SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 47. Petak, 5. prosinca 2008.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

110.

Na temelju članka 37. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 100/04 i 141/06), članka 4. stavak 1. Uredbe o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra (»Narodne novine« broj 8/04 i 82/05) i članka 43. Poslovnika Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 27/01 i 6/04), Županijsko poglavarstvo je na 120. sjednici 27. studenoga 2008. godine donijelo sljedeći

PLAN
upravljanja pomorskim dobrom na području
Primorsko-goranske županije za 2009. godinu

Članak 1.

Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Primorsko-goranske županije za 2009. godinu odnosi se na:

1. plan upravljanja koji se odnosi na granice pomorskoga dobra

2. plan upravljanja pomorskim dobrom

3. upravljanje koncesioniranjem lučkog i izvanlučkog područja

Članak 2.

U Proračunu Primorsko-goranske županije za pomorsko dobro i pomorski promet predviđena su sredstva u iznosu od:

10.676.000,00 kuna

I. PLAN UPRAVLJANJA KOJI SE ODNOSI NA UTVRĐIVANJE GRANICA POMORSKOG DOBRA

Članak 3.

Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom odnosi se na utvrđivanje granica pomorskog dobra u Primorsko- goranskoj županiji za 2009. godinu (dalje u tekstu Plan).

Članak 4.

Plan obuhvaća:

a) Nove lokacije na kojima će se utvrđivati granica pomorskog dobra

b) Nove katastarske izmjere

(za one katastarske općine za koje je postupak u nadležnosti Državne geodetske uprave došao u fazu u kojoj je moguće utvrđivati granicu pomorskog dobra),

c) Izrada parcelacijskih elaborata utvrđenih granica pomorskog dobra koje budu donesene tijekom 2009. godine, a za koje je podnositelj zahtjeva bila Primorsko- goranska županija, kao i obavljanje ostalih geodetskih usluga,

d) Ažuriranje i dopuna GIS-a pomorskog dobra

II. PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM

Članak 5.

Plan upravljanja pomorskim dobrom koji se odnosi na upravljanje pomorskim dobrom obuhvaća planirane prihode i rashode u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2009. godinu.

Članak 6.

Prihodi Proračuna Primorsko-goranske županije za 2009. godinu predviđaju se u iznosu od 7.800.000,00 kuna i to:

. 5.500,000,00 kuna od naknada za koncesije na pomorskom dobru,

. 2.300.000,00 kuna od naknada koju za upotrebu pomorskog dobra plaćaju vlasnici brodica i jahti.

Članak 7.

Rashodi Proračuna Primorsko-goranske županije za 2009. godinu za ulaganja na pomorskom dobru predviđaju se u ukupnom iznosu od 10.676.000,00 kuna i to:

. 5.500.000,00 kuna za održavanje lučke podgradnje,

. 1.500.000,00 kuna za izvanredno upravljanje pomorskim dobrom,

. 1.025.000,00 kuna za utvrđivanje granica pomorskog dobra, rad povjerenstva za granice i registar granica pomorskog dobra,

. 2.651,000,00 kuna za Rad stožera operativnog centra za zaštitu mora, za zaštitu mora, morske obale i okoliša, za evidenciju korisnika, vrednovanje pomorskog dobra, za uspostavu cjelovitog koncesijskog sustava, za transgraničnu suradnju, te za poticanje obavljanja i uspostavljanja linijskog pomorskog prijevoza na županijskim i lokalnim linijama.

Sredstva će biti ulagana u pomorsko dobro u izvanrednom održavanju sukladno članku 11. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama.

Članak 8.

Planirana ulaganja u pomorsko dobro na lučkim i izvan lučkim područjima u Primorsko-goranskoj županiji za 2009. godinu temeljit će se na:

- zahtjevima županijskih lučkih uprava,

- zahtjevima gradova i općina Primorsko-goranske županije.

Kriteriji prihvaćanja zahtjeva u Plan ulaganja su sljedeći:

- rješenje Lučke kapetanije Rijeka i njezinih ispostava,

- razina tehničke dokumentacije,

- spremnost sufinanciranja jedinica lokalne samouprave,

- stupanj izvršenosti pripremnih radova,

- sigurnost plovidbe,

- sigurnost putnika, odnosno korisnika pomorskog dobra.

Članak 9.

Raspored sredstava na krajnjeg korisnika vršit će se zaključkom Županijskog Poglavarstva Primorsko-goranske županije tijekom 2009. godine.

III. UPRAVLJANJE KONCESIONIRANJEM LUČKOG I IZVANLUČKOG PODRUČJA

Članak 10.

Planira se koncesionirati slijedeće pomorsko dobro lučkog i izvanlučkog područja:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 11.

Za provođenje Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Primorsko-goranske županije za 2009. godinu sredstva su osigurana u Proračunu Primorsko-goranske županije na pozicijama 70 02 - Pomorsko dobro i pomorski promet.

Članak 12.

Za stručno-administrativne poslove provođenja Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Primorsko- goranske županije za 2009. godinu zadužen je Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze Primorsko-goranske županije.

Članak 13.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2009. godine.

Klasa: 022-04/08-03/35

Ur. broj: 2170/1-05-01/6-08-05

Rijeka, 27. studenoga 2008.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Župan
Zlatko Komadina, dipl. ing., v.r.

 

Plan upravljanja pomorskim dobrom na pod  


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=585&mjesto=00001&odluka=110
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr