga Lijepa Naša Međunarodne eko-škole s područja PGŽ 20.000,00

2.29. Udr. »Primorski mozaik« Vrbnik Likovne radionice za djecu 3.000,00

2.30. Udruga »Gomišćina zemlja« Čavle Programske aktivnosti (3 programa) 5.000,00

2.31. Udruga Mali i veliki Kraljevica Izdavanje brošure o učenju 3.000,00

2.32. Udruga Nemesis, Škrljevo Projekt »Bakarske slikovnice« 3.000,00

2.33. Udruga »Eko art- bio art«, Lokve Projekt »Odrastanje jednog žapca« 6.000,00

2.34. Udruga Maxima-educa, Lokve Nabavka opreme za rad 3.000,00

2.35. Udruga LA - BOR, Delnice Obrazovno-savjetodavna radioemisija 3.000,00

2.36. Etno-udruga »Prepelin'c« Delnice Objavljiv. dijalekt. slikovnice »Darujte mi život« 3.000,00

2.37. Ekološko društvo »Žmergo« Izložba eko info 3.000,00

2.38. Udruga »Portić« Rijeka Igraonica »Portić« luka osjećaja - mislimo srcem 4.000,00

2.39. Udruga Ri-glas, Rijeka Međunarodni turnir u debati (Sarajevo) 3.000,00

2.40. Udr. za razvoj ekologije i energ. Program promidžbe PGŽ, demokracije i ekološke svijesti 3.000,00

2.41. Udruga mladih »Akcija« Programske aktivnosti (3 programa) 5.000,00

2.42. Udruga »Trag« Projekt »Djeca crtaju more i gorje« 3.000,00

2.43. Centar Idem i ja Mali Lošinj Programske aktivnosti (3 programa) 5.000,00

2.44. Centar IRIS - riječki centar za Promicanje shiatsua, prirodne prehrane za mlade 2.000,00

2.45. Centar Okolo naokolo Projekt »Moj posebni prijatelj« 3.000,00

2.46. Caritas Riječke nadbiskupije Pomoć djeci lošijeg socijalnog statusa 4.000,00

2.47. Hrvatska čitaonica Trsat Projekt »Dignimo zastore djeci s poseb. potr.« 4.000,00

2.48. Hrvatska matica iseljenika Predstavljanje vokalne skupine »Torretta« u Italiji 3.000,00

2.49. Psihol. savjetov. Dr. Ana Kandare Pružanje individualne psihološke pomoći učenicima SŠ PGŽ 15.000,00

2.50. Centar tehničke kulture Rijeka Projekt »Ljeto na Školjiću« 3.000,00

2.51. Općina Omišalj Projekt »Romi u zajednici« i uključ. Roma u red. nast. proces 6.000,00

2.52. Općina Lopar EKO-edukativna akcija »Neka školji budu bolji« 3.000,00

2.53. Općina Klana Informatička igraonica (učenici OŠ) i kiparska škola u drvu 3.000,00

2.54. Ljubica Kolarić Dumić Izdavanje zbirke uglazbljenih pjesama i CD-a 3.000,00

2.55. Grad Rab Tiskanje slikovnica sa zavičajnom tematikom 3.000,00

3. Potpore za sručna usavršavanja 190.000,00

3.1. Damir Kedžo Stručno usavršavanje na jazz konzervatoriju 7.000,00

3.2. Daniel Božičević Međun. ljet. škola UzmaH Hvar, Majstorski tečaj violine u Poljskoj 4.000,00

3.3. Maja Komar-Lenac Edukacija DIRC za autist. djecu (2 defektol.) 6.000,00

3.4. Udruga defektol. soc. pedagoga Seminar: Kako do dobrih odnosa ? 4.000,00

3.5. Alberto Surina Međunarod. zimska glazbena škola 2.000,00

3.6. Anita Primorac Str. usavrš. (udaraljke) i nabavka pomagala 7.000,00

3.7. Berislav Janković, Dramalj Organizacija gitarističkog workshopa 3.000,00

3.8. Zajednica društava Crvenog križa »Humane vrednote ...« i seminar o suzb. trgovanja ljudima 8.000,00

3.9. Nereo Arbula Međunarod. ljet. škola UzmaH Hvar 2.000,00

3.10. Edi Šiljak Međunar. violinistički seminar (10 dana) 3.000,00

3.11. Damjan Račić Glazbeno usavršavanje u SAD (kontrabas) 5.000,00

3.12. Udruga Pro musica Marco Graziani - sudj. na tečajevima i natjecanjima (4 progr.) 15.000,00

3.13. Emilia Giacometti Međunarod. ljet. škola UzmaH Hvar/Upbeat 2.000,00

3.14. Goran Filipec Pijanističko usavršavanje u Italiji 10.000,00

3.15. Stipe Bilić Majstor. tečajevi, seminari, natjecanja, nastupi 7.000,00

3.16. Diana Haller Glazbeno usavršavanje u Londonu 15.000,00

3.17. Juraj Marko Žerovnik Pijanistički seminar u Makarskoj i Zagrebu 4.000,00

3.18. Akad. politehn. društvo Rijeka Stručno usavrš. studenata politehn. i informat. 3.000,00

3.19. Mr. sc. Daria Tot Istr. projekt »Samovrednovanje učitelja ...« 3.000,00

3.20. Ivan Vihor Krsnik Čohar Pijanistički tečajevi, natjecanja i rad s orkestrom, te edukac. u Italiji 7.000,00

3.21. Grigor Kezele Usavršavanje kazališne umjetnosti u SAD-u 7.000,00

3.22. Udruga defektologa PGŽ Stručno usavršavanje članova Udruge 4.000,00

3.23. Ivana Kalc Plesni projekt »The Bodypiece« i »Ophelia is not dead« 6.000,00

3.24. Udruga MIPRO Znanst.-str. skup »Računala u obrazovanju« 15.000,00

3.25. Anamarija Martinčić Seminar majstorskog tečaja violine 3.000,00

3.26. Udruga »Artel« Glazbeni tečaj i dječji zbor te usavršav. iz klas. baleta i violine 8.000,00

3.27. Centar tehničke kulture Rijeka Eduk. prof. inform. OŠ i SŠ (kvalit. admin. i izrada web-a) 8.000,00

3.28. Udr. za razvoj ekologije i energ. Stručno usavršavanje (nezaposl. i prekvalif.) 3.000,00

3.29. Nadija Mustapić Stručno usavršavanje u SAD-u 4.000,00

3.30. Limena glazba Marinići Tečaj sviranja za učenike 5.000,00

3.31. Jakob Patekar Poslijediplomski doktorski studij 10.000,00

4. Stipendije studentima deficitarnih zanimanja 400.000,00

5. Potpora Zakladi Sveučilišta u Rijeci 400.000,00

5.1. Zaklada Sveučilišta u Rijeci Programske aktivnosti 370.000,00

5.2. Zaklada Sveučilišta u Rijeci Rad studentskih udruga 30.000,00

6. Potpore znanstveno-nastavnim institucijama izvan Sveučilišta u Rijeci 260.000,00

6.1. HAZU Prilozi za povijest PGŽ 135.000,00

6.2. HAZU Znanstveni skup »Dani Franje Račkog« 10.000,00

6.3. Teologija u Rijeci Znanst. simp., teol.-pastor. tjed., kult. tribina, Riječki teološki časopis 30.000,00

6.4. Muzička akad. Zgb-Podr. odsj. Rka Uređenje knjižnice Područnog odsjeka 25.000,00

6.5. Veleučilište u Rijeci Nastava matematike kroz e-learning 15.000,00

6.6. Veleučilište u Rijeci Izdavačka djelatnost i nabavka obvezne ispitne literature 45.000,00

7. Potpore programima alternativnih OŠ - Waldorfska osnovna škola 50.000,00

7.1. Osnovna waldorfska škola Sufinanc. 3 različita programa rada - posebni predmeti 50.000,00

8. Stipendije učenicima srednjih škola deficitarnih obrtničkih zanimanja 90.000,00

8.1. Obrtnička komora Rijeka Sufinanc. stipend. 35 učenenika deficitarnih obrtničkih zanimanja 90.000,00

9. Sveučilište u Rijeci 500.000,00

9.1. Sveučilište u Rijeci Sufinanciranje Programa kreditiranja studenata 500.000,00

10. Nepredviđene i izvanredne programske aktivnosti 60.000,00

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI

2. Županijska kulturna vijeća 20.000,00

3. Programske aktivnosti ustanova u kulturi 540.000,00

3.1. HNK Ivana pl. Zajca Rijeka Manifestacije u kulturi od značenja za županiju - kulturna suradnja 20.000,00

3.2. HNK Ivana pl. Zajca Rijeka Riječke ljetne noći 90.000,00

3.3. HNK Ivana pl. Zajca Rijeka Zajčevi dani 60.000,00

3.4. HNK Ivana pl. Zajca Rijeka Redovna programska djelatnost 170.000,00

3.5. Gradska knjižnica Rijeka Rijeka Prog. stalnog struč. usavrš. knjižn. narod. i škol. knjižnica PGŽ u 2009. g. 5.000,00

3.6. Gradsko kazalište lutaka Rijeka Međun. kult. surad. - sudjel. na međunar. festivalima u inozemstvu 15.000,00

3.7. Gradsko kazalište lutaka Rijeka Kuzlturne akcije i manifestacije - XIV. Revija lutkarskih kazališta 20.000,00

3.8. Gradsko kazalište lutaka Rijeka Međužup. surad. - Igranje predstava po gradovima i općinama RH 15.000,00

3.9. Gradsko kazalište lutaka Rijeka Igranje predstava po gradovima i općinama PGŽ 20.000,00

3.10. Muzej mod. i suvr. umjet. Rijeka Tošo Dabac, »Ljudi s ulice« / »Drugi pregled« 4.000,00

3.11. Muzej mod. i suvr. umjet. Rijeka Izložba pov.međun.dana muzeja-Spom.kult. u turist.oglaš., Ljubica Dujmović 3.000,00

3.12. Muzej mod. i suvr. umjet. Rijeka 14. Bienale mladih umjet. Europe i Mediterana, Skoplje, Nataša Ivančević,

Ksenija Orelj 5.000,00

3.13. Muzej mod. i suvr. umjet. Rijeka Četiri elementa, Smostalna izložba, Miljenka Šepić, Milica Đilas 1.000,00

3.14. Muzej mod. i suvr. umjet. Rijeka 3. Biennale Kvadrilaterale, Ksenija Orelj 10.000,00

3.15. Muzej mod. i suvr. umjet. Rijeka Radion. animir. filma, Edon Lukman, škola animir. filma iz Čakovca 2.000,00

3.16. Muzej mod. i suvr. umjet. Rijeka Vlado Kristl, Retrospektiva filmova 2.000,00

3.17. Muzej mod. i suvr. umjet. Rijeka Tisak monografije Ladislao Gauss, Daina Glavočić 3.000,00

3.18. Muzej mod. i suvr. umjet. Rijeka 40 godišnjica Riječke izložbe crteža - dijela iz fundusa, Daina Glavočić 5.000,00

3.19. Muzej mod. i suvr. umjet. Rijeka Božidar Rašica - dijela iz fundusa MMSU u Osijeku, Daina Glavočić 2.000,00

3.20. Muzej mod. i suvr. umjet. Rijeka Romolo Venucci - donirani crteži iz fundusa u Samoboru 2.000,00

3.21. Muzej mod. i suvr. umjet. Rijeka Sučeljavanja: Moderno - suvremeno, iz fundusa 5 muzeja 5.000,00

3.22. Sveučilišna knjižnica Rijeka Zaštita novina u fondu Sveučilišne knjižnice Rijeka: La Bilancia 12.000,00

3.23. Sveučilišna knjižnica Rijeka Obilježavanje 40. godišnjice Izložbe glagoljice 10.000,00

3.24. Sveučilišna knjižnica Rijeka Očuv. europ. knjižn. baštine u Sveuč. knjiž. Rijeka kroz izgrad. Povijesne zbirke

u 2009. 12.000,00

3.25. Ustan. u kult. »Dr. I. Kostrenčić« Crikvenica Ljetni izložbeni ciklus 9.000,00

3.26. Ustan. u kult. »Dr. I. Kostrenčić« Crikvenica Vinodolski zbornik br. 12 - nastavak započetog programa 8.000,00

3.27. Muzej Grada Rijeke Povijest riječkog školstva Mladen Grgurić - Jelena Dunato 5.000,00

3.28. Muzej Grada Rijeke Andrija Čičin Šajn - Retrosp. arhitekt. op. Ervin Dubrović / Vana Gović 4.000,00

3.29. Muzej Grada Rijeke Talijanska moda 1950. - 2000. - Museo per la Moda della Fondazione Sartirana Arte 2.000,00

3.30. Muzej Grada Rijeke Hrvatski umjetnici u Crnogorskim muzejima Ervin Dubrović 3.000,00

3.31. Muzej Grada Rijeke Monografija »Emigracija u Ameriku 1880. - 1914.«, Ervin Dubrović 4.000,00

3.32. Muzej Grada Rijeke Riječki fotografi pedesetih, Ervin Dubrović, izložba 4.000,00

3.33. Muzej Grada Rijeke Emigracija u Ameriku 1880. - 1914., Ervin Dubrović, Gostovanje u Muzeju

Vojvodine i Ellis Island Museum New York 8.000,00

4. Goranska bibliobusna služba 270.000,00

4.1. Gradska knjižnica Rijeka Rijeka Županijski bibliobus 270.000,00

5. Kulturne manifestacije 380.000,00

5.1. Knjižničarsko društvo Rijeka Organizacija stručnih skupova 4.000,00

5.2. Annalinea d.o.o. Mošćenička Draga Mošćeničko kulturno leto 8.000,00

5.3. Centar za kulturu Grada Krka Krk 53. Ljetne priredbe Krk 45.000,00

5.4. Grad Bakar Margaretino ljeto 2009. 15.000,00

5.5. Društvo hrvatskih knjiž.-Ogran. Rijeka Susret mladih pjesnika i pisaca 5.000,00

5.6. KČS Općine Mošćenička Draga Manifestacija »Za Andrejnu« 5.000,00

5.7. Osorske glazbene večeri Osor Osorske glazbene večeri 40.000,00

5.8. Društvo »Tramuntana« Beli Dani Tramuntane 10.000,00

5.9. Matica hrvatska - Ogranak u Rijeci Tribine Matice hrvatske - Ogranak u Rijeci 4.000,00

5.10. Spomen. knjižnica i zbirka Mažuranić Brlić-Ružić RijekaDani Ivane Brlić Mažuranić u Rijeci 7.000,00

5.11. Udruga »Drugo more« Rijeka Mediteranske igre (filmski festival), Davor Mišković 10.000,00

5.12. Goranovo proljeće Lukovdol Kulturna manifestacija - Goranovo proljeće 20.000,00

5.13. JU Nar. knjižn. i čitaon. Crikvenica VIII. Jadranski književni susreti 10.000,00

5.14. KUD »Bašćinski glasi« Rijeka IV. Ljeto na Gradini 2008. 10.000,00

5.15. KUD »Bašćinski glasi« Rijeka XVII. Bašćinski glasi 10.000,00

5.16. Klub prijatelja Trsata Rijeka Dani Trsata 2.000,00

5.17. Pontes d.o.o. Krk Pontes, četrnaesti međunarodni književni festival 10.000,00

5.18. Udr. »Glazbeni susreti Gorskog kotara« Delnice Održavanje 7. smotre svirača heligonki i malih instrumentalnih sastava

Gorskog kotara 5.000,00

5.19. Udruga »Moji Ičići« Ičići 7. Liburnija film festival 8.000,00

5.20. Narodna čitaonica Kostrena Jesen u Kostreni 2009. 12.000,00

5.21. Grad Kraljevica Kraljevica Kraljevačko kulturno leto 2009. 20.000,00

5.22. Općina Vinodolska Bribir 9. Vinodolske ljetne noći 14.000,00

5.23. Mješoviti pjevački zbor »Gimpl« Ravna Gora Festival zvuka - Panfest 2009. 8.000,00

5.24. Kastafsko kulturno leto Kastav 18. Kastafsko kulturno leto 2009. 45.000,00

5.25. Grad Rab Rapske glazbene večeri 8.000,00

5.26. Matica hrvatska ogranak u Čabru 16. glazbeni susreti »Zrinski« 2009. g. 6.000,00

5.27. KUD »Zvir« Jelenje Dražice Šesnaesti dječiji festival »Grobnički tići kantaju u 2009.« 4.000,00

5.28. Hrvatska čitaonica Trsat Rijeka Susreti frankopanskih gradova kaštela 5.000,00

5.29. Udruga »Pro Torpedo« Rijeka IV. Konferencija o industrijskoj baštini 4.000,00

5.30. Centar za kulturu Općine Omišalj 9. Festival pučkog teatra Omišalj - Čavle 20.000,00

5.31. Udruga za umjetnost i kulturu mladih »parNas« RijekaKIČMA 2009. (2. riječki sajam knjiga i festival časopisa) 6.000,00

6. Muzejske, galerijske i likovne programske aktivnosti 200.000,00

6.1. Centar za kulturu Grada Krka Krk Galerija »Decumanus« Krk, 2009. godina 5.000,00

6.2. Državni arhiv u Rijeci Rijeka Izložba arhivskog fonda Delavska škola Kastav 2.000,00

6.3. Izložba »Riječke vile« 2.000,00

6.4. Galerija Grada Rijeka Umjetnička fotografija »Akt«, Višnja Slavica Gabout, Bibulić 2.000,00

6.5. Galerija Grada Rijeka Samostalna izložba ak. slikara Neno Mikulić, prof. Željko Lapuh 4.000,00

6.6. Galerija Grada Rijeka Samostalna izložba ak. Slikarice Andrea Bassi, Jasna Rodin 4.000,00

6.7. Dragan Karlo Došen, Rijeka Izložba »Kapetani Kostrene okom fotografa« 2.000,00

6.8. Goranska kiparska radionica Lokve 29. Simpozij GKR Lokve 2008. godine 15.000,00

6.9. Općina Omišalj Mila Kumbatović (1915-2004) Prva posthumna izložba), Ivanka Reberski 5.000,00

6.10. Općina Omišalj Oton Gliha (1914-1999) Slikar i njegov inspirativni prostor, (Prva izložba 10

godina poslije smrti) Ivanka Reberski 5.000,00

6.11. Udruga mladih »Akcija« Rijeka Festival kRIk 4:Izložbe mladih i neafirmiranih umjetnika iz PGŽ, Miran Maćešić 2.000,00

6.12. Udruga mladih »Akcija« Rijeka Graffiti radionice 2009. Mario Alempijević 1.000,00

6.13. Udruga mladih »Akcija« Rijeka Festival kRIk 4:Graffiti Jam 2009. 2.000,00

6.14. Klub prijatelja Trsata Rijeka Izložba na otvorenom »Pul Kaštela« 5.000,00

6.15. KČS »Grobnišćine« Čavle Međunarodna likovna kolonija Grad Grobnik 5.000,00

6.16. Kopart d.o.o. Hreljin Samost. izlož., E. V. Borkovsky, Zdravko Kopas, Nataša Šegota Lah 4.000,00

6.17. Kopart d.o.o. Hreljin Samostalna izložba, Mirne Kutleša, Nataša Šegota Lah 4.000,00

6.18. Kopart d.o.o. Hreljin Samostalna izložba, Bane Milenković, Iva Koerbler 2.000,00

6.19. Kopart d.o.o. Hreljin Izložba »Jazzeri«, Boris Bućan, Iva Koerbler 2.000,00

6.20. Kopart d.o.o. Hreljin Prostorna skulptura, Siniša Majkus, Berislav Valušek 4.000,00

6.21. Dejan Kljun, Čavle Kiparski studio SV Jelena - Grobnik 2.000,00

6.22. HDLU Rijeka Samostalne izložbe, tajništvo HDLUR-a 5.000,00

6.23. HDLU Rijeka Godišnja izložba, tajništvo HDLUR-a 2.000,00

6.24. HDLU Rijeka Ciklus izložbi Dialog, tajništvo HDLUR-a 3.000,00

6.25. HDLU Rijeka Izložba novoprimljenih članova HDLUR-a, tajništvo HDLUR-a 2.000,00

6.26. HDLU Rijeka Međun. razm., HDLUR i Bund Gelsenkirch.r Kunstler, Tajništvo HDLUR-a 4.000,00

6.27. HDLU Rijeka Klovićevim tragom - suvr. minijat. i slikar. malog formata, tajništvo HDLUR-a 4.000,00

6.28. Grad Kraljevica IV. Likovna kolonija »Ana Katarina«, Sandra Razum 2.000,00

6.29. Grad Čabar Postava dviju izložbi naših afirmiranih umjetnika, Zvonimir Lipovac 2.000,00

6.30. ORL Plemenitaš Lukovdol Park skluptura mladih umjetnika 3.000,00

6.31. ORL Plemenitaš Lukovdol XVI. Međunarodni raku saziv 12.000,00

6.32. Udruga Kastafsko kulturno leto Likovni program u sklopu »18. Kastafskog kulturnog leta 2009«,

Višnja Slavica Gabout 5.000,00

6.33. Grad Rab Rapsko likovno ljeto 4.000,00

6.34. Grad Rab Novi stalni postav Gradskog Lapidarija u Rabu 4.000,00

6.35. Galerija »Sveti Nikola« Malinska Izlož. progr. gale. »Sveti Nikola« za 2009. g., Milena Žoc (šest izložbi) 6.000,00

6.36. Udruga Jenio Sisolski Brseč Dvije izložbe, jedna razmjena izložbe i jedna likovna radionica, Julija Lozzi Barkovići 6.000,00

6.37. KD »Sv. Kuzme i Damjana« Škrljevo Forma viva - Galerija na otvorenom, Tomislav Pavletić 6.000,00

6.38. U.O. »Paradiso« Rab Art kolonija Paradiso, Zlatko Makek, Sanda Bajzek 3.000,00

6.39. TZ Općine Punat Izložbe u galeriji Toš u 2009., Jasna Rodin 6.000,00

6.40. Udruga za promicanje vizualne umjetnosti i kulture

»Trag« Rijeka Susret Gradova,(Rijeka i Pula) Vedrana Stipič i Lea Čeč 3.000,00

6.41. Centar za kulturu Općine Omišalj Likovna kolonija »Fulfinum 2009.« - jubilarni 10. saziv, Višnja Slavica Gabaut 5.000,00

6.42. Zvonimir Pliskovac, Damir Sokolić Rijeka Samostalna izložba Pliskovac, Sokolić 3.000,00

6.43. Lošinjski muzej Mali Lošinj Izložba »Mađarska avangarda« na Lošinju, Irena Dlaka 5.000,00

6.44. KUU »Artel« Rijeka Likovna radionica, Bruno Paladin 2.000,00

6.45. KUU »Artel« Rijeka Samostalna izložba Zorana Debelića, Borjana Pantelić Skladany 2.000,00

6.46. KUU »Artel« Rijeka Samostalna izložba Maje Pejčinović, Borjana Pantelić Skladany 2.000,00

6.47. Klub Sušačana Rijeka Galerijska i likovna djelatnost - izložbe, Daina Glavočić 3.000,00

6.48. Dunja Demartini, Rijeka Otkrivanje - izložba pjesama 3.000,00

6.49. Dunja Demartini, Rijeka Izložba grafika i fontana iz ciklusa »Skice za gradsku fontanu« 2.000,00

6.50. Udruga Drugo more Rijeka Galerija siz - izlag. djelat. (šest samost. izložbi i jedan performans) 7.000,00

6.51. Nadija Mustapić, Rijeka Samostalna izložba »Being Here - Being There, Galerija ULUPUH, Zagreb 3.000,00

6.52. Nadija Mustapić, Rijeka Samostalna izložba »Tri priče o istome« Galerija Bačava, Dom HDLU, Zagreb

Samostalna izložba kolaborativnog rada dvaju riječkih autorica: Nadija Mustapić

(likovna umjetnost, novi mediji) i Andrea Crnković (arhitektura, teatar) 2.000,00

7. Glazbene programske aktivnosti 250.000,00

7.1. Riječka filharmonija Rijeka VIII. Koncertna sezona 74.000,00

7.2. Udruga »Hal« Viškovo Hal's All Star Guitar Festival 2009. 7.000,00

7.3. Udruga »Kanat« Kastav 5. Festival čakavske šansone »Čansonafest - Kastav 2009.« 4.000,00

7.4. Udruga »Kanat« Kastav Objavljivanje nosača zvuka (CD) muške klape »Kastav« 3.000,00

7.5. Udruga »Kanat« Kastav Sudjelovanje ženske klape »Kastav« na 10. Međunarodnom festivalu

»Festival Mundial de Coros Puebla« Mexico 3.000,00

7.6. Pjev. zbor mlad. »J. Kaplan« Rijeka Djelatnost i koncerti zbora u 2009. godini 4.000,00

7.7. KUU »Jeka Primorja« Rijeka Nastup mješovitog pjevačkog zbora tjekom 2009. godine 5.000,00

7.8. Glazbeno društvo »Spinčići« Kastav 34. Susret puhačkih orkestara Istre i 13. Međunarodni festival puhačkih orkestara

»Kastav 2009« 4.000,00

7.9. Žen. vokal. skup. Lira Rijeka Koncerti i gostovanja u 2009. 4.000,00

7.10. Puhački orkestar Lovran Lovran 17. Međunarodni festival puhačkih orkestara »Naš svijet je glazba« 5.000,00

7.11. Matica hrvatska - Ogranak u Rijeci Koncerti mladih glazbenika 3.000,00

7.12. Duo Atmospheric Rijeka Audio-video projekt Atmospheric, Lado Bartoniček 4.000,00

7.13. B. J. Promotions Dramalj Sufinanciranje produkcije i izdavanje CD albuma Marca Grazianija (violina) i

Stjepana Hausera (cello) - naklada 1000 kom. CD 3.000,00

7.14. B. J. Promotions Dramalj Potp. gostov. M. Graziania i D. G. Čiković izvan PGŽ (uk. 5 - 6 nastupa) 4.000,00

7.15. B. J. Promotions Dramalj Međunarodni glazbeni festival »Crikvenica 08« 10.000,00

7.16. Glazbena agencija Haller Rijeka IV. Festival komorne glazbe - Rijeka 2008. 6.000,00

7.17. Glazbena agencija Haller Rijeka Koncertna sezona 2009. 5.000,00

7.18. HGU PGŽ Podružnica Rijeka Vela Gospa - tradicionalni koncert narodne i duhovne glazbe 5.000,00

7.19. Hrvatska glazbena unija PGŽ Božić je judi, tradiconalni koncert Božićnih napjeva Primorja 10.000,00

7.20. Podružnica Rijeka Božić u Vinodolskoj dolini (4 koncerta) 4.000,00

7.21. KČS »Grobnišćine« Čavle Festival Grobnička skala 2009. 4.000,00

7.22. Udruga Kastafsko kulturno leto Kastav 13. Internacionalni festival gitare 4.000,00

7.23. HGD »Zvijezda Danica« Kraljevica Proslava 115. obljetnice (Koncert i ostali troškovi) 4.000,00

7.24. Udruga »USJAK« Rijeka Smotra klapa PGŽ - koji koriste akustične instrumente 5.000,00

7.25. Collegium musicum Fluminense Rijeka Programi za 2009. godinu 5.000,00

7.26. Riječki komorni orkestar Programi za 2009. godinu 8.000,00

7.27. HGU Sklad Delnice Božićni koncerti u Gorskom kotaru 3.000,00

7.28. Zbor Putokazi Rijeka Konc.-scen. upriz.: Mjesečev krug.i snim. i izrada DVD-a: Mjesečev krug 12.000,00

7.29. Udruga Liburnia Jazz Opatija 9. Liburnia Jazz Festival 10.000,00

7.30. Udruga Liburnia Jazz Opatija Snimanje CD-a Elvis Stanić Power Trio 3.000,00

7.31. Udruga Liburnia Jazz Opatija 5. Jazz Ex Tempore 8.000,00

7.32. Olga Šober Rijeka Seviljski brijač u izvedbi HNK Ivana pl. Zajca Rijeka 4.000,00

7.33. Zajed. puh. orkestara PGŽ Rijeka 3. Susret Puhačkih orkestara PGŽ 5.000,00

7.34. Kult. umjet. udruga »Artel« Rijeka Koncertna sezona KUU Artel - 15 koncerata klasične glazbe 4.000,00

7.35. HGU Podružnica Zagreb Crescendo music festival 2009. 4.000,00

8. Kazališno-scenske programske aktivnosti 170.000,00

8.1. Plesni art labaratorij Rijeka sB9+Gs13=195PAL0185/2 3.000,00

8.2. Druš. za ples i rekr. »Super dance« Rijeka Rijeka dance spektakl 4.000,00

8.3. Udr. za scen. umjet. »Prostor +« Rijeka WARP engine Rijeka, večer autorskih radova i performansa 4.000,00

8.4. Udr. za scen. umjet. »Prostor +« Rijeka Reprize predstave Rent a Delta Ivex projekt 5.000,00

8.5. Teatar Rubikon Rijeka Sestre - međun. koprod. s umjet. iz Srbije, prema A. P. Čehovu i F. G. Lorci 15.000,00

8.6. HKD međ. fest. mal. scena Rijeka 15. Međunarodni festival malih scena Rijeka 40.000,00

8.7. Kazalište »JAK« Mali Lošinj Priprema, igranja i gostovanja kazališnih predstava 9.000,00

8.8. Općina Lokve Lokve Gostovanje kazališnih grupa i plesnih skupina 4.000,00

8.9. KPD »Istarska vila« Kastav Dragi Vi - komedija 7.000,00

8.10. Udruga »Grad kulture« Kastav 49. Festival hrvat. kazal. amatera i 5. međunarodni festival »Jadran 2008« 12.000,00

8.11. PUR »Ronde & Klub Rijeka Prve riječke mažoretkinje- redovne aktivnosti 6.000,00

8.12. Udruga »Trafik« Rijeka Premijera i reprize multimedijalne predstave »Dive« 12.000,00

8.13. Udruga »Trafik« Rijeka Rreprize predstave »Destinacija Trafik: Divljač« 7.000,00

8.14. Udruga »Ri Teatar« Rijeka Multimedijalni koncept nove scene mladih 15.000,00

8.15. Halubajske mažoret. Viškovo Državno natjecanje 6.000,00

8.16. Hrvatski institut za pokret i ples Zagreb 26. Tjedan suvremenog plesa u Rijeci 5.000,00

8.17. Plesna skupina Porto Ri Rijeka Porto Ri, Lidija Brajković 6.000,00

8.18. Udruga »Katapult« Rijeka Tečaj pisanja scenarija 3.000,00

8.19. Udruga »Ča« Kastav Pred. »Dioničari na potezu« aut. S. Cuculić, radio-emisija »Maneštrica« aut.

E. Mlakar 3.000,00

8.20. Cent. za kult. turiz. »Koraki« Ičići Radionice suvremenog plesnog kazališta 4.000,00

9. Izdavačka i bibliotečna djelatnost 400.000,00

9.1. Edit novin.-izdav. ustan. Rijeka Raccolta antologica di poesie, Giacomo Scotti 5.000,00

9.2. Knjižničarsko društvo Rijeka Izdavanje stručnog časopisa KDR-a 4.000,00

9.3. VKD Frankopan Vrbnik Vrbnički vidici, 2 broja 5.000,00

9.4. Druš. hrv. knjiž. - Ogranak u Rijeci Časopis književna Rijeka 38.000,00

9.5. Druš. hrv. knjiž. - Ogranak u Rijeci Snima se, Luigi Pirandelo, prijevod Vanesa Begić 5.000,00

9.6. Druš. hrv. knjiž. - Ogranak u Rijeci Satkan od zemlje i svjetla, Tomislav Milohanić, kratke prozne forme 5.000,00

9.7. Druš. hrv. knjiž. - Ogranak u Rijeci Biblioteka kazališna knjižnica - drama »Differenti opinioni«, David Hare 4.000,00

9.8. Druš. hrv. knjiž. - Ogranak u Rijeci Biblioteka kazališna knjižnica - drama »Djevojčica«, Nina Mitrović 4.000,00

9.9. Druš. hrv. knjiž. - Ogranak u Rijeci Biblioteka kazališna knjižnica - drama »Glorius«, Peter Quilter 4.000,00

9.10. Državni arhiv u Rijeci Rijeka Vjesnik DAR-a, sv. 51 8.000,00

9.11. Izdavački centar Rijeka Rijeka Časopis Novi Kamov 38.000,00

9.12. Izdavački centar Rijeka Rijeka Apokalipsa avangarde, Branimir Bošnjak, dodaci, komentari 8.000,00

9.13. Izdavački centar Rijeka Rijeka Sveti vid XIV. Sveti vid po 15. put, D. Munić, Lj. Stefanović, zbornik 5.000,00

9.14. Izdavački centar Rijeka Rijeka Izabrane i nove pjesme, Dragica Torić Drenovac 5.000,00

9.15. Izdavački centar Rijeka Rijeka Oslikavanje pakla, poetska freska, Damir Sirnik 5.000,00

9.16. Izdavački centar Rijeka Rijeka Književnopovijesne putositnice, Ines Srdoč Konestra 6.000,00

9.17. Izdavački centar Rijeka Rijeka Riječke studije i rasprave, Ervin Dubrović 5.000,00

9.18. Izdavački centar Rijeka Rijeka Nike uspomene starinske, memoarski zapisi, Josip Antun Petriš 5.000,00

9.19. Izdavački centar Rijeka Rijeka Fojba u jesen, roman, Ezio Mestrovich 5.000,00

9.20. Rinaz d.o.o. Rijeka Kniga puna nade - Das buch voll von hoffnung, pjesme Andrija Vučemil,

prijevod na njemački 6.000,00

9.21. Rinaz d.o.o. Rijeka Bio jednom jedan otok .. »Pjesničko slikarska mapa«, slike Josip Battarelo

i Nevenko Žunić i pjesnik Andrija Vučemil 6.000,00

9.22. Rinaz d.o.o. Rijeka Kvarnerska rapsodija - pjesme novom zavičaju, Andrija Vučemil 6.000,00

9.23. Adamić d.o.o. Rijeka Mod. arhitek. Rijeke i Sušaka, Julija Lozzi Barković - Jasna Rotim Malvić 15.000,00

9.24. Adamić d.o.o. Rijeka Riječka enciklopedija, Petar Strčić 15.000,00

9.25. Matica hrvatska - Ogranak u Rijeci Notno izdanje »Simfonijska impresija«, Vjekoslav Gržinić 10.000,00

9.26. Matica hrvatska - Ogranak u Rijeci Zbornik radova sa Znanstvenog skupa »More - hrvatsko blago«, Josip Vicelja 10.000,00

9.27. Matica hrvatska - Ogranak u Rijeci Znanstveno-kulturna smotra »Dometi« 12.000,00

9.28. Udruga »parNas« Rijeka Časopis za umjetnost i kulturu »Re« 12.000,00

9.29. Gor. kipar. radion. Lokve Monografija GKR Lokve povodom 30 godina postojanja i rada 10.000,00

9.30. Povijesno društvo Rijeka Biobibliografija Nikole Stražičića, Petar Strčić 6.000,00

9.31. Povijesno društvo Rijeka Časopis Rijeka, god. XIV., dva sveska 12.000,00

9.32. Klub prijatelja Trsata Rijeka Glasilo »Trsatika« 3.000,00

9.33. Etno-udruga »Prepelin' C« Delnice» Objav. dijalekt. zbirke pjesama »Trda gora«, Davor Gregurić 3.000,00

9.34. Matica hrvatska Ogranak Delnice Tiskanje knjige »100 godina tamburaštva u Gornjim Kutima« 4.000,00

9.35. Klub Sušačana Rijeka Sušačka revija - časopis 38.000,00

9.36. Grad Kastav Zbornik Kastavštine- knjiga XVII - 209. Dean Jurčić 10.000,00

9.37. Glosa d.o.o. Rijeka Krčki kalendar 2009 10.000,00

9.38. Grad Bakar Bakarski zbornik br. 13 10.000,00

9.39. Matica hrvatska ogranak u Čabru Izdavačka djelatnost u 2009. godini (Riječnik čabarskog govora, Reprint

izdanja sabranih djela pisca Čopa, Salezijanska družba don Ivana Bosca i

salezijanci u Hrvatskoj, Moje malo Plešce) 8.000,00

9.40. Udruga »Pro Torpedo« Rijeka III. Zbornik radova (2007.) 8.000,00

9.41. Hrvat. knjiž. druš. »Osvit« Rijeka Miris svitanja, Jadran Zalokar, poezija 4.000,00

9.42. Hrvat. knjiž. druš. »Osvit« Rijeka Patrioti Istarski, Ernie Gignte Deškovič, beletirističko štivo 3.000,00

9.43. KČS Grobnišćine Čavle Monografija Međunarodne likovne kolonije Grobnik 6.000,00

9.44. Verba d.o.o. Rijeka Bajka »Ružičasta vila«, Vesna Miculinić Prešnjak 5.000,00

9.45. Udruga Katapult Rijeka Katapultura - tiskanje rukopisa neafirmirani pisaca i edukacija u području

lekture, uredništva i kreativnog pisanja - Tea Tolić 4.000,00

10. Znanstveno stručna obrada spomeničke baštine 180.000,00

10.1. Općina Omišalj Fulfinum -Forum 8.000,00

10.2. Državni arhiv u Rijeci Rijeka Posebno izdanje Vjesnik DAR-a »Inventarij crkve i samostana Sv. Marije

Mandalene u Portu na otoku Krku 1734. - 1878.« 4.000,00

10.3. KČS Kostrena Liburnijske gradine; Iva Smokvina 4.000,00

10.4. Spomenička knjižnica i zbirka Mažuranić

Brlić-Ružić Rijeka Konzervacija/restauracija i sanacija književne građe 5.000,00

10.5. Gradska knjižnica Rijeka Obilježavanje obljetnica GKR-a (160. godina osnivanja) 15.000,00

10.6. Općina Matulji Arheološka istraživanja - Gradina Pasjak 2009. 7.000,00

10.7. Javna ustanova Narodna knjižnica i čitaonica

Crikvenica Zaštita i obrada rukopisne i likovne ostavštine - Zavičjna zbirka 6.000,00

10.8. KČS »Grobnišćine« Čavle Znanstveni skup Grobnišćina: tragovi, znakovi i smjerokazi 5.000,00

10.9. KČS »Grobnišćine« Čavle Zavičajna muzej Grada Grobnika - Etnološka zbirka 5.000,00

10.10. Udruga mladih i građana »Leprinac« Veprinac DVD o Veprincu 3.000,00

10.11. Etno-udruga »Prepelin' C« Delnice Nastavak prikupljanja etnografskih predmeta, snimanje etnokazivača i priređivanje

kulturnih događanja vezanih uz goransku etnografiju 5.000,00

10.12. Narodna knjižnica i čitaonica Kraljevica Kraljevica Zaštita knjižnične građe zavičajne zbirke knjižnice Kraljevica 6.000,00

10.13. Povijesno društvo Rijeka Znanstveni susreti mladih znanstvenika-povjesničara Rijeke i riječkog područja

te Kopra i koparskog područja na temu povijest koparskog i riječkog područja 4.000,00

10.14. Povijesno društvo Rijeka Znanstveni skup Historiografi Rijeke i riječkog područja, Petar Strčić 4.000,00

10.15. Ustanova u kulturi »Dr. Ivan Kostrenčić« CrikvenicaRestauracija skluptura Zvonka Cara - Crikvenica (nastavak programa obnove

autorovih orginalnih modela) 6.000,00

10.16. Grad Kraljevica Kraljevica Istražni radovi na etno-selu Sitovica, Vladimir Dročić 7.000,00

10.17. Općina Kostrena Kostrena Nastavak programa sustavnog arheološkog istraživanja i prezentacije

prapovijesnog gradinskog naselja na brijegu Solin, Ranko Starac 5.000,00

10.18. Hrvatski muzej turizma u Opatiji Jadranski barkajoli i turizam, Mirjana Kos Nalis 5.000,00

10.19. Hrvatski muzej turizma u Opatiji Hrvatski hoteli do I. svjetskog rata Mirjana Kos Nalis 5.000,00

10.20. Sveučilište u Zagrebu - Mneđunarodni istraživački Arheološka i konzervatorska istraživanja benediktinskog samostana i crkve Sv. Petra

centar za kasnu antiku i srednji vijek Zagreb u Osoru na otoku Cresu, Niljenko Jurković 6.000,00

10.21. Sveučilište u Zagrebu - Mneđunarodni istraživački

centar za kasnu antiku i srednji vijek Zagreb Arheološko istraživanje lokaliteta Kaštelina na otoku Rabu, Miljenko Jurković 5.000,00

10.22. Udruga »Pro Torpedo« Rijeka Web stranica - održavanje i proširenje 4.000,00

10.23. Župa Uznesenja blažene Djevice Marije u Vrbniku Digitalizacija nacionalne knjižne građe u Vrbniku - Antun Zec 5.000,00

10.24. Općina Vrbnik Vrbnik Očuvanje i njegovanje kulturne baštine - srednjovjekovna utvrda Gradec 6.000,00

10.25. Darinko Munić, Rijeka Popis arhiviranja Isusovačkog samostana Rijeka (1623. - 1774.) 5.000,00

10.26. Ira Rechner Šustar, Rijeka Knjiga - Kastav, od gradine do grada 7.000,00

10.27. Udruga »Ljubitelji lokvarskih starina« Lokve Zavičajna zbirka (etno zbirka) 4.000,00

10.28. Udruga »Dr. Franjo Rački« Fužine Zbornik radova: Dr. Franjo Rački, znanstveni skup i rad udruge 5.000,00

10.29. Franjevački samostan Sv. Marije na Trsatu Rijeka Franjevačka ikonografija - treći međunarodni skup ikonografskih studija 6.000,00

10.30. KČS »Ljubo Pavešić« Škrljevo Fotomonografija; Liburnijske gradine u okolici Grada Bakra 6.000,00

10.31. Sveučilišna knjižnica Rijeka Digitalizacija starih riječkih novina: 1843. - 1918. 12.000,00

11. Aktivnosti katedri čakoavskog sabora, folklora i narodnih običaja 280.000,00

11.1. Udruga »Gromišćina zemja« Čavle Promocija pastirske odjeće 4.000,00

11.2. VKD Frankopan Vrbnik Škola sopela 3.000,00

11.3. Udruženje sopaca otoka Krka Zaštita i promicanje glazbene baštine otoka Krka 10.000,00

11.4. KČS Općine Mošćenička Draga Pokret. proj. očuvanje pomorske i ribarske baštine na Liburniji 3.000,00

11.5. KČS Općine Mošćenička Draga Mošćenički zbornik, br. 6 6.000,00

11.6. KČS Kostrena Kostrena Izdavačka djelatnost - Život, kultura i povijest Kostrene, Zbornik 3,

Vjekoslav Bakašuna »Poginuli umrli i nestali pomorci Kostrene diljem svijeta«,

Daniel Kokić »Povijest školatva i Povijest župa Kostrene, Ivo Paškvan

»Povijest Martinšćice«, Branka Križik Longin »Zbirka pjesama« 6.000,00

11.7. KČS »Društvo za povjesnicu Klana« Kult.-znan.i skup XVI. dani dr. Matka Laginje i ostali progr. društva 20.000,00

11.8. KČS »Društvo za povjesnicu Klana« Izdavanje VIII. redovnog Zbornika Društva 6.000,00

11.9. Općina Matulji Matulji Zvončaraska smotra 2009 6.000,00

11.10. Udruga »Ljubitelji lokvarskih starina« Lokve Tradic. lokv., graditeljstvo, glazba, stari lokvarski zanati, običaji, govori... 5.000,00

11.11. Udruga »Grad kulture« Kastav Karnevalske zabave Kastav 2009. 4.000,00

11.12. KČS »Grobnišćine« Čavle Redovna djelatnost 9.000,00

11.13. KČS »Grobnišćine« Čavle Grobnička jesen 2009. 10.000,00

11.14. KČS »Grobnišćine« Čavle Grobnički list - godišnjak 10.000,00

11.15. Mješoviti pjevački zbor »Gimpl« Ravna Ggora Očuvanje i njegovanje zbornog pjevanja 8.000,00

11.16. KČS »Ljubo Pavešić« Škrljevo Njeg. kult. bašt. kojom potič. promidž. naše Županije; »Ča - kaj - što«;

Vukovar 2009. 5.000,00

11.17. KČS »Ljubo Pavešić« Škrljevo Zbirka starih kikarica (Tiskanje kataloga) 3.000,00

11.18. KČS »Ljubo Pavešić« Škrljevo Naklad.a djelat. podr. kult.; knjiga - Čigova san, Zlata Petešić (poezija) 3.000,00

11.19. Udruga mažoretkinja »Korak po korak« Vrbovsko Folklor Moravice 6.000,00

11.20. Grad Rab »Rapski tanac« 4.000,00

11.21. KUD »Vrelo« Fužine 10. Međunarodni susret puhačkih orkestara 7.000,00

11.22. Matica hrvatska ogranak u Čabru Zaštita i poticanje pisanja na domaćem govoru, Ivan Janeš 2.000,00

11.23. Matica hrvatska ogranak u Čabru Redovna djelatnost u 2009.g. 3.000,00

11.24. KUD »Zvir« Jelenje Dražice Gostovanje folklorne skupine na Siciliji (Italija) 4.000,00

11.25. KUD »Zvir« Jelenje Dražice Četvrta revija narodnih nošnji (oblačila) iz Hrvatske 3.000,00

11.26. KUD »Zvir« Jelenje Dražice Petnaesti susret folklornih skupina »Zatancajmo po domaći« 20.000,00

11.27. Istra film Rijeka Hrvatska glagoljica - dokumentarni film 15.000,00

11.28. TZ Grada Čabra Dvije smotre starih običaja izanata 5.000,00

11.29. Centar za kulturu Općine Omišalj Etno festival Omišalj 2009. 5.000,00

11.30. Centar za kulturu Općine Omišalj Ljetna škola glagoljice 2009. za slovake i hrvate iz Slovačke 3.000,00

11.31. Etno-eko udruga »Jabuka« Rijeka Etno-eko festival »Jabuka« 5.000,00

11.32. Općina Klana Projekt izrade klanjskog rječnika 5.000,00

11.33. Folklorni ansambl »Zora« Opatija Program očuvanja plesova Liburnijskog kraja 7.000,00

11.34. KUD »Zeleni vir« Skrad Očuvanje kulturne baštine (nismo i nebomo pozabili) 4.000,00

11.35. Župni ured Delnice Izdavanje monografije kulturne i povjesne baštine Gorskog kotara 10.000,00

11.36. Forus d.o.o. Rijeka Dokumentarni film »Do you speak Žejanski«, Sanjin Stanić 10.000,00

11.37. Hrvatska čitaonica sela Kuti,Gornji Kuti Nabava knjižne građe »Knjiga svima - malima i velikima« 8.000,00

11.38. Udr. »Težakinje i težaki z Praputnjaka« Ono ča j' ustalo - ljudi i užanci našega kraja 4.000,00

11.39. Folklorno društvo Njivice Njivice Folklorna plesna skupina 6.000,00

11.40. Općina Malinska Malinska 55. Festival folkolora otoka Krka - Malinska 2009. 20.000,00

11.41. KUD »Željezničar« Moravice Limena glazba 3.000,00

12. Nagrađivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva 450.000,00

13. Pomoći za nabavu i održavanje opreme kulturnih ustanova i udruga 160.000,00

13.1. Grad. knjiž. V. C. Emin Opatija Nab. knj. građe (za knjiž. u Opatiji, Kastvu, Matuljima, Lovranu i M. Dragi) 7.000,00

13.2. Gradska knjižnica Bakar Nabava knjižne građe 7.000,00

13.3. Grad Rab Nabava knjižne i neknjižne građe u Gradskoj knjižnici Rab 4.000,00

13.4. Grad. knj. I. G. Kovačića Vrbovsko Nabava knjižne građe u 2009. g. 7.000,00

13.5. Narodna knjižnica Čabar Nabava knjižne građe u 2009. g. 7.000,00

13.6. Lošinjski muzej Mali Lošinj Otkup knjižne građe za knjižnicu Lošinjskog muzeja 4.000,00

13.7. Nar. knjiž. i čitaonica Crikvenica Nabava knjižne i neknjižne građe 5.000,00

13.8. Općina Čavle Nabava knjiga za knjižnicu 14.000,00

13.9. Ustanova u kulturi »Dr. Ivan Kostrenčić« CrikvenicaPomoćni prostor za edukativne radionice - nastavak opremanja višenamjenskog

prostora 5.000,00

13.10. TZ Grada Čabra Svečane odore Grada Čabra 5.000,00

13.11. Općina Vrbnik Nab. i održav. opreme za kulturne djelatnosti Biblioteke Vitezić 5.000,00

13.12. HGD »Zvijezda Danica« Kraljevica Nabava materijala i šivanje kraljevačke nošnje 4.000,00

13.13. Udruga Sungerski lug Sunger Nabava i održavanja opreme za kulturnu djelatnost 5.000,00

13.14. Nar. knjiž. i čitaon. Šmrika Opremanje izložbeno-galerijskog prostora 5.000,00

13.15. Udruga »Čebranske tamburaše« Čabar Servis harmonike i održavanje ostalih instrumenata 4.000,00

13.16. Kult.-zab. udr. »Volosko« Opatija Stilizacija i šivanje novih odora 4.000,00

13.17. Udr. za nar. običaje »Ledenice« Osnivanje tamburaške sekcije 4.000,00

13.18. Udruga »Skradska žena« folklorna sekcija »Majžice«

Skrad Izrada novih narodnih nošnji 5.000,00

13.19. Folklorni ansambl »Zora« Opatija Program nabave i održavanja nošnji Liburnijskog kraja 5.000,00

13.20. KUD Delnice, Delnice Dopuna opreme za Delnički pir (narodna nošnja) 5.000,00

13.21. Općina Vinodolska Bribir Opremanje muzejske zbirke - Bribir - stalni postav 15.000,00

13.22. Gradska knjižnica Bakar Opremanje knjižnice 4.000,00

13.23. B.J. Promotions Dramalj Inform. oprema za ured festivalske produkcije »Crikvenica 09« 4.000,00

13.24. Puh. orkes. DVD-a Vrbovsko Nabava novih glazbenih instrumenata 4.000,00

13.25. KUD »Neven« Selce Nabava instrumenata 4.000,00

13.26. KUD »Neven« Selce Obnova narodne nošnje Selca 4.000,00

13.27. KUD »Zeleni vir« Skrad Opremanje orkestra 4.000,00

13.28. Općina Skrad Opremanje pozornice Doma kulture u Skradu 10.000,00

14. Filozofski fakultet u Rijeci - Sufinanc. proj. »Srednjevjekovna spomenička baština« 80.000,00

15. Nepredviđene i izvanredne programske aktivnosti 78.000,00

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU

1. Pomoći za nabavu i održavanje sportske opreme 350.000,00

1.1. Atletski klub »Kvarner Autotrans« Nabavka sportskih rekvizita 12.000,00

1.2. Boćarski savez PGŽ-a Oprema i rekviziti za školu boćanja 3.000,00

1.3. Brdsko biciklistički klub »Marun«, Lovran Nabava sportske opreme - rukavice, zaštite, kimona 4.000,00

1.4. Društvo sportova na moru »Volosko« Nabava kompleta sportske opreme za jedrenje na dasci 3.000,00

1.5. HNK »Goranin« Nabava sport. opr.: pokretni golovi, čunjevi, lopte, dresovi, trenerke, torbe 5.000,00

1.6. Jedriličarski klub »3. maj« - Rijeka Popravak korita, jedara i jarbola na postojećim jedrilicama, nabava novih jedara

i jarbola, nabava jedrilice Optimist i Laser 10.000,00

1.7. Jedriličarski klub »Galeb«, Kostrena Nabava i održavanje sportske opreme 10.000,00

1.8. Jedriličarski klub »Istra«, Lovran Nabava jedrilice marke Laser i Optimist 10.000,00

1.9. Jedriličarski klub »Neverin«, Čavle Nabava brodice Adria 1020 10.000,00

1.10. Jedriličarski klub »Plav«, Krk Nabava jedrilice klase Laser RD za Gloriu Kukuljan 10.000,00

1.11. Jedriličarski klub »Opatija« Nabava i održ. sport. opr. - jedra, jarboli, kormila, kobilice 10.000,00

1.12. Jedriličarski klub »Oštro« Kraljevica Nabava i održavanje opreme-opremanje klupskog plovila 3.000,00

1.13. Jedril. klub »Jugo«, Mali Lošinj «Nabava vanbrodskog motora »Honda« BF 40 LRTW-direct inj.» 10.000,00

1.14. Kajak klub »Rab« Nabava opreme, trenerke i majice 3.000,00

1.15. Karate klub »Delnice« Nabava i održavanje sportske opreme 2.000,00

1.16. Karate klub »Ri Croatia« Nabava sportske opreme - rukavice, zaštite, kimona 2.000,00

1.17. Karate klub »Učka« Nabava i održavanje sportske opreme 2.000,00

1.18. Klub podvnod. aktiv. »Kostrena« Nab. natjecateljske opr. - peraje, maske, disalice, ronilačka odjela, boce i sklop.

za podv. orijent., regulatori, foto oprema, atestiranje i servis 5.000,00

1.19. Klub podv. djelat. »INA Kostrena« Nabava autonomne ronilačke opreme 3.000,00

1.20. Klub sinkroniziranog plivanja Nab. spor. opr. - vijače, daskice, strunjače, lopte medicinke, obruči, utezi, trampolin,

»Primorje Aqua Maris« prostirke, elastične trake, štoperice, lopte, prostirke, trenerke, bademantili, torbe,

majice 10.000,00

1.21. Košarkaški klub »Kastav« Nabava sportske opreme-lopte, vijače, prepreke 5.000,00

1.22. Košarkaški klub »Torpedo« Nabava sportske opreme 4.000,00

1.23. Kuglački klub »Skrad« Nabava sportske opreme - tenisice i torbe 2.000,00

1.24. Kuglački klub »Polet«, Skrad Nabava sportske opreme- dresovi, trenerke, tenisice) 2.000,00

1.25. Općina Vrbnik Nabava golova i lopti za nogomet 3.000,00

1.26. Orijentacijski klub »Lokve«, Lokve Nabava prijenosnog računala i agregata 3.000,00

1.27. Orijentacijski klub »Ris« Delnice Natjecateljska oprema - »OCAD« 8.000,00

1.28. Plivački klub »Primorje Croatia Osiguranje«, Rijeka Nabava sportske opreme - Plivačke daske, lopatice za ruke, peraje, gume za

rastezanje 5.000,00

1.29. Riječki športski sveučilišni savez Nabava sportske opreme - dresovi, trenerke, torbe 3.000,00

1.30. Rukometni klub »Matulji 2001« Nabava sportske opreme- rukometni golovi i mreže 3.000,00

1.31. Skijaški savez PGŽ Nabava o održavanje sportske opreme za skijaške klubove 30.000,00

1.32. Stolnoteniski klub »Rijeka« - Rijeka Nabava stolno-teniske opreme 4.000,00

1.33. Stolnoteniski klub »Srdoči« Nabava opreme- 12 brojača i 40 stolnoteniskih pregrada 4.000,00

1.34. Stolnoteniski sportski klub »Petehovac« Nabava stolova za stolni tenis 4.000,00

1.35. Streljački klub »Lokomotiva« Rijeka Nabava i održavanje sportske opreme 5.000,00

1.36. Streljački klub »Mali Lošinj« Nabava sportske opreme - streljačka jakna, hlače, cipele i rukavice 5.000,00

1.37. Streljački klub »Rječina« Nabava zračnog oružja i opreme 5.000,00

1.38. Streljački klub »Papriničar« Rijeka Nabava sportske opreme 5.000,00

1.39. Športsko društvo »Mlin« Plešce Nabava traktor kosilice MTD-91 SD Spider - za nogometni teren 5.000,00

1.40. Športsko društvo »Vihor«, Baška Kupovina jedrilice klase optimist 10.000,00

1.41. Taekwondo klub »Grobnik« - Čavle Nabava TKD borilišta (Tatami strunjače) 3.000,00

1.42. Taekwondo klub »Kraljevica« Nab. i održ. sport. opr. - vreće za trening, fokuseri, vijače, tatami 3.000,00

1.43. Taekwondo klub »Rječina« - Jelenje Nabava sportske opreme - tatami strunjače 3.000,00

1.44. Taekwondo klub »Velebit« Rijeka Nabava sportske opreme - tatami, prsluci, kacige, fokuseri 3.000,00

1.45. Taekwondo Savez PGŽ Nabava dva tatami borilišta za TKD 4.000,00

1.46. Triatlon klub »Rival«, Rijeka Nab. sport. opr.-biciklistički dres komplet, natjecateljski dres, bicikli 5.000,00

1.47. Vaterp. klub »Primorje Este banka« Nabava i održavanje sportske opreme - lopte, golovi, semafori, 15.000,00

1.48. Veslački klub »Glagoljaš«, Omišalj Nabava sportskog čamca s veslima, dvije sprave za teretanu, održavanje sportskih

čamaca, vesla i opreme 20.000,00

1.49. Veslački klub »Jadran« Rijeka Nabava trenažnog bicikla (6 komada) 10.000,00

1.50. Veslački klub »Jadran« Rijeka Sportske sprave za teretanu 10.000,00

1.51. Veslački klub »Jadran« Rijeka Nabava skul vesla za školu veslanja »Macon« (8 pari) 10.000,00

1.52. ZŠU Grada Čabra Nab. II. dijela opreme, razglas, zvučnd i pojačd za sportd natjecanja 3.000,00

1.53. Ženski gimn. klub »Vita« Rijeka Nabava sportske opreme - trenažer 15.000,00

1.54. Ženski nogom. klub »Rijeka - jack pot« Nabava i održavanje sportske opreme 4.000,00

2. Županijska natjecanja i smotre školskih sportskih klubova 310.000,00

3. Posebni programi i aktivnosti invalidnih osoba i invalida Domovinskog rata 140.000,00

3.1. Atletski klub »Srce« za osobe s invaliditetom Atletika je u mojem srcu 7.000,00

3.2. Atlet. klub parapl. »Lanterna« Kraljevica Međunarodna natjecanja u atletici 5.000,00

3.3. Atlet. klub parapl. »Lanterna« Kraljevica Otvoreno državno prvenstvo u atletici 2.000,00

3.4. Atlet. klub parapl. »Lanterna« Kraljevica Europsko prvenstvo u atletici 4.000,00

3.5. Klub za šport. rekr. »Gorovo«, Opatija Škola plivanja za djecu s poteškoćama u razvoju 3.000,00

3.6. Plivački klub Forca Škola plivanja za osobe s invaliditetom 5.000,00

3.7. Plivački klub Forca Natjecanja plivanja za osobe s invaliditetom 5.000,00

3.8. PK »Primorje Croatia osiguranje« Rad sa invalidnim osobama oštećena zdravlja 15.000,00

3.9. Savez športova osoba s invaliditetom PGŽ Sudjelovanje na državnim i međunarodnim natjecanjima u streljaštvu, stolnom tenisu,

atletici, kuglanju, alpskom skijanju, boćanju, pikadu, visećoj kuglani i šahu 80.000,00

3.10. Udruga gluhih i nagluhih PGŽ Sportom prema zdravlju 4.000,00

3.11. Strelj. kl. osoba s invalid. »Rijeka« Nacionalni program »Serijska zračna puška« 2.000,00

3.12. Udruga »Sunce«, Rijeka Terapijsko jahanje 3.000,00

3.13. Udruga za terapijsko jahanje »Pegaz« Rijeka Sudjelovanje na Državnom prvenstvu iz dresurnog jahanja za osobe s invaliditetom

i pripremnom konjičkom turniru u 2009. godini 5.000,00

4. Djelatnost Zajednice športova PGŽ i županijskih saveza 2.585.000,00

5. Nagrađivanje kvalitete u sportu 730.000,00

6. Elaborat baze podataka o sportskim objektima na području PGŽ 70.000,00

7. Potpora omladinskim pogonima prvoligaških klubova PGŽ 685.000,00

7.1. HNK »Rijeka« - Rijeka Potpora omladinskim pogonima 240.000,00

7.2. KK »Kvarner - Novi Resort« - Rijeka Potpora omladinskim pogonima 44.000,00

7.3. ŽRK »Zamet« - Rijeka Potpora omladinskim pogonima 44.000,00

7.4. RK »Zamet« - Rijeka Potpora omladinskim pogonima 44.000,00

7.5. MOK »Rijeka« - Rijeka Potpora omladinskim pogonima 44.000,00

7.6. ŽOK »Rijeka« - Rijeka Potpora omladinskim pogonima 44.000,00

7.7. OK »Grobničan« - Čavle Potpora omladinskim pogonima 44.000,00

7.8. VK »Primorje EB« (M) - Rijeka Potpora omladinskim pogonima 44.000,00

7.9. VK »Primorje EB« (Ž) - Rijeka Potpora omladinskim pogonima 15.000,00

7.10. Stolnot. šp. kl. »Petehovac« - Delnice Potpora omladinskim pogonima 15.000,00

7.11. Stolnoteniski klub »Srdoči« Potpora omladinskim pogonima 15.000,00

7.12. Boćarski savez PGŽ - Rijeka Potpora omladinskim pogonima 46.000,00

7.13. Kuglački savez PGŽ - Rijeka Potpora omladinskim pogonima 46.000,00

8. Pripreme članova dječje reprezentacije iz PGŽ u alpskom skijanju - Hrvatski skijaški savez 40.000,00

9. Nepredviđene i izvanredne programske aktivnosti 100.000,00

PROGRAM JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI

1. Programske aktivnosti u poticanju i promicanju tehničke kulture 80.000,00

1.1. Akadem. astronom. društvo Rijeka Akcija opažanja i snimanje meteora Perzeida 3.000,00

1.2. Akadem. astronom. društvo Rijeka Međun. promatr. natjec. iz astronomije - Messierov maraton 2009 4.000,00

1.3. Akadem. astronom. društvo Rijeka Izdavanje časopisa Polaris 12.000,00

1.4. Astron. druš. »Leo Brenner« M. Lošinj Očuvanje povijesne baštine - Zvjezdarnica »Manora« 4.000,00

1.5. Fotoklub »Rijeka« Monografija Fotoklub »Rijeka« 1937. - 2008. 8.000,00

1.6. Tanja Golić Može i drugačije - kratki igrani film 5.000,00

1.7. Klub podvodnih aktivnosti »Kostrena« Ekološka akcija Kostrena 2009. i Kupa 2009. 3.000,00

1.8. Klub podv. djelat. »INA Kostrena« Organizacija eko akcije - čišćenje podmorja 3.000,00

1.9. Klub za slobodno letenje »Homo volans« Organizacija 9. otvorenog prvenstva u slobodnom letenju zmajem

Opatija-Učka 2009. 4.000,00

1.10. Klub za slobodno letenje »Homo volans« Sudjelovanje na natjecanju na Svjetskom prvenstvu u slobodnom letenju zmajem,

Francuska 2009. 4.000,00

1.11. Liburnija-film Izložba 50 godina Liburnija - filma 11.000,00

1.12. Liburnija-film Monografija »Prvih 50 godina Liburnija - filma« 10.000,00

1.13. Elfrida Mahulja Foto - poetska mapa »Četiri godišnja doba - slušajući tišinu« 2.000,00

1.14. Marin Tomulić »Zvuk« - film, fotografija, internet 3.000,00

1.15. Udruga Filmaktiv Filmaktiv - edukacija 2.000,00

1.16. Zrakopl. druš. »Crni Kosić«, Lič Program rada 2009. 2.000,00

2. Programske aktivnosti u inovacijskoj djelatnosti 70.000,00

2.1. Inovac.o-poduzetnički centar (IPC) Mladi inovator 4.000,00

2.2. Savez inovatora PGŽ Izdavanje IN glasnika inovatora 25.000,00

2.3. Savez inovatora PGŽ Izložba mladih inovatora 15.000,00

2.4. Savez inovatora PGŽ 2. izložba mladih inovatora Omišalj 4.000,00

2.5. Savez inovatora PGŽ IV. Faza informatizacije SI PGŽ 5.000,00

2.6. Savez inovatora PGŽ «Organizacija dodjele nagrade »Ivan Luppis« 10.000,00

2.7. Savez udruga inovatora Rijeka Redovna djelatnost 4.000,00

2.8. Zrakoplovni klub »Aero Rab« Osposobljavanje za pilota aviona 3.000,00

3. Županijske, državne i međunarodne smotre - organizacija i sudjelovanje 180.000,00

3.1. AMD »ZRINSKI« Čabar Organizacija 9. Međunarodne brdske utrke »Čabar 2009« 8.000,00

3.2. Autoklub Rijeka, Rijeka Sigurno u prometu - natjecanje učenika OŠ 8.000,00

3.3. Autoklub Rijeka, Rijeka Organizacija »12. Riječkog autoslaloma« i »13. Riječkog autoslaloma« - natjecanja

za Prvenstvo PGŽ i Prvenstvo Hrvatske 6.000,00

3.4. Centar tehničke kulture Državno i svjetsko natjecanje brodomaketara 19.000,00

3.5. Foto klub Color Rijeka 5. Međunarodna izložba umjetničke fotografije 9.000,00

3.6. Foto klub »Rijeka« Međunarodna izložba fotografija za »Dane sv. Vida« 4.000,00

3.7. IN klub inovatora Rijeka Izložba mladih inovatora 3.000,00

3.8. Ineco Rijeka, Rijeka Međunarodni dan zaštite ozonskog omotača 16.09.2009 3.000,00

3.9. Ineco Rijeka, Rijeka Obilježavanje međunarodnog dana zaštite okoliša 3.000,00

3.10. Ineco Rijeka, Rijeka Obilježavanje dana planeta Zemlje 22.04.2009 3.000,00

3.11. Klub mladih tehničara, Rijeka Natjecanje mladih tehničara PGŽ 22.000,00

3.12. Klub podvodnih aktivnost »Kostrena«, Kostrena Organizacija Županijskog prvenstva u plivanju perajama 2009., podvodnoj orjentaciji,

Međužupanijsko prvenstvo u podvodnoj orjentaciji i Božićni miting, 5.000,00

3.13. Klub podv. aktivn. »3. MAJ«, Rijeka Sudjel. na državnim i međunar. natjecanjima u podvodnoj fotografiji 3.000,00

3.14. Klub podv. aktivn. »3. MAJ«, Rijeka Državna i međunar. natjecanja u plivanju perajama i brzin. ronjenju 3.000,00

3.15. Klub podv. aktivn. »3. MAJ«, Rijeka Sudjel. na državnim i međunar. natjec. u podvodnoj orijentaciji 3.000,00

3.16. Klub podv. aktivn. »3. MAJ«, Rijeka Organizacija Prvenstva PGŽ u podvodnoj orijentaciji 4.000,00

3.17. Klub za slobodno letenje »Krila Kvarnera« Organizacija i sudjelovanje na državnim i međunarodnim natjecanjima u zmajarstvu

i parajedriličarstvu 5.000,00

3.18. Liburnija-film, Rijeka »MORE«, međunar. festival podmorske i nadmorske fotograf. i filma 16.000,00

3.19. Liburnija-film, Rijeka 40. Kvarnerska revija amaterskog filma KRAF 16.000,00

3.20. Oldtimer klub Rijeka, Rijeka Organiz. »13. međunar.i susret - Oldtimer auto rally - Rijeka 2009« 3.000,00

3.21. Oldtimer klub Rijeka, Rijeka Organiz. »12. međunar. susret - Oldtimer moto rally - Rijeka 2009« 2.000,00

3.22. Oldtimer klub Rijeka, Rijeka Sudjelovanje na državnom natjecanju oldtimera za 2009. 3.000,00

3.23. Padobr. klub »Krila Kvarnera«, Rijeka Otvoreno prvenstvo Primorsko-goranske županije 5.000,00

2.34. Radioamaterski klub »Opatija« Učešće na međunarodnim UKV takmičenjima »Hrvatski ljetni kup«,

»Alpe - Adria« i »Europsko UKV natjecanje I. regiona« 2.000,00

3.25. Savez inovatora PGŽ Sudjelov. mladih inovatora na natjecanju inovacija l'INOV-E 2009 4.000,00

3.26. Savez inovatora PGŽ «Sudjelovanje mladih inovatora na »BIS« London 2009. 4.000,00

3.27. Savez inovatora PGŽ Sudjelovanje mladih inovatora na INPEX 2009. 4.000,00

3.28. Savez inovatora PGŽ Sudjel. mladih inov. na međunar. izložbi inovacija ARHIMED 2009. 4.000,00

3.29. Savez inovatora PGŽ Sudjel. mladih inov. na hrvatskom salonu inovacija INOVA 2009. 3.000,00

3.30. ZaMirNET CinéSci - Međunar. festival popularno - znanstvenog filma u Rijeci 3.000,00

4. Programske aktivnosti za darovite učenike i mladež 120.000,00

4.1. Akadem. astron. društvo Rijeka Program astronomske radionice za učenike osnovnih škola PGŽ 7.000,00

4.2. Akadem. astron. društvo Rijeka Predav. i promatranja na Riječkoj zvjezdarnici za učenike OŠ i SŠ 8.000,00

4.3. Akadem. astron. društvo Rijeka Obilježavanje Međunarodne astronomske godine 2009 (IYA 2009) 3.000,00

4.4. Akad. politeh. druš. APOLD Rijeka Mobilna robotika kroz inovatorstvo mladih 3.000,00

4.5. Astron. druš. »Leo Brenner« M. Lošinj Aktivnosti iz astronomije za djecu i mladež 3.000,00

4.6. Auto klub Rijeka Promet u akciji - predav. za roditelje i interakt. radion. za djecu 2.000,00

4.7. Auto klub Rijeka Semafor - računalni kviz znanja iz prometne kulture 2.000,00

4.8. Auto klub Rijeka Sekunda koja mijenja život - interakt. radion. za srednjoškolce 3.000,00

4.9. Auto klub Rijeka Sigurno u prometu - županijsko natjecanje učenika OŠ iz poznavanja prometnih

pravila i upravljanja biciklom 6.000,00

4.10. Centar tehničke kulture, Rijeka Daroviti mogu više i bolje 4.000,00

4.11. Centar za robotiku, Rijeka Robotika - poduka učenika osnovnih škola 4.000,00

4.12. Centar za robotiku, Rijeka Robotika - poduka učenika srednjih škola 4.000,00

4.13. Centar za robotiku »ROBOKRA« Robotika u osnovnoj školi 2.000,00

4.14. Dom mladih Rijeka, Rijeka Sigurno u prometu 4.000,00

4.15. Dom mladih Rijeka, Rijeka Prvi koraci u prometu 6.000,00

4.16. Dom mladih Rijeka, Rijeka Robotika 3.000,00

4.17. Dom mladih Rijeka, Rijeka Automodelari 3.000,00

4.18. IN klub inovatora Rijeka Ljetna škola elektronike 3.000,00

4.19. Ineco Rijeka, Rijeka Projekt »Zemljina biosfera kao najveći eko sustav« 3.000,00

4.20. Padobr. klub »Krila Kvarnera« Školovanje mladih padobranaca 2.000,00

4.21. Radio klub »Kvarner«, Rijeka Radio-amaterski tečaj 2.000,00

4.22. Savez inovatora PGŽ Ljetna škola elektronike 3.000,00

4.23. Savez inovatora PGŽ Program edukacije djece i mladeži »Moje sutra« 20.000,00

4.24. Udr. darov. informatičara, Rijeka Urban Jungle - natjecateljska verzija 3.000,00

4.25. Udr. darov. informatičara, Rijeka Projekt »Jabučnjak« 2.000,00

4.26. Udr. darov. informatičara, Rijeka PHP/FCP škola 4.000,00

4.27. Udr. darov. informatičara, Rijeka WEB/SW radionice 4.000,00

4.28. Udr. za razvoj ekol. i energ., Rijeka Predavanja i seminari iz područja energetike 3.000,00

4.29. ZTK Grada Malog Lošinja Dječje radionice crtanog filma 4.000,00

5. Programske aktivnosti za invalidne osobe i mladež 30.000,00

5.1. Centar za robotiku »ROBOKRA« Robotika za djecu i mladež s poteškoćama u razvoju 4.000,00

5.2. Centar tehničke kulture Rijeke »Svima jednako« - informatičko obrazovanje odraslih osoba s invaliditetom 12.000,00

5.3. Klub podv. aktivn. »3. MAJ«, Rijeka Radionica Kvarner je živ i daje život - učenje igrom,bojom i pokretom 3.000,00

5.4. Klub podv. aktivn. »3. MAJ«, Rijeka Tečaj plivanja i ronjenja na dah za djecu s teškoćama u razvoju 4.000,00

5.5. Klub podv. aktivn. »Kostrena« Tečaj ronjenja i stažna ronjenja za invalid. osobe i inval. domovin. rata 3.000,00

5.6. Udruga ljubitelja fantastike »3. zmaj« Razvoj računalne igre za slijepe i slabovidne osobe 4.000,00

6. Djelatnost Zajednice tehničke kulture PGŽ i županijskih saveza 110.000,00

6.1. Klub mladih tehničara Redovna djelatnost 4.000,00

6.2. Savez inovatora PGŽ Materijalni troškovi rada Saveza 15.000,00

6.3. Zajednica tehničke kulture PGŽ Osnivanje ZTK u Krku i Opatiji 2.000,00

6.4. Zajednica tehničke kulture PGŽ Susret jadranskih gradova - natjecanje u inovacijama, mladež i odrasli 3.000,00

6.5. Zajednica tehničke kulture PGŽ Redovna djelatnost Zajednice 32.000,00

6.6. Zajednica tehničke kulture PGŽ Dodjela nagrada i izbor najboljih udruga, pojedinaca 25.000,00

6.7. Zajednica tehničke kulture PGŽ Ljetna škola robotike - Kraljevica 5.000,00

6.8. Zajednica tehničke kulture PGŽ Programi klubova mladih tehničara na sajmovima i izložbama 3.000,00

6.9. Zajednica tehničke kulture PGŽ Sudjelovanje na MIPRO 4.000,00

6.10. Zajednica tehničke kulture PGŽ Riječka zvjezdarnica i muzej informatike za učenike OŠ i SŠ 2.000,00

6.11. Zajednica tehničke kulture PGŽ Organizacija javnih tribina i stručnih skupova u PGŽ 3.000,00

6.12. ZTK Grada Čabra Rad ZTK Grada Čabra u 2009. g. 4.000,00

6.13. ZTK Grada Kraljevice Robotika u osnovnoj školi 4.000,00

6.14. ZTK Grada Malog Lošinja Brodomodelarstvo autohtonih brodica 4.000,00

7. Nepredviđene i izvanredne programske aktivnosti 27.285,00

Klasa: 021-04/08-02/91

Ur. broj: 2170/1-05-01/5-8-3

Rijeka, 4. prosinca 2008.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=585&mjesto=00001&odluka=117
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr