SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 47. Petak, 5. prosinca 2008.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

113.

Na temelju točke 10. podtočke 120. Plana intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora (»Narodne novine« broj 92/08) Župan Primorsko-goranske županije, dana 14. studenoga 2008. godine donio je

ODLUKU
o imenovanju članova i zamjenika članova
Županijskog operativnog centra
Primorsko-goranske županije

Članak 1.

Ovom Odlukom imenuju se članovi i zamjenici članova Županijskog operativnog centra Primorsko-goranske županije (dalje u tekstu: ŽOC).

ŽOC je tijelo odgovorno za provedbu postupaka i mjera predviđanja, sprječavanja, ograničavanja, spremnosti za i reagiranja po županijskom planu intervencija i za operativno sudjelovanje u provedbi Plana intervencija i Subregionalnog plana, a područje djelovanja županijskog plana intervencija odgovara granicama županije.

Članak 2.

Za članove i zamjenike ŽOC-a imenuju se:

1.dr. sc. Darko Glažar, Lučki kapetan Lučke kapetanije Rijeka, zapovjednik ŽOC-a

2.Jasmin Brkljača, načelnik Sektora za granicu Policijske uprave Primorsko-goranske Ministarstva unutarnjih poslova, zamjenik Zapovjednika ŽOC-a

3.Nikola Mendrila, pročelnik Upravnog odjela za pomorstvo, promet i veze Primorsko-goranske županije, član,

4.Matko Škalamera, pročelnik Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Rijeka, član
Lenjinka Juričić-Mamilović, zamjenica člana

5.Nevia Kružić, voditelj Odjela za zaštitu mora i tla, Uprave za gospodarenje okoliša, Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, član
Sandra Trošelj-Stanišić, zamjenica člana

6.dr.sc. Koraljka Vahtar-Jurković, pročelnica Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko- goranske županije, članica
mr. sc. Jelena Čanik, zamjenica članice

7.Stjepan Kamber, viši samostalni inženjer Vodno-gospodarstvenom odjelu Rijeka, Hrvatske vode, član
Miro Mušnjak, zamjenik člana

8.Sonja Šišić, ravnateljica Javna ustanova »Priroda«, Ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Primorsko-goranske županije, članica
mr. sc. Marko Randić, zamjenik članice

9.Žarko Vogrinc, Načelnik Odjela inspekcijskog nadzora - Područna jedinica u Rijeci, Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Uprave za inspekcijske poslove,Sektor inspekcijskog nadzora, član
Jadranka Krstelj, zamjenica člana

10.Milivoj Andraka, Inspektor sigurnosti plovidbe, Lučka kapetanija Rijeka, član

Tajnik ŽOC-a je Zdravko Lisac, djelatnik Upravnog Odjela za pomorstvo, promet i veze Primorsko-goranske županije.

Članak 3.

Zadaci, uloga i djelovanje ŽOC-a pobliže će se odrediti Županijskim planom intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora u Primorsko-goranskoj županiji

Članak 4.

Stručne, administrativne i tehničke poslove za potrebe ŽOC-a obavljat će Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze.

Članak 5.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje s radom Stožer operativnog centra Primorsko-goranske županije imenovan Odlukom o imenovanju članova Stožera operativnog centra Primorsko-goranske županije (»Narodne novine« broj 13/02, 16/04, 38/05 i 18/08).

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 053-02/08-01/163

Ur. broj: 2171/01-04/1-08-2

Rijeka, 14. studenoga 2008.

Župan
Zlatko Komadina, dipl. ing., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=585&mjesto=00001&odluka=113
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr