SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 47. Petak, 5. prosinca 2008.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

114.

Na temelju članka 7. podstavak 1. i članka 8. stavak 3. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«broj 33/01,10/02, 155/02, 45/03, 43/04, 40/05, 44/05- pročišćeni tekst, 44/06 i 109/07), članka 28. točka 15. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 22/01, 10/06, 6/06-pročišćeni tekst, 35/07, 43/07 i 27/08) i članka 51. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 28/01, 16/04, 4/07, 12/07 pročišćeni tekst, 40/07, 50/07 i 35/ 08), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na sjednici 4. prosinca 2008. godine donijela je

ODLUKU
o utvrđivanju dana prestanka mandata člana Skupštine i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana Skupštine

I. Utvrđuje se da je s danom 5. studenog 2008. godine prestao mandat članu Županijske skupštine prof.dr.sc. ANTU SIMONIĆU i da je s tim danom dužnost člana Županijske skupština Primorsko- goranske županije počeo obnašati OLIVIO LJUBIČIĆ.

II. Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/08-02/83

Ur. broj: 2170/1-05-01/5-8-4

Rijeka, 4. prosinca 2008.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=585&mjesto=00001&odluka=114
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr